Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

 

 Co děti potřebují do mateřské školy

 

  1. PŘEZŮVKY 

pohodlné, přezůvky s plnou patou nebo přezkou přes patu

 

  1. OBLEČENÍ 

Je třeba počítat s tím, že Vaše děti vedeme zejména k samostatnosti ať už při jídle, převlékání, či hygieně. S ohledem na tuto skutečnost proto volte raději takové oblečení, které se může ušpinit. Pravidelně kontrolujte, zda je oblečení funkční (zejména zipy), vhodné velikosti a zda je ho v kapsáři dostatek. Zejména v přechodných obdobích je pak vhodné myslet na to, že po ránu bývá venkovní teplota docela jiná než přes poledne, kdy jsme s dětmi venku. Veškeré oblečení je nutné označit. 

pobyt v mš - tepláky, legíny, tričko ideálně s krátkým rukávem

pobyt venku - kalhoty na ven, mikinu, pláštěnku (deštníky nejsou vhodné), holínky a svrchní díly odpovídající ročnímu období

náhradní oblečení -  tričko, tepláky, spodní prádlo, ponožky

odpočinek - pyžamo nebo noční košili 

 
Co by mělo zvládnout dítě před nástupem do MŠ
 
Denní režim
V době před nástupem dítěte do kolektivního zařízení je pro dítě potřebné, aby bylo přivyklé klidnému a pravidelnému dennímu řádu ( vstává ve stejnou dobu, činnosti a jídlo jsou nabízeny ve stejnou dobu, chodí spát pravidelně v .. hodin atd. ). Pestrý program dítě většinou přijímá ochotně, ale větším vybočením z časového režimu dítě znejistí, nabourávají se jeho představy o plynutí času. Denní režim a program určuje dospělý, není dobré zvykat dítě na to, že pokaždé vyhovíme jeho přání a vše podřídíme právě jemu. Mnoho tvořivých činností však je možné provádět na základě dohody s dětmi.
 
Odloučení od rodičů
Většinou bývá dítě schopno setrvat na kratší dobu u prarodičů, kamarádky, tety apod. Je nutné s dítětem vždy předem dohodnout, jak se vrátíte a dohodu dodržet. Tím se dítě " otužuje " a jeho nejistota v novém prostředí  nebude tak velká, neboť poznalo, ze jej opouštíte opravdu jen na domluvenou dobu. Stejně důležité je i to, aby v cizím prostředí přijímalo jídlo, chodilo na WC a komunikovalo s dospělými.
 
Jídlo
Dítě by mělo jíst všechny druhy potravin, nemělo by zásadně odmítat žádný typ jídla. Výjimkou jsou samozřejmě lékařem nařízené diety. Problém je, když nejí chleba, ale jen rohlíky, odmítá všechny druhy zeleniny i ovoce, nechce brambory, ani rýži, ani těstoviny apod. Nejvíc škody můžeme natropit jednak násilným nucením, ale stejně tak i soustavným ustupováním a dokrmováním sušenkami či hranolky apod. Dítě by nikdy nemělo mít dospělého svými vrtochy " v hrsti ", vydírat ho, být doprošováno či odměňováno za snězení porce. Ve školce potřebujeme, aby se dítě samo najedlo ( ukusovat z krajíce chleba, polévku a hlavní jídlo jíst lžíci ).
 
 
Hygiena
Dítě by mělo před nástupem do MŠ umět srozumitelně sdělit své potřeby, samo se obsloužit na WC a u umývadla, samostatně se vysmrkat apod.
 
Oblékání, úklid
Je potřebné, aby si poznalo své věci, umělo si samo svléknout a obléknout základní oblečení ( spodní prádlo, tričko, punčocháče, ponožky, tepláky). Mělo by znát základní umístění potřebných věcí v domácnosti, tento řád dodržovat a umět věci samostatně uložit na správné místo ( oblečení, hračky, utěrky, kapesníky apod.)
 
Komunikace
Před vstupem do MŠ je nezbytné, aby dítě reagovalo na své jméno. Na zavolání otočí hlavu k volajícímu a podívá se, aby rozumělo, co se mu říká. Umí poslechnout běžný pokyn ( prosím, pojď sem, to neber, ukliď si hračku, přines si svetr apod.). Zná své jméno a příjmení. Umí pozdravit, poprosit, poděkovat - zdvořilostní návyky má vypěstované z domova. Mluví se známými dospělými - kamarádkou, tetou, sousedem ... Odpovídá na jejich dotazy, umí o něco požádat (jít na WC, půjčit si něco), vypráví jim, co zažilo. Zná několik písniček, básniček, pohádek, knížek. Není ale nuceno je říkat na požádání.
 
Důsledná příprava na docházku školky je důležitá jak pro dítě, tak pro rodiče. Dítě přestává být opečovávaným batoletem a stává se malým školáčkem. Ve školce přijdou na řadu i mnohé nové zkušenosti - zejména z oblasti sociálních kontaktů. Dítě bude muset přijmout autoritu " cizí učitelky ", učit se společně žít s dalšími vrstevníky. To přinese mnohá omezení jeho dosavadních zvyklostí. A soužití s dětmi i dospělými půjde snáze, když bude umět o svoji osobu pečovat samostatně
a bude si umět říci, co potřebuje, jak se cítí.
 
 
Úplata za mateřskou školu:
Školné se platí po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nerozhodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Školné se hradí prostřednictvím převodu, na účet školy:
     
bankovní účet:  27-4628910227/0100          (400 Kč / měsíc, nebo 2000 Kč za pololetí, nebo 4000 Kč za rok)
 
Platba se považuje za uhrazenou dnem jejího připsáni na účet školy. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení dítěte.
 
Osvobození o úplaty za mateřskou školu:
- zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na  péči
- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na  péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
- fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech