Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

Koncepce školy

Celá koncepce školy. Výňatek šesti základních priorit školy, tzv. 6B: 

Být komunikativní

Otevřená, věcná a partnerská komunikace je základem každého dobře fungujícího týmu. Mým cílem je udržet a posilovat dobře fungující kolektiv zaměstanců školy a být otevřen komunikaci se žáky a rodiči. Nastavím pozitvní komunikační kanál mezi školou a zřizovatelem. Umožním učitelům a žákům vystoupit z jejich tzv. “comfort zone” a využít komunikativních dovedností k poznávání jiných kultur, míst a přátel účastí v mezinárodních projektech.

Být inovativní

Jsem zastáncem inovativních a moderních vyučovacích metod, které podle současných výzkumů 21. století (OECD a PISA) přinášejí žákům větší kreativitu, motivaci, inspiraci a v konečném důsledku vyšší efektivitu učení a lepší výsledky. Jedná se především o metody kritického a kreativního myšlení, metody komunikace a kooperace a konceptu “learning by doing”. Mou snahou bude, aby si tyto metody učitelé osvojili a maximálně je využívali v praxi.

Být viděn a slyšen

Na zviditelňování školy se může podílet každý, od malého žáčka přes pedagoga až po správního zaměstnance. Mým cílem je udržet a zlepšovat obraz školy na veřejnosti, mezi rodiči a šířit dobré jméno školy Petra Bezruče. Chci také seznamovat veřejnost s aktivitami školy, projekty a úspěchy žáků. Naše škola uskutečňuje řadu akcí a je dobře, když svou práci umí zviditelnit a nabídnout jako příklady dobré praxe jiným. Efektivnější využívání masmedií pomůže vytvořit lepší image školy.

Být “green”

V našem průmyslovém prostředí je velmi důležité rozvíjet u žáků ekologické cítění, jejich smysl pro ochranu životního prostředí a pěstovat v nich spoluzodpovědnost za prostředí, ve kterém žijí. Mým záměrem je vytvořit školní plán EVVO a také zajistit fungování koordinátora EVVO. Rád bych také snížil náklady školy využitím moderních technologií šetřících životní prostředí (využití sluneční energie aj.).

Být moderní

Našim žákům a pedagogům chci zajistit moderní učební pomůcky, kterými mohou s radostí realizovat výchovně-vzdělávací proces. Zásadní je dokončení projektu IROP - Modernizace a bezbariérovost na ZŠ P. Bezruče a MŠ, Třinec. Zajistím učitelům další vzdělávání s novými pomůckami a aplikacemi. Nestačí moderní technologie pouze vlastnit, ale umět je také prakticky využívat.

Bí/ýt srdcem všech

Škola je místem, ve kterém žáci stráví podstatnou část svého dětství a kromě rodiny má jedinečnou příležitost formovat a utvářet srdce dětí. Jejím cílem není pouze děti vzdělávat, ale formovat jejich postoje k hodnotám, pozitivní přístup k životu, pocit zodpovědnosti a pěstovat silná pouta k místu, ve kterém vyrůstali. Moji snahou je takové místo na “Bezručce“ vytvořit.

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech