Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech
×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

TMP07Dne 9. září 1923 položen základní kamen ZŠ P. Bezruče. Do olověné skříňky byly vloženy tehdejší pohledy na Třinec, informace o počtu obyvatelstva, také papírové a kovové peníze české, německé a polské. Budovu projektoval architekt Kolář a Rubý z Moravské Ostravy, nad stavbou dohlíželi vrchní stavitelé Valoušek a Kemetz z Českého Těšína. Celková cena za stavbu školy činila 1 838 000,- Kčs

Den slavnostního otevření zahájila budíčkem závodní kapela Třineckých železáren a před novou školou také byla sloužena mše. V průvodu od nádraží pochodovalo ke škole kolem 5000 lidí, byly odeslány pozdravné telegramy panu prezidentovi a ministru školství. Škole byl udělen čestný název "Škola Petra Bezruče". V r. 1935 školu navštěvovalo 428 dětí české národnosti, v r. 1936 už 481 dětí. Základní škola Petra Bezruče přispěla v letech 1924 - 1938 k rozvoji českého menšinového školství na Třinecku.

Tmp08Z deštivého 3. května 1945 prožil Třinec své osvobození z nacistické okupace a 9. května 1945 byla zahájena práce v Třineckých železárnách. Budova naší školy zůstala neporušena a ředitelem se stal Ludvík Uhlář. V r. 1945 byla měšťanská škola rozdělena na chlapeckou a dívčí, chlapecká byla umístěna v budově Masarykovy školy, dívčí v budově zdejší školy. Ve stejném roce zahájila svou činnost školní jídelna. O dva roky později byla škola obohacena o kompletní rozhlasové zařízení a protože počet žáků se neustále zvyšoval, vyvstala potřeba úpravy školní budovy. Z těchto důvodů byly v r. 1950 přistavěny šatny a r. 1951 zřízena družina mládeže. První vychovatelkou se stala paní Marie Uhlářová. Ke škole byla přistavěna přístavba dílen, které byly, na tehdejší dobu, velmi dobře zařízeny.

TMP18V roce 1965 měla školní budova za sebou již čtyřicet let plného provozu a bylo třeba přistoupit k její generální opravě. Oprava probíhala déle než rok za plného vyučovacího provozu, a to vyžadovalo pevné nervy všech vyučujících, zaměstnanců školy a v neposlední řadě i žáků. Opravy probíhaly na celé škole - nová střecha, omítka, uvnitř nové elektrické vedení, topné potrubí, byly instalovány nové kotle, v budově byl vyměněn a doplněn nábytek, ve třídách zavěšeny nové tabule a byla zakoupena část nových lavic. V 70. a 80. letech žila škola mnohými činnostmi s velmi dobrými sportovními výsledky jako například závody v plavání, v lehké atletice, šachových turnajích, v házené a košíkové.

TMP19Na základě výběrového řízení z roku 1989 byla jmenována nová ředitelka školy p. Dagmar Bičová. Ani v posledních letech se škola neubránila mnoha změnám. Od 1. září 1993 byla školní budova, stará šedesát devět let, uzavřena na jeden rok z důvodu celkové generální opravy jak vnitřku tak vnějšku celé školní budovy. Generální oprava umožnila zřídit ve škole dostatek odborných učeben, a tím přispět ke zkvalitnění výuky výtvarné výchovy, chemie, fyziky, v nově přistavěné části je zařízena knihovna se čtenářským koutkem pro děti. Byla vybudována počítačová učebna, která funguje dosud a stále se doplňuje novým softwarem i hardwarem, dále nová jídelna a zrekonstruovala se i tělocvična kde byly položeny nové parkety. Škola každoročně pořádá několik akcí. Určitě si nenechte ujít Školní ples konající se během měsíce února a Radovánky, které společně připravuje se Sdružením rodičů a přátel školy (SRPŠ).

Děkujeme za pozornost a doufáme, že naši školu přijdete navštívit.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech