Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

Vítejte na Bezručce

vchod1

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola je zřízena městem Třinec a poskytuje žákům všeobecné vzdělávání. Je rodinnou školou s přívětivým prostředím a přátelskou atmosférou, kterou musí pocítit každý, jakmile projde vstupními dveřmi. Škola si zakládá na nulové anonymitě a je zvykem, že žáci všech ročníků se podílejí na společnýc projektech bez rozdílů věků.

I mateřská škola si zachovává vysokou kvalitu, a to především v oblasti logopodické péče a práce s dětmi se specifickými potřebami a bývá příkladem a inspirací jiným mateřinkám.

Čtěte více

Co se děje na bezručce

  • Aktualita banner

Aktuality

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB ZÁSTUPCŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DO ŠKOLSKÉ RADY ŠKOLY
V souladu s § 167 a 168 odst. 4 školského zákona byli na základě rozhodnutí zákonných zástupců žáků jmenováni následující kandidáti do voleb zástupců zákonných zástupců do školské rady naší školy (seznam kandidátů se řídí abecedním pořadím prvního písmene příjmení kandidáta):

paní Petra Bartošová– třída 4.A
paní Lenka Borská – 3. třída
paní Olga Cieslarová – 7. třída
paní Světlana Drongová – 2.třída
pan Svatopluk Hubáček – 5.třída
pan Evald Huczala – třída 8.B
pan Jiří Chovanec - 2.třída, třída 4.B
paní Martina Lenczovská - 5.třída
paní Olga Nová – 2. třída, 5. třída, 9. třída
pan Ivo Raška – 7. třída

Volby se uskuteční v termínu od 15. do 19. února 2021 pomocí hlasovacích lístků, které obdrží žáci ve škole a odevzdají je třídním učitelům.
V případě nepříznivé epidemiologické situace, může být termín konání voleb posunut. O této změně budeme včas informovat. V případě ztráty hlasovacího lístku nebo nemoci žáků, bude zákonným zástupcům umožněno vyplnit hlasovací lístek na sekretariátě školy v době od 7:00 do 14:30.
Výsledky voleb budou zveřejněny na internetových stránkách školy www.zspbtrinec.cz nejpozději 26. února 2021. Do školské rady ZŠ Petra Bezruče Třinec budou zvoleni dva kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.
Mgr. Martin Raška ředitel školy
V Třinci 15. ledna 2021

15 Leden 2021 Volby do školské rady z řad zákonných zástupců
Informace k volbám do školské rady z řád zákonných zástupců

Vážení rodiče,
v příštím roce se uskuteční volby do školské rady. Školská rada spolurozhoduje o chodu a provozu školy v rozsahu daném § 167 a 168 odst. 4 školského zákona. Schází se většinou 2-3 krát ročně.
Obracíme se na vás s žádostí o nominaci zástupců z řad zákonných zástupců žáků naší školy. Prosím, uveďte jména max. dvou kandidátů (musí se jednat o rodiče žáka naší školy), kteří by tuto funkci podle vašeho názoru mohli zastávat.
Pochopitelně můžete navrhovat i sami sebe. Návrhy kandidátů stejně jako volba zástupců jsou tajné.Vyplňte, prosím, přiložený formulář nejpozději do 5. 1. 2021, který Vám bude zaslán prostřednictvím systému Škola Online. V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete návrhy podávat na sekretariátu školy v úředních hodinách.
Z vašich návrhů sestavíme seznam kandidátů a v lednu příštího roku z nich hlasováním vyberete zástupce do školské rady z řad zákonných zástupců.
Děkujeme za váš čas.
Mgr. Martin Raškaředitel školy

30 Prosinec 2020 Informace k volbám do školské rady z řád zákonných zástupců
ORGANIZACE VÝUKY OD 04.01.2021

Vážení rodiče,
od 04.01.2021 je umožněna pouze přítomnost žáků 1. a 2. třídy ve škole, ostatní ročníky se vzdělávají distančně.
Zasíláme Vám informace o organizaci výuky.
Informace pro rodiče žáků 3. a 9. třídy

U těchto ročníků probíhá distanční výuka a online hodiny v Google Classroom dle rozvrhu na webových stránkách školy.
Zapůjčení tabletu nebo notebooku pro online výuku bude možné od 04.01. na sekretariátu školy. Při řešení technických problémů kontaktujte pana uč. Filipczyka (mobil: 739 278 291, mail: pavel.filipczyk@zspbtrinec.cz)
Obědy pro žáky na distančním vzdělávání jsou k dispozici od pondělí 04.01.2021 od 13:15 do 13:45., po dohodě s vedoucí školní jídelny, zůstávají automaticky přihlášeni všichni žáci, kteří odebírali obědy během distan. výuky v listopadu. Kdo nemá o obědy zájem, musí si je odhlásit u ved. ŠJ. Noví zájemci si musí obědy přihlásit.
Při neúčasti na online hodině nezapomeňte žáka vždy omluvit.
Zákonní zástupci žáků kritické infrastruktury mohou využít zajištění dohledu svých dětí (více informací zde).

Informace pro rodiče žáků 1. a 2. třídy

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. O mimořádných změnách budete informováni třídními učiteli.
Nebude probíhat výuka Tv a zpěvu - budou zvoleny alternativní možnosti (př. procházka).
Z důvodu častějšího větrání během výuky dohlédněte, aby měly děti dostatečně teplé oblečení.
Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky a dodržovat hygienická pravidla. Vybavte děti min. 2 rouškami uloženými v igelitovém sáčku.
Žákům bude k dispozici školní družina do 16:00. Ranní družina nebude v provozu.
Žáci s respiračními potížemi, nachlazením nebudou do školy vpuštěni. 
Oběd bude vydáván dle časového harmonogramu.

Umístění tříd:
                Třída     Nástup do školy        Třída     Družina
                1. třída           7:45                    1. třída     5. třída
                2. třída          7:55                     3. třída    venkovka
Výdej obědů:
              Výdej oběda      1. třída           2. třída            Kritická infr.
                 Pondělí           11:40              12:35                12:00
                 Úterý               11:40              11:15                12:00
                 Středa             11:40              12:35                12:00
                 Čtvrtek             12:35             11:40                 12:00
                 Pátek               11:15             11:40                  12:00
Všichni žáci 1. a 2. tř. jsou automaticky přihlášení k obědům a svačinám od 04.01.2021. Ti, kteří nebudou chodit na obědy nebo odebírat svačiny, se musí odhlásit telefonicky u vedoucí školní jídelny na tel.: 558 993 013. Kdo ještě nezaplatil obědy a svačiny - je nutné je uhradit 04.01. ráno do 8:00 hod.
Na děti se už moc těšíme a věříme, že je brzy budou následovat i další třídy.
S pozdravem a přáním pevného zdraví
Vedení školy

30 Prosinec 2020 ORGANIZACE VÝUKY OD 04.01.2021
Zajištění dohledu nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury

Vážení zákonní zástupci,
rozhodnutím hejtmana Moravskoslzskeho kraje bude naše škola znovu zajišťovat dohled nad dětmi rodičů vybranných profesí, a to od 04.01.do 10.01.2021 od 6.00 do 18.00. Touto cestou Vám posíláme základní informace a odkaz na online formulář, který je nutný odevzdat před nástupem dítěte do školy.

Zajišťujeme dohled nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury (viz. níže v seznamu vyjmenovaných profesí v rozhodnutí hejtmana)
Zajišťujeme dohled pouze pro děti do 10, tj. 9,99 a níže
Zajišťujeme obědy pro děti, neposkytujeme však svačinky
Škola neposkytuje vzdělávání dětí. Poskytneme však prostředky pro distanční vzdělávání dětem, aby se mohly účastnit např. online výuky nebo vypracovávat zadané úkoly své kmenové školy. Žádáme Vás proto, aby si děti přinesly potřebné materiály (např. sešity, učebnice, přístupové údaje ke zdrojům zadaných úkolů, rozvrh online hodin)
V případě zájmu prosíme zákonné zástupce, aby nám své rozhodnutí sdělili minimálně jeden den dopředu, nejlépe osobně na sekretariátu školy, kde také odevzdají vyplněnou žádost, nebo se s námi spojí telefonicky a mailem zašlou sken podepsané žádosti.

Důležité kontakty:

Úřední hodiny: Po-Pá 7.30 - 12.00
Tel.: sekretariát školy 558 993 010
Email: bezructri@volny.cz
Kontakt na ředitele školy 736 430 160

Upozorňujeme, že děti budou nosit po celou dobu dohledu roušky.  Zákonní zástupci jsou povinni je zajistit! Děkujeme.
Vedení školy

Loading...

29 Prosinec 2020 Zajištění dohledu nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury
Více aktualit...

Kalendář akcí

Projekty

Šablony II. pro MŠ, ZŠ a ŠD


Naše škola realizuje projekt OP VVV výzvy č. 02_18_063 Šablony II, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD II.
Název projektu: Vzájemně si rozumíme IIČíslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014331Doba realizace projektu: 1. 9.. 2019 až 30. 8. 2021Délka realizace: 24 měsícůVýše podpory: 1 681 954,00Kč
 
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního, základního a zájmového vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, personální podpora dětí a žáků, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.
 Vybrané aktivity:
 MŠ

2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, polytechnika, cizí jazyky
2.I/13 Projektový den mimo školu

 ZŠ

2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, projektová výuka, matematická gramotnost, cizí jazyky
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/19 Projektový den ve škole
2.II/20 Projektový den mimo školu

 ŠD

2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK
2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

 

12 Květen 2020 Šablony II. pro MŠ, ZŠ a ŠD

 
V rámci projektu Erasmus + jsme se v letošním školním roce zapojili do dlouho očekávaného programu Kagan Cooperative Learning, tedy Kaganovo kooperativní učení. Myšlenka tohoto učení a zavedení kooperativních struktur u nás ve škole se zrodila téměř před rokem, kdy se náš pan ředitel rozhodl absolvovat první seminář v Manchestru . Postupně jsme se začali seznamovat s metodami učení, se strukturami a hlavní ideou tohoto učení, jež má kořeny ve Spojených státech. Výjezd do Anglie a účast na semináři o kooperativním učení se stal pro nás velkou výzvou.
Dvoudenní seminář se konal ve dnech 14. - 15. 11. v Manchestru a zúčastnilo se ho celkem 5 pedagogů naší školy. Kurz vedli zkušení lektoři, kteří v oboru pracují několik let a kteří nám ukázali mimo jiné také výsledky letité práce a úspěšnost struktur v porovnání s běžným a tradičním způsobem výuky. Celý seminář byl velmi aktivní. Jednotlivé struktury, s kterými jsme byly seznámeny, jsme si hned prakticky vyzkoušely a zároveň jsme diskutovaly o tom, při jaké příležitosti a činnosti danou strukturu použít, jaké sociální dovednosti daná aktivita žákům přinese, jaký účinek bude mít na vytváření týmu či třídy jako celku. Semináře se kromě našeho zastoupení, účastnili převážně učitelé z Anglie, ale také z Norska, kde s Kaganovými strukturami pracují více jak dva roky.
Školení se konalo ve dvou blocích. Každý den byl programově velice pestrý. Po celé dva dny jsme pracovali a komunikovali v týmech, učili jsme se tvořit různými způsoby dvojice i skupiny, pracovali jsme s časem, učili se používat Silent signal a taky jsme si ukázali, jakým způsobem se žáci mohou při práci ocenit, povzbudit a vzájemně si poděkovat.
Zavedením Kaganova kooperativního učení v naší škole nechceme zcela eliminovat tradiční pojetí výuky, chceme však, aby žáky škola bavila daleko více a hlavně, aby byli ve výuce zapojeni a účastnili se aktivně výuky úplně všichni. Toho bychom rádi dosáhli právě pomocí kooperativního učení, nových forem a metod výuky, využitím zajímavých interaktivních pomůcek apod. Systém výuky, kterým se naše škola vydala, je zcela ojedinělý a nový.
Věříme, že žákům i učitelům přinese radost ze samotného učení, hodně nových možností a hlavně spolupráci všech a aktivitu co největšího počtu zapojených žáků. Již americký průmyslník Henry Ford v 19. století řekl: " Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch."

24 Listopad 2019 PROJEKT ERASMUS + KAGANOVO KOOPERATIVNÍ UČENÍ
Erasmus+ KA1 - Jazykový pobyt učitelů v Brightonu

 
V období 14. – 27. července se dvě učitelky základní školy a jedna vyučující mateřské školy zúčastnily mobility v rámci projektu Erasmus+ v Brightonu ve Velké Británii.
Cílem mobility bylo zvýšení všeobecné jazykové úrovně anglického jazyka a následné zkvalitnění výuky a zapojení se do mezinárodních e-Twinningových projektů na I. stupni a mateřské škole. Vzdělávání bylo také zaměřeno na oblast metodiky anglického jazyka.
Studium probíhalo na jazykové škole ELC v Brightonu, dvě učitelky se účastnily všeobecného kurzu a jedna metodického kurzu zaměřeného na výuku angličtiny na základní škole. Výuka probíhala dva týdny, vždy od pondělí do pátku (9 - 15hod). Kurzy byly zaměřeny na studium anglického jazyka a metodický kurz na praktické náměty, vedení hodin a moderní metody rozšiřující kvalitu vyučování.
O víkendu jsme se zúčastnily poznávacího zájezdu do Londýna, organizovaného školou a navštívily přírodní rezervaci Seven sisters.
Během mobility jsme kromě samotného kurzu také poznávaly sociální a kulturní aspekty Velké Británie, aktivně využívaly anglický jazyk a seznámily se s prostředím v anglicky mluvící zemi. Během dvou týdnů jsme se seznámily s Brightonem a navštívily krásná místa Británie. Pro všechny z nás to byla výborná zkušenost a obohacení nejen v pracovní oblasti.

29 Červenec 2019 Erasmus+ KA1 - Jazykový pobyt učitelů v Brightonu
Více projektů...
  • Projekt 1
  • Projekt 2
  • Projekt 3
  • Projekt 4

Fotogalerie

Více z fotogalerie...

Naše cíle

Můžete si prohlédnout statistiky o škole a jeden z našich hlavních cílů.

12

Třid ve škole

291

Studujících žáků

29

Pedagogů

100%

Spokojenost rodičů

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech