Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

Vítejte na Bezručce

vchod1

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola je zřízena městem Třinec a poskytuje žákům všeobecné vzdělávání. Je rodinnou školou s přívětivým prostředím a přátelskou atmosférou, kterou musí pocítit každý, jakmile projde vstupními dveřmi. Škola si zakládá na nulové anonymitě a je zvykem, že žáci všech ročníků se podílejí na společnýc projektech bez rozdílů věků.

I mateřská škola si zachovává vysokou kvalitu, a to především v oblasti logopodické péče a práce s dětmi se specifickými potřebami a bývá příkladem a inspirací jiným mateřinkám.

Čtěte více

Co se děje na bezručce

  • Aktualita banner

Aktuality

Organizace výuky od 18.11.2020

Vážení rodiče,
od 18.11.2020 je opět umožněna přítomnost žáků ve škole. Proto Vám posíláme informace o organizačním zajištění provozu školy.

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. O mimořádných změnách budete informováni třídními učiteli. Nebude probíhat výuka Tv a zpěv - budou zvoleny alternativní možnosti (př. procházka). Proto žádáme zákonné zástupce, aby byly děti každý den oblečeny adekvátně počasí, kdyby nastaly podmínky k trávení času venku, může toho škola využít. 
Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky a dodržovat hygienická pravidla. Proto Vás opětovně žádáme o to, aby žáci měli k dispozici 2 roušky a náhradní igelitový sáček na uložení použité roušky.
Žákům bude k dispozici školní družina do 16:00. Ranní družina nebude v provozu.
Žáci s respiračními potížemi, nachlazením nebudou do školy vpuštěni. 
Oběd bude vydáván dle časového harmonogramu.

Umístění tříd:
                Třída     Nástup do školy        Třída     Družina
                1. třída           7:45                    1. třída     5. třída
                2. třída          7:55                     3. třída    venkovka
Výdej obědů:
              Výdej oběda      1. třída           2. třída            Kritická infr.
                 Pondělí           11:40              12:35                12:00
                 Úterý               11:40              11:15                12:00
                 Středa             11:40              12:35                12:00
                 Čtvrtek             12:35             11:40                 12:00
                 Pátek               11:15             11:40                  12:00
 
Všichni žáci 1. a 2.tř. jsou automatiky přihlášení k obědům a svačinám od 18.11. Ti, kteří nebudou chodit na obědy nebo odebírat svačiny, se musí odhlásit telefonicky u vedoucí školní jídelny na tel 558 993 013. Kdo ještě nezaplatil obědy a svačiny, je nutné je uhradit nejpozději 18.11. ráno do 8:00hod.
Na děti se už moc těšíme a věříme, že je budou následovat i další třídy.
S pozdravem
Vedení školy

16 Listopad 2020 Organizace výuky od 18.11.2020
Přechod na Google Classroom, navýšení počtu online hodin a další změny od 2.11.2020

Vážení rodiče,
jako již poněkolikáté v tomto nejistém období Vás chceme nově informovat ohledně distanční a online výuky.
Poslední dva týdny v online prostředí nás docela potrápily, nic nefungovalo, jak mělo. Jitsi Meet se po půl roce ukázalo jako nestabilní prostředí, na které není spoleh, a Škola OnLine nás již po prvním týdnu zadání úkolů upozornila na nedostatek místa. Tudíž dlouhodobé zadávání úkolů pro celou školu je z hlediská výhledu covidové situace nemyslitelné.
Také jsme počítali s tím, že se děti vrátí po prázdninách do školy, jak bylo avizováno, a nechtěli jsme Vás zatěžovat dalšími změnami. Bohužel situace se nevyvíjí dost dobře a je třeba na to reagovat, abychom neztratili další půlrok výuky. Proto jsme se rozhodli k následujícím organizačním změnám. Víme, že ze začátku to nebude lehké, jako vše nové, ale pevně věříme, že se nám to společně povede a vytvoříme stabilní prostředí, kde nebudeme frustrování kvalitou přenosu, velikostí místa na disku a nepřehledností :-). 
Jsme připraveni Vám s tím pomoci.
Rozhodli jsme se, že celá škola od 1. - 9. třídy přejde na platformu Google Classroom. Ostatně některé třídy, po zkušenosti s Jitsi Meet, tam přešly přirozeně samy a většina žáků se v prostředí již orientuje.
Všichni žáci mají zřízeny google účty školy, které jim umožní vstup do prostředí Google Classroom, Google Meet a využít ostatních služeb Google G-Suit. 
Škola OnLine je i nadále hlavním komunikačním kanálem mezi školou a zákonným zástupcem (oficiální informace). 
Online hodiny:

Budou zveřejněny na místě obvyklém, zde nedošlo k žádné změně. Jedinou podmínkou je to, že žáci musí být připojení na svém školním google účtu, JINAK SE DO HODINY NEDOSTANOU!!
Přibyla ovšem možnost přihlásit se na hodinu taktéž prostřednictvím Google Classroom, kterou budou mít děti na svých účtech.

Novinkou v oblasti online vyučování  je to, že jsme navýšili počty online hodin ve všech třídách a snažili jsme se pokrýt téměř každý předmět, kromě výchov.
Zadávání úkolů:
Bude probíhat výhradně přes Google Classroom! Každé dítě bude prostřednictvím google mailu přizváno do kurzů (většinou podle předmětů). JE POTŘEBA SE DO KURZU ZAPSAT!!! V pátek se budou zadávat pouze výchovy, zbytek učiva budou učitelé zadávat v závislosti na online hodinách. Přesto budete mít díky Goolgeclassroom, krásný přehled, co je třeba dodělat (viz. videa).
Je to velmi intuitivní a jednoduché!  Zda-li jste do kurzu zapsáni, si pak zkontrolujete tak, že po přihlášení školního google účtu se vpravo nahoře objeví ikona s 9 tečkami , po kliknutí se objeví aplikace, které google nabízí, jedna z nich i Google učebna (Google Classroom). Kliknete na ni a jste tam! Zde pak najdete jednotlivé kurzy/předměty a po jejich rozkliknutí pak najdete zadané učivo v záložce Práce v kurzu. Další možností je skvělá mobilní aplikace Google učebna, která vás okamžitě upozorní na vše, co se v učebně děje (zadání úkolu, zprávu, komentář atd.). Musíte si však do mobilu přidat školní google účet. To mohou udělat jak žáci, tak rodiče. Od té chvíle máte naprostý přehled o úkolech a jejich odevzdávání.

Instruktážní video - Jak se přihlásit na online hodinu, aneb čekám před učebnou

https://drive.google.com/file/d/1MeS-1hZyfVNDMAsyhjADWPU2874QBbwH/view?usp=sharing

Instruktážní video - Jak se zapsat do učebny

https://drive.google.com/file/d/1mG10zehFm59Ur1ltl46_AaOICF_3_gj5/view?usp=sharing

Instruktážní video - Jak mít všechny úkoly pod kontrolou

https://drive.google.com/file/d/1wMJzshqbflcSJBQQ2mZSD9_oUXQXD5V5/view?usp=sharing
Učitelé vše se žáky projdou na prvních hodinách a s prostředím je seznámí. Pro Vás rodiče jsme připravili opět online konzultace s panem učitelem Filipczykem (odkaz naleznete v rozvrhu, buďte přihlášení přes žákovský účet dítěte, učebna: Údržba ICT). 

od 2.11.-6.11., Po-Pá od 18:00-19:00

https://meet.google.com/lookup/ej4r544ctk
Hodnocení:
Zde se nic nemění, hodnocení bude i nadále zapisováno do Školy OnLine. Připomínáme, že přítomnost na online hodinách je povinná a zákonný zástupce je povinen nepřítomnost omluvit třídnímu učiteli do tří dnů a následně písemně do ŽK! Upozorňujeme, že i distanční výuka a zadávání úkolů na dálku je povinné, a proto nevypracování úkolu bude hodnoceno známkou nedostatečná! 
Žáci bez přístupu k internetu:
I nadále platí, že žáci bez přístupu k internetu budou mít v pátek přichystány úkoly na sekretariátě školy a zároveň ve stejný den odevzdají vypracované úkoly.
Škola stále ještě má k dispozici zařízení k zapůjčení (notebooky i tablety). Neváhejte a zapůjčte si zařízení na sekretariátu školy a usnadněte výuku svým dětem.

30 Říjen 2020 Přechod na Google Classroom, navýšení počtu online hodin a další změny od 2.11.2020
Více aktualit...

Kalendář akcí

Projekty

Šablony II. pro MŠ, ZŠ a ŠD


Naše škola realizuje projekt OP VVV výzvy č. 02_18_063 Šablony II, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD II.
Název projektu: Vzájemně si rozumíme IIČíslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014331Doba realizace projektu: 1. 9.. 2019 až 30. 8. 2021Délka realizace: 24 měsícůVýše podpory: 1 681 954,00Kč
 
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního, základního a zájmového vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, personální podpora dětí a žáků, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.
 Vybrané aktivity:
 MŠ

2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, polytechnika, cizí jazyky
2.I/13 Projektový den mimo školu

 ZŠ

2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, projektová výuka, matematická gramotnost, cizí jazyky
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/19 Projektový den ve škole
2.II/20 Projektový den mimo školu

 ŠD

2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK
2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

 

12 Květen 2020 Šablony II. pro MŠ, ZŠ a ŠD

 
V rámci projektu Erasmus + jsme se v letošním školním roce zapojili do dlouho očekávaného programu Kagan Cooperative Learning, tedy Kaganovo kooperativní učení. Myšlenka tohoto učení a zavedení kooperativních struktur u nás ve škole se zrodila téměř před rokem, kdy se náš pan ředitel rozhodl absolvovat první seminář v Manchestru . Postupně jsme se začali seznamovat s metodami učení, se strukturami a hlavní ideou tohoto učení, jež má kořeny ve Spojených státech. Výjezd do Anglie a účast na semináři o kooperativním učení se stal pro nás velkou výzvou.
Dvoudenní seminář se konal ve dnech 14. - 15. 11. v Manchestru a zúčastnilo se ho celkem 5 pedagogů naší školy. Kurz vedli zkušení lektoři, kteří v oboru pracují několik let a kteří nám ukázali mimo jiné také výsledky letité práce a úspěšnost struktur v porovnání s běžným a tradičním způsobem výuky. Celý seminář byl velmi aktivní. Jednotlivé struktury, s kterými jsme byly seznámeny, jsme si hned prakticky vyzkoušely a zároveň jsme diskutovaly o tom, při jaké příležitosti a činnosti danou strukturu použít, jaké sociální dovednosti daná aktivita žákům přinese, jaký účinek bude mít na vytváření týmu či třídy jako celku. Semináře se kromě našeho zastoupení, účastnili převážně učitelé z Anglie, ale také z Norska, kde s Kaganovými strukturami pracují více jak dva roky.
Školení se konalo ve dvou blocích. Každý den byl programově velice pestrý. Po celé dva dny jsme pracovali a komunikovali v týmech, učili jsme se tvořit různými způsoby dvojice i skupiny, pracovali jsme s časem, učili se používat Silent signal a taky jsme si ukázali, jakým způsobem se žáci mohou při práci ocenit, povzbudit a vzájemně si poděkovat.
Zavedením Kaganova kooperativního učení v naší škole nechceme zcela eliminovat tradiční pojetí výuky, chceme však, aby žáky škola bavila daleko více a hlavně, aby byli ve výuce zapojeni a účastnili se aktivně výuky úplně všichni. Toho bychom rádi dosáhli právě pomocí kooperativního učení, nových forem a metod výuky, využitím zajímavých interaktivních pomůcek apod. Systém výuky, kterým se naše škola vydala, je zcela ojedinělý a nový.
Věříme, že žákům i učitelům přinese radost ze samotného učení, hodně nových možností a hlavně spolupráci všech a aktivitu co největšího počtu zapojených žáků. Již americký průmyslník Henry Ford v 19. století řekl: " Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch."

24 Listopad 2019 PROJEKT ERASMUS + KAGANOVO KOOPERATIVNÍ UČENÍ
Erasmus+ KA1 - Jazykový pobyt učitelů v Brightonu

 
V období 14. – 27. července se dvě učitelky základní školy a jedna vyučující mateřské školy zúčastnily mobility v rámci projektu Erasmus+ v Brightonu ve Velké Británii.
Cílem mobility bylo zvýšení všeobecné jazykové úrovně anglického jazyka a následné zkvalitnění výuky a zapojení se do mezinárodních e-Twinningových projektů na I. stupni a mateřské škole. Vzdělávání bylo také zaměřeno na oblast metodiky anglického jazyka.
Studium probíhalo na jazykové škole ELC v Brightonu, dvě učitelky se účastnily všeobecného kurzu a jedna metodického kurzu zaměřeného na výuku angličtiny na základní škole. Výuka probíhala dva týdny, vždy od pondělí do pátku (9 - 15hod). Kurzy byly zaměřeny na studium anglického jazyka a metodický kurz na praktické náměty, vedení hodin a moderní metody rozšiřující kvalitu vyučování.
O víkendu jsme se zúčastnily poznávacího zájezdu do Londýna, organizovaného školou a navštívily přírodní rezervaci Seven sisters.
Během mobility jsme kromě samotného kurzu také poznávaly sociální a kulturní aspekty Velké Británie, aktivně využívaly anglický jazyk a seznámily se s prostředím v anglicky mluvící zemi. Během dvou týdnů jsme se seznámily s Brightonem a navštívily krásná místa Británie. Pro všechny z nás to byla výborná zkušenost a obohacení nejen v pracovní oblasti.

29 Červenec 2019 Erasmus+ KA1 - Jazykový pobyt učitelů v Brightonu
Více projektů...
  • Projekt 1
  • Projekt 2
  • Projekt 3
  • Projekt 4

Fotogalerie

Více z fotogalerie...

Naše cíle

Můžete si prohlédnout statistiky o škole a jeden z našich hlavních cílů.

12

Třid ve škole

291

Studujících žáků

29

Pedagogů

100%

Spokojenost rodičů

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech