Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech
  • Škola dnes

Račte vstoupit

 BOB4145Stojím na rozhraní ulic Lesní a Bezručovy. Důstojně se tyčím vedle Domu dětí a mládeže v Třinci. Uplynulo již mnoho jar a zim od doby, kdy jsem poprvé spatřila své žáčky, ale generální opravou před několika lety jsem omládla a svou světlou pastelovou fasádou jsem nepřehlédnutelná. Že nevíte, kdo jsem? Dovolte, abych se představila – jsem Základní škola a mateřská škola Petra Bezruče.

Počtem učitelů a žáků nepatřím k velkým školám, ale kvantitu jsem zcela nahradila kvalitou a čím se rozhodně mohu chlubit, je fakt, že jsem školou „rodinného typu“. Všichni dohromady, včetně mne, tvoříme velkou rodinu, ve které se nikdo necítí sám, a platí pravidlo „tvůj problém je problémem nás všech.“ Díky profesionalitě učitelů, vedení školy a velmi dobré spolupráci s rodiči se mi daří úspěšně řešit i řadu výchovných problémů. Anonymita u mne není možná, protože většinu svých žáků znám devět let, a to mi usnadňuje lépe a rychleji řešit jakýkoliv problém.

Moje třídy jsou vybaveny moderním a účelným nábytkem a vyvolávají příjemnou atmosféru v každém, kdo do nich vstoupí. Pro výuku odborných předmětů mám moderně vybavené učebny pomůckami i vizuální či audio technikou. Jako magická komnata působí nově zařízená počítačová učebna. Žáci mají k dispozici školní tablety a dokážeme si poradit i s distanční výukou a výukou online. Zrenovované dílny nabízí prostor k manuálním zručnostem dětí a pro radu, oporu a povzbuzení si žáci chodí do zbrusu nového kabinetu metodika prevence rizikových jevů a školního psychologa.

Od roku 2019 se snaží učitelé do výuky začleňovat kooperativní struktury Kaganova kooperativního učení. Děti sedí ve skupinkách, spolupracují, pomáhají si a podporují se, snaží se sami řešit problémy, které jim učení klade, ale především komunikují, komunikují navzájem, mluví a radí se, každý, co umí, každý přichází s troškou do mlýna a vzájemně tvoří tým. Jsou aktivnější a snaží se poradit si v různých situacích. A co myslíte? Nebude se jim to v životě hodit? BOB4001

O děti na 1. stupni, které po vyučování neodcházejí hned domů, se starám ve čtyřech odděleních školní družiny – Družiny šťastných dětí. Výborné vychovatelky vyplňují dětem čas různými aktivitami, který by jinak trávily bez dozoru.

Moje mateřská škola je skvělá nejen k hraní, dovádění, kamarádění a plnění volného času zajímavými a prospěšnými aktivitami, ale mám zde i speciální třídu s logopedickou péčí. Individuální přístup je u každého dítěte konzultován s klinickou logopedkou a je navržen další postup nápravy vadné hlásky a její procvičování. Vychází se z úzké spolupráce rodiče, speciálního pedagoga, klinického logopeda a speciálního pedagogického centra. Logopedická třída pracuje podle „METODY DOBRÉHO STARTU“, která se maximálně zaměřuje na rozvoj předpokladů čtení a psaní.

Moje náruč je připravena přijmout všechny děti, tedy i ty s tělesným postižením a zdravotně oslabené. Díky vstřícnosti vedení školy mám zajištěný:

  • vstup pro vozíčkáře „schodolezem“
  • přizpůsobené sociální zařízení pro tyto děti
  • vhodné didaktické pomůcky
  • kompenzační pomůcky (vozík, lehátko, spec. židli a lavici)
  • vybavení pro pohyb na chodbě během přestávky (invalidní vozík)
  • pomoc osobního asistenta

Všem dětem, které mají touhu aktivně vyplnit svůj volný čas, nabízím řadu kroužků. Ochotně a rádi je vedou naši učitelé.

 bob3910 optimizedProjekty, které mnou prochází a celou mne obohacují a naplňují, jsou již nedílnou součástí života našich žáků. Mezi ty nejzdařilejší mohu jmenovat: Erasmus+, eTwinning, Obědy pro děti, Ovoce a mléko do škol, Bezruč TV, Šablony, MAP II.

Mám i své tradiční soutěže a zábavné dny jako např.: Vánoční turnaj ředitele školy v přehazované a florbalu, Vánoční počítání, Valentýn, Mikuláš, Netradiční dny (Blue day, Hippies day, Halloween, aj.), Projektové dny….

Abych se lépe poznala s rodiči svých žáků a oni zase se mnou, pořádám každý rok „Den otevřených dveří“, kdy mohou rodiče prožívat dění ve škole přímo se svými dětmi. Rodiče mi mou náklonnost vracejí formou důvěry v mé schopnosti nebo sponzorskými dary. Ty směřují vždy ke zkvalitnění výuky nebo k ocenění za výbornou práci žáků.

Nyní už tedy víte, proč si všech rodičů vážím a proč si své „rodinné stříbro“ (pohodu, důvěru, klidné zázemí) pečlivě hlídám. Chci skloubit moderní techniku i nové metody práce s dětmi s výchovou ke slušnosti, zodpovědnosti a kázni, s úctou k člověku, zdravou soutěživostí, ohleduplností i osobní elegancí a vkusem.

Je tedy už jen na Vás, vážení rodiče, zda si mých předností všimnete a nabídnete je svým dětem.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech