Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

V mateřské škole se děti rozhodly oslavit Den matek zvláštním způsobem – připravily pro své maminky malý wellnes plný relaxačních aktivit. Přípravy na tento den začaly již s několika týdny předem, a když přišel den D, děti se pustily do práce s nadšením a radostí. Pro své maminky připravily mini masáže, kadeřnický salon, manikúru, aromaterapii a další relaxační aktivity, které zakončily společným tancem. Každá maminka, která dorazila do školy, byla nadšená z překvapení a pohoštění, které děti nachystaly, ale hlavně vděčná za lásku a péči, kterou od svých dětí obdržela.

Loading...

Děti z mateřské školy objevují radost z plavání ve sportovní hale Stars. Každý týden se vydávají do bazénu, kde se učí plavat pod vedením zkušených instruktorů. Tato aktivita nejenom posiluje jejich plavecké dovednosti, ale také zvyšuje jejich bezpečnost ve vodě a přináší jim spoustu radosti. Plavání je pro ně nejen zábavnou aktivitou, ale také důležitou součástí jejich vzdělávacího programu. 

1

 

Termín zápisu

Zápis do MŠ pro rok 2024/2025 proběhne v době od 06. do 07. května 2024 prostřednictvím elektronické přihlášky v mateřské školce u zástupkyně pro předškolní vzdělávání Dany Motykové v době od 8:00 do 16.00 hodin. Můžete využít elektronického zápisu, který bude spuštěn na našich webových stránkách od 1.5.2023.

Elektronická přihláška (od 01.05.2024)

Prosíme o pozorné vyplnění všech údajů, zejména správného trvalého pobytu dítěte.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let. Pro školní rok 2024/2025 budeme k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy přijímat 5 dětí. Dětem mladším 3 let předškolní vzdělávání neposkytujeme.

V případě dotazů kontaktujte paní zástupkyni Motykovou pro předškolní vzdělávání na čísle 775 766 612

 

2

 

Dokumenty k zápisu

1. Odeslanou el. přihlášku vytiskneme a podepíšete ji u paní zástupkyně v MŠ.

2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Povinné dokumenty k zápisu do MŠ

- podepsaná elektronická přihláška k předškolnímu vzdělávání (podepíšete na místě)
- rodný list dítěte
- lékařské potvrzení o očkování dítěte (neplatí pro předškoláky)

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Formulář k lékařskému očkování - docx

Formulář k lékařskému očkování - pdf

 

3

 

Další informace

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám. Vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Informace o přijetí do MŠ

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy i na vývěsce před budovou školy nejpozději do 17.05.2024. Dítě bude vedeno pod vygenerovaným veřejným kódem přihlášky (skládá se pouze z číslic), který se zákonným zástupcům vygeneruje po odeslání žádosti a přepošle se automaticky na zadaný mail. Kód si pečlivě uschovejte.

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání

Loading...

Malí dobrodruzi z mateřské školy se vydali na výpravu, která je zavedla do zajímavého světa řemeslného umění. S úsměvem na tváři a očima plnýma zvědavosti vstoupili do DDM, kde se otevíraly dveře do nekonečného moře kreativity a objevování.

Byly připraveny dílny, ve kterých děti mohly vyzkoušet různé řemeslné dovednosti. Od pokusů se škrobem až po výrobu jednoduchých dřevěných hraček. Děti se seznámily s jednoducým nářadím, které se naučily používat a jako kouzlem se jim pod rukama zrodily vlastnoručně vyrobená letadélka.

 
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2024 MŠ V TŘINCI
 
 
01.07. – 12.07.     MŠ U Splavu, MŠ Borek, MŠ Habrová, MŠ Karpentná, MŠ Slezská, PMŠ Oldřichovice
 
15.07. – 19.07.     MŠ Habrová, MŠ Kanada, MŠ Nebory
MŠ Slezská, PMŠ Oldřichovice
 
22.07. – 26.07.     MŠ Habrová, MŠ Kanada, MŠ Nebory,
MŠ Slezská, MŠ Štefánikova,
PMŠ Štefániková
 
29.07. – 02.08.     MŠ Koperníkova, MŠ Štefánikova,
MŠ Máchova, PMŠ Štefánikova
 
05.08. – 09.08.     MŠ Koperníkova, MŠ Nerudova,
MŠ Máchova, PMŠ Dolní Líštná
 
12.08. – 16.08.     MŠ Koperníkova, MŠ Nerudova,
MŠ Tyrská, PMŠ Dolní Líštná
 
19.08. – 30.08.    MŠ Podlesí, MŠ Bezručova, MŠ SNP,
MŠ Tyrská, MŠ Dolní Líštná
 
Z kapacitních důvodů budou přednostně přijímány děti občanů města Třince a děti zaměstnaných rodičů.
Přihlášku k prázdninovému provozu si rodiče vyřizují sami na jednotlivých mateřských školách v termínu do 31.05.2024.
 
Platbu za školné je nutné uhradit předem.
Číslo účtu: 27-4628910227/0100
100,-/ týden
 
DO PŘEDMĚTU PLATBY UVEĎTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE
 
K PŘIHLÁŠCE DOLOŽTE KOPII EVIDENČNÍHO LISTU Z MŠ
 
 
 
 
 

 

Netradiční oslava dne maminek

V mateřské škole se děti rozhodly oslavit Den matek zvláštním způsobem – připravily pro své maminky malý wellnes plný relaxačních aktivit. Přípravy na tento den začaly již s několika týdny předem, a když přišel den D, děti se pustily do práce s nadšením a radostí. Pro své maminky připravily mini masáže, kadeřnický salon, manikúru, aromaterapii a další relaxační aktivity, které zakončily společným tancem. Každá maminka, která dorazila do školy, byla nadšená z překvapení a pohoštění, které děti nachystaly, ale hlavně vděčná za lásku a péči, kterou od svých dětí obdržela.

22 Květen 2024 Netradiční oslava dne maminek
Učíme se plavat v hale STARS

Děti z mateřské školy objevují radost z plavání ve sportovní hale Stars. Každý týden se vydávají do bazénu, kde se učí plavat pod vedením zkušených instruktorů. Tato aktivita nejenom posiluje jejich plavecké dovednosti, ale také zvyšuje jejich bezpečnost ve vodě a přináší jim spoustu radosti. Plavání je pro ně nejen zábavnou aktivitou, ale také důležitou součástí jejich vzdělávacího programu. 

14 Květen 2024 Učíme se plavat v hale STARS
Zápisy do MŠ 2024/2025

 
Termín zápisu
Zápis do MŠ pro rok 2024/2025 proběhne v době od 06. do 07. května 2024 prostřednictvím elektronické přihlášky v mateřské školce u zástupkyně pro předškolní vzdělávání Dany Motykové v době od 8:00 do 16.00 hodin. Můžete využít elektronického zápisu, který bude spuštěn na našich webových stránkách od 1.5.2023.
Elektronická přihláška (od 01.05.2024)
Prosíme o pozorné vyplnění všech údajů, zejména správného trvalého pobytu dítěte.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let. Pro školní rok 2024/2025 budeme k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy přijímat 5 dětí. Dětem mladším 3 let předškolní vzdělávání neposkytujeme.
V případě dotazů kontaktujte paní zástupkyni Motykovou pro předškolní vzdělávání na čísle 775 766 612
 

 
Dokumenty k zápisu
1. Odeslanou el. přihlášku vytiskneme a podepíšete ji u paní zástupkyně v MŠ.
2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Povinné dokumenty k zápisu do MŠ
- podepsaná elektronická přihláška k předškolnímu vzdělávání (podepíšete na místě) - rodný list dítěte - lékařské potvrzení o očkování dítěte (neplatí pro předškoláky)


Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Formulář k lékařskému očkování - docx
Formulář k lékařskému očkování - pdf
 

 
Další informace
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám. Vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Informace o přijetí do MŠ
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy i na vývěsce před budovou školy nejpozději do 17.05.2024. Dítě bude vedeno pod vygenerovaným veřejným kódem přihlášky (skládá se pouze z číslic), který se zákonným zástupcům vygeneruje po odeslání žádosti a přepošle se automaticky na zadaný mail. Kód si pečlivě uschovejte.Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání

Loading...

15 Duben 2024 Zápisy do MŠ 2024/2025
Řemeslné dílničky v DDM

Malí dobrodruzi z mateřské školy se vydali na výpravu, která je zavedla do zajímavého světa řemeslného umění. S úsměvem na tváři a očima plnýma zvědavosti vstoupili do DDM, kde se otevíraly dveře do nekonečného moře kreativity a objevování.
Byly připraveny dílny, ve kterých děti mohly vyzkoušet různé řemeslné dovednosti. Od pokusů se škrobem až po výrobu jednoduchých dřevěných hraček. Děti se seznámily s jednoducým nářadím, které se naučily používat a jako kouzlem se jim pod rukama zrodily vlastnoručně vyrobená letadélka.

12 Duben 2024 Řemeslné dílničky v DDM
Prázdninový provoz MŠ


 
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2024 MŠ V TŘINCI
 
 


01.07. – 12.07.     MŠ U Splavu, MŠ Borek, MŠ Habrová, MŠ Karpentná, MŠ Slezská, PMŠ Oldřichovice
 
15.07. – 19.07.     MŠ Habrová, MŠ Kanada, MŠ Nebory
MŠ Slezská, PMŠ Oldřichovice
 
22.07. – 26.07.     MŠ Habrová, MŠ Kanada, MŠ Nebory,
MŠ Slezská, MŠ Štefánikova,
PMŠ Štefániková
 
29.07. – 02.08.     MŠ Koperníkova, MŠ Štefánikova,
MŠ Máchova, PMŠ Štefánikova
 
05.08. – 09.08.     MŠ Koperníkova, MŠ Nerudova,
MŠ Máchova, PMŠ Dolní Líštná
 
12.08. – 16.08.     MŠ Koperníkova, MŠ Nerudova,
MŠ Tyrská, PMŠ Dolní Líštná
 
19.08. – 30.08.    MŠ Podlesí, MŠ Bezručova, MŠ SNP,
MŠ Tyrská, MŠ Dolní Líštná
 


Z kapacitních důvodů budou přednostně přijímány děti občanů města Třince a děti zaměstnaných rodičů.
Přihlášku k prázdninovému provozu si rodiče vyřizují sami na jednotlivých mateřských školách v termínu do 31.05.2024.
 
Platbu za školné je nutné uhradit předem.
Číslo účtu: 27-4628910227/0100


100,-/ týden
 
DO PŘEDMĚTU PLATBY UVEĎTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE
 
K PŘIHLÁŠCE DOLOŽTE KOPII EVIDENČNÍHO LISTU Z MŠ
 
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE
 
 
 
 

02 Duben 2024 Prázdninový provoz MŠ
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech