Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech
Organizace výuky od 18.11.2020

Vážení rodiče,
od 18.11.2020 je opět umožněna přítomnost žáků ve škole. Proto Vám posíláme informace o organizačním zajištění provozu školy.

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. O mimořádných změnách budete informováni třídními učiteli. Nebude probíhat výuka Tv a zpěv - budou zvoleny alternativní možnosti (př. procházka). Proto žádáme zákonné zástupce, aby byly děti každý den oblečeny adekvátně počasí, kdyby nastaly podmínky k trávení času venku, může toho škola využít. 
Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky a dodržovat hygienická pravidla. Proto Vás opětovně žádáme o to, aby žáci měli k dispozici 2 roušky a náhradní igelitový sáček na uložení použité roušky.
Žákům bude k dispozici školní družina do 16:00. Ranní družina nebude v provozu.
Žáci s respiračními potížemi, nachlazením nebudou do školy vpuštěni. 
Oběd bude vydáván dle časového harmonogramu.

Umístění tříd:
                Třída     Nástup do školy        Třída     Družina
                1. třída           7:45                    1. třída     5. třída
                2. třída          7:55                     3. třída    venkovka
Výdej obědů:
              Výdej oběda      1. třída           2. třída            Kritická infr.
                 Pondělí           11:40              12:35                12:00
                 Úterý               11:40              11:15                12:00
                 Středa             11:40              12:35                12:00
                 Čtvrtek             12:35             11:40                 12:00
                 Pátek               11:15             11:40                  12:00
 
Všichni žáci 1. a 2.tř. jsou automatiky přihlášení k obědům a svačinám od 18.11. Ti, kteří nebudou chodit na obědy nebo odebírat svačiny, se musí odhlásit telefonicky u vedoucí školní jídelny na tel 558 993 013. Kdo ještě nezaplatil obědy a svačiny, je nutné je uhradit nejpozději 18.11. ráno do 8:00hod.
Na děti se už moc těšíme a věříme, že je budou následovat i další třídy.
S pozdravem
Vedení školy

16 Listopad 2020 Organizace výuky od 18.11.2020
Přechod na Google Classroom, navýšení počtu online hodin a další změny od 2.11.2020

Vážení rodiče,
jako již poněkolikáté v tomto nejistém období Vás chceme nově informovat ohledně distanční a online výuky.
Poslední dva týdny v online prostředí nás docela potrápily, nic nefungovalo, jak mělo. Jitsi Meet se po půl roce ukázalo jako nestabilní prostředí, na které není spoleh, a Škola OnLine nás již po prvním týdnu zadání úkolů upozornila na nedostatek místa. Tudíž dlouhodobé zadávání úkolů pro celou školu je z hlediská výhledu covidové situace nemyslitelné.
Také jsme počítali s tím, že se děti vrátí po prázdninách do školy, jak bylo avizováno, a nechtěli jsme Vás zatěžovat dalšími změnami. Bohužel situace se nevyvíjí dost dobře a je třeba na to reagovat, abychom neztratili další půlrok výuky. Proto jsme se rozhodli k následujícím organizačním změnám. Víme, že ze začátku to nebude lehké, jako vše nové, ale pevně věříme, že se nám to společně povede a vytvoříme stabilní prostředí, kde nebudeme frustrování kvalitou přenosu, velikostí místa na disku a nepřehledností :-). 
Jsme připraveni Vám s tím pomoci.
Rozhodli jsme se, že celá škola od 1. - 9. třídy přejde na platformu Google Classroom. Ostatně některé třídy, po zkušenosti s Jitsi Meet, tam přešly přirozeně samy a většina žáků se v prostředí již orientuje.
Všichni žáci mají zřízeny google účty školy, které jim umožní vstup do prostředí Google Classroom, Google Meet a využít ostatních služeb Google G-Suit. 
Škola OnLine je i nadále hlavním komunikačním kanálem mezi školou a zákonným zástupcem (oficiální informace). 
Online hodiny:

Budou zveřejněny na místě obvyklém, zde nedošlo k žádné změně. Jedinou podmínkou je to, že žáci musí být připojení na svém školním google účtu, JINAK SE DO HODINY NEDOSTANOU!!
Přibyla ovšem možnost přihlásit se na hodinu taktéž prostřednictvím Google Classroom, kterou budou mít děti na svých účtech.

Novinkou v oblasti online vyučování  je to, že jsme navýšili počty online hodin ve všech třídách a snažili jsme se pokrýt téměř každý předmět, kromě výchov.
Zadávání úkolů:
Bude probíhat výhradně přes Google Classroom! Každé dítě bude prostřednictvím google mailu přizváno do kurzů (většinou podle předmětů). JE POTŘEBA SE DO KURZU ZAPSAT!!! V pátek se budou zadávat pouze výchovy, zbytek učiva budou učitelé zadávat v závislosti na online hodinách. Přesto budete mít díky Goolgeclassroom, krásný přehled, co je třeba dodělat (viz. videa).
Je to velmi intuitivní a jednoduché!  Zda-li jste do kurzu zapsáni, si pak zkontrolujete tak, že po přihlášení školního google účtu se vpravo nahoře objeví ikona s 9 tečkami , po kliknutí se objeví aplikace, které google nabízí, jedna z nich i Google učebna (Google Classroom). Kliknete na ni a jste tam! Zde pak najdete jednotlivé kurzy/předměty a po jejich rozkliknutí pak najdete zadané učivo v záložce Práce v kurzu. Další možností je skvělá mobilní aplikace Google učebna, která vás okamžitě upozorní na vše, co se v učebně děje (zadání úkolu, zprávu, komentář atd.). Musíte si však do mobilu přidat školní google účet. To mohou udělat jak žáci, tak rodiče. Od té chvíle máte naprostý přehled o úkolech a jejich odevzdávání.

Instruktážní video - Jak se přihlásit na online hodinu, aneb čekám před učebnou

https://drive.google.com/file/d/1MeS-1hZyfVNDMAsyhjADWPU2874QBbwH/view?usp=sharing

Instruktážní video - Jak se zapsat do učebny

https://drive.google.com/file/d/1mG10zehFm59Ur1ltl46_AaOICF_3_gj5/view?usp=sharing

Instruktážní video - Jak mít všechny úkoly pod kontrolou

https://drive.google.com/file/d/1wMJzshqbflcSJBQQ2mZSD9_oUXQXD5V5/view?usp=sharing
Učitelé vše se žáky projdou na prvních hodinách a s prostředím je seznámí. Pro Vás rodiče jsme připravili opět online konzultace s panem učitelem Filipczykem (odkaz naleznete v rozvrhu, buďte přihlášení přes žákovský účet dítěte, učebna: Údržba ICT). 

od 2.11.-6.11., Po-Pá od 18:00-19:00

https://meet.google.com/lookup/ej4r544ctk
Hodnocení:
Zde se nic nemění, hodnocení bude i nadále zapisováno do Školy OnLine. Připomínáme, že přítomnost na online hodinách je povinná a zákonný zástupce je povinen nepřítomnost omluvit třídnímu učiteli do tří dnů a následně písemně do ŽK! Upozorňujeme, že i distanční výuka a zadávání úkolů na dálku je povinné, a proto nevypracování úkolu bude hodnoceno známkou nedostatečná! 
Žáci bez přístupu k internetu:
I nadále platí, že žáci bez přístupu k internetu budou mít v pátek přichystány úkoly na sekretariátě školy a zároveň ve stejný den odevzdají vypracované úkoly.
Škola stále ještě má k dispozici zařízení k zapůjčení (notebooky i tablety). Neváhejte a zapůjčte si zařízení na sekretariátu školy a usnadněte výuku svým dětem.

30 Říjen 2020 Přechod na Google Classroom, navýšení počtu online hodin a další změny od 2.11.2020
Poskytování dohledu nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury

Vážení zákonní zástupci,
Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o. byla vybrána jako škola poskytující dohled nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury, kterým byl uzavřením škol zamezen výkon zaměstnání. Touto cestou Vám posíláme základní informace a formulář, který je nutný odevzdat před nástupem dítěte do školy.

Zajišťujeme dohled nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury
Zajišťujeme dohled v čase od 6.00 do 18.00 hod.
Zajišťujeme dohled pouze pro děti do 10 let včetně
Zajišťujeme obědy pro děti, neposkytujeme však svačinky
Škola neposkytuje vzdělávání dětí. Poskytneme však prostředky pro distanční vzdělávání dětem, aby se mohly účastnit např. online výuky nebo vypracovávat zadané úkoly své kmenové školy. Žádáme Vás proto, aby si děti přinesly potřebné materiály (např. sešity, učebnice, přístupové údaje ke zdrojům zadaných úkolů, rozvrh online hodin)
V případě zájmu prosíme zákonné zástupce, aby nám své rozhodnutí sdělili minimálně jeden den dopředu, nejlépe osobně na sekretariátu školy, kde také odevzdají vyplněnou žádost, nebo se s námi spojí telefonicky a mailem zašlou sken podepsané žádosti.

Důležité kontakty:

Úřední hodiny: Po-Pá 8:00 - 12.00
Tel.: sekretariát školy 558 993 010
Email: bezructri@volny.cz
Kontakt na ředitele školy 736 430 160

Upozorňujeme, že děti budou nosit po celou dobu dohledu roušky.  Zákonní zástupci jsou povinni je zajistit! Děkujeme.
Vedení školy
Odkaz na online formulář - zde

15 Říjen 2020 Poskytování dohledu nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury
Vyzvi se s Bezručkou - druhá výzva

Výzva č. 2 - během uzavření školy Nebuď jen doma! (pouze pro žáky 2. stupně)
14.10. - 1.11.
Podnikni výšlap na Javorový vrch a vyfoť foto jako důkaz. Vyhrává třída s nejvyšší procentuální účastí. Důkazy budete vkládat do sdíleného dokumentu, odkaz na něj naleznete na Gmailu. 
Platné je  pouze foto s jasným dokladem, že se jedná o Javorový (na fotce jsi ty a např. vysílač, kříž, hladící bod, chata nebo stanice záchranné služby). 
 

13 Říjen 2020 Vyzvi se s Bezručkou - druhá výzva
Distanční vzdělávání od 14.10.2020

Vážení rodiče,
je nám to moc líto, ale opět musíme přistoupit ke změnám. Vzhledem k situaci, která v ČR nastala, a z důvodu nařízení vlády jsme nuceni upravit organizaci vzdělávání pro následující období.
V období od 14.10.2020 - 23.10.2020 je zakázána přítomnost žáků na vzdělávání na základních školách (tj. 1. a 2. stupeň ZŠ), dále pak ve školní družině až do  2.11.2020. Mateřská škola je i nadále v provozu.
V období od 26. - 30.10.2020 budou probíhat podzimní prázdniny.
Organizace vzdělávání:
Vzdělávání bude pro oba stupně probíhat distančně  ve dvou rovinách:

zadáváním úkolů přes Školu online (hlavně předměty výchovného charakteru a samostatné práce, domácí úkoly atd.)
online vyučováním, rozvrh bude zveřejněn na stránkách školy tak, jak jste byli zvyklí na jaře. Online výuka bude probíhat přes aplikaci Jitsi meet. Přihlášení bude jednoduché, kliknutím na aktivní odkaz v rozvrhu. Připomínáme, že pokud budete aplikaci používat přes mobilní telefon, je nutné stáhnout si aplikaci do telefonu. 

https://www.zspbtrinec.cz/rozvrh-hodin2
Omlouvání:
Rádi bychom připomněli, že distanční výuka je povinná a budeme evidovat absenci. Rodiče jsou povinni absenci na online hodinách omluvit: telefonicky, e-mailem, Školou online, ale VŽDY musí být omluvenka zapsána v žákovské knížce!!    
Pokud žák nebude přítomen na online výuce, aniž by tomu bránily objektivní příčiny, nebo pokud nedodá zadané úkoly, bude hodina tomuto žákovi evidována jako neomluvená. 
Zadávání domácích úkolů:
Platí, že domácí úkoly se do modulu Domácí úkoly (na Škole online) zadávají vždy v pátek -  termín odevzdání -  následující pátek. Toto neplatí pro 1. a 2. třídu, kde zadávání a vyzvedávání úkolů bude stanoveno třídním učitelem.
Obdobný způsob funguje i pro žáky, kteří nemají přístup k internetu a zákonní zástupci o tom informovali třídního učitele. Úkoly si budou žáci vyzvedávat/odevzdávat na sekretariátě školy od 8:00 - 10.00 hodin. 
Technická podpora:
Technickou podporu pro rodiče a žáky zajišťuje pan učitel Filipczyk. V online konzultacích s ním můžete řešit technické problémy. Konzultace jsou nastaveny v rozvrhu.

pro žáky: pondělí v 18.00
pro rodiče: pondělí v 18.30

Žádáme zákonné zástupce, aby denně sledovali Školu online a webové stránky školy. Při problémech kontaktujte třídního učitele, při technických problémech pana uč. Filipczyka. 
Organizace obědů:
Žáci v distančním vzdělávání mají nárok na oběd. Oběd bude všem žákům automaticky odhlášen. Pokud budete mít o vyzvednutí obědu do jídlonosičů zájem, MUSÍTE si oběd přihlásit. Obědy budeme poskytovat od 15.10.2020

telefonicky na čísle 558 993 013
prostřednictvím systému e-strava

Z důvodu zabezpečení hygienických pravidel bude jejich výdej stanoven od 13:15 do 13:45. V jiné době nebude oběd vydán! Svačinky budou automaticky odhlášeny.
Činnost školních klubů je pozastavena, doučování, intervence a reedukace budou i nadále probíhat vzdálenou formou. Pokud si nejste jistí, kontaktuje svého vyučujícího.
Nadále bude v provozu školní poradenské pracoviště a můžete využít online služeb školního psychologa. 

konzultace - pátek od 13:00 - 13:45

Děkujeme všem za spolupráci a budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, jsme připraveni Vám ji poskytnout.
S pozdravem
Vedení školy

13 Říjen 2020 Distanční vzdělávání od 14.10.2020
Vyzvi se s Bezručkou - první výzva

Výzva č. 1  Evropské státy
Třída si vylosovala stát, na který se má během výzvy zaměřit. Připravit si krátkou prezentaci o kultuře, zvyklostech, jazyku, přírodních podmínkách atd…. záleží jen na ní, naco se zaměří. Součástí výzvy je také vyzdobení třídy. Ostatním žákům školy má třída svou snahu prezentovat. Za účast ve výzvě získává každá třída Bezručáka, nejlepší získá ještě jednoho navíc. 
Nebojte se, o výzvu nepřijdete. Jelikož je zakázána účast žáků ve škole, přeneseme úkoly na domácí prostředí a prezentaci necháme na týden, kdy se vrátíte do školy. Až poté budete prezentovat, co jste si za třídu připravili. Využijte dobu doma na vytvoření podkladů, jak k výzdobě, tak k prezentaci. 
 
 
 
 
 

13 Říjen 2020 Vyzvi se s Bezručkou - první výzva
Distanční vzdělávání od 12.10.2020

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci, která v ČR nastala, a z důvodu nařízení vlády jsme nuceni upravit organizaci vzdělávání pro následující 2 týdny. 
Žáci 2. stupně budou rozděleni do dvou skupin (podle tříd). Jedna skupina se bude vzdělávat prezenčně (ve škole) a druhá skupina souběžně distančně (na dálku). Další týden se skupiny prohodí.
U skupiny, která zůstává ve škole, ke změnám nedochází. Žáci se budou učit dle rozvrhu. Stále platí, že jsou omezeny hodiny zpěvu a TV a jsou voleny adekvátní alternativní činnosti.
Skupina tříd, která se bude vzdělávat distančně:  zde bude probíhat vzdělávání ve dvou rovinách:

zadáváním samostatných úkolů přes Školu online (hlavně předměty výchovného charakteru a samostatné práce)
online vyučováním, rozvrh bude zveřejněn na stránkách školy tak, jak jste byli zvyklí na jaře. Online výuka bude probíhat přes aplikaci Jitsi meet. Přihlášení bude jednoduché, kliknutím na aktivní odkaz v rozvrhu. Připomínáme, že pokud budete aplikaci používat přes mobilní telefon, je nutné stáhnout si aplikaci do telefonu. 

Omlouvání:
Rádi bychom připomněli, že distanční výuka je povinná a budeme evidovat absenci. Rodiče jsou povinni absenci na online hodinách omluvit: telefonicky, e-mailem, Školou online, ale VŽDY musí být omluvenka zapsána v žákovské knížce!!    
Organizace obědů  pro žáky při distančním vzdělávání:
Žáci, kteří jsou přihlášeni k obědu a v daný týden mají nařízeno distanční vzdělávání, mají nárok na oběd. Oběd bude všem žákům automaticky odhlášen. Pokud budete mít o vyzvednutí obědu zájem, MUSÍTE si oběd přihlásit:

do 9.10.2020 do 15.00 - telefonicky na čísle 558 993 013,
do neděle do 20:00 prostřednictvím e-strava.

Omlouváme se, ale chceme takto předejít ztrátám z neodhlášených obědů.  Z důvodu zabezpečení hygienických pravidel bude jejich výdej stanoven na: 13:50-14:20. V jiné době nebude oběd vydán!!!!
Svačinky budou automaticky odhlášeny.
Činnost školních klubů je pozastavena, doučování, intervence a reedukace budou i nadále probíhat podle skupin. Pokud si nejste jistí, kontaktuje svého vyučujícího.
Rozdělení skupin:
Týden:
12.-18. 10. 2020

Prezenční studium (ve škole) - 6.A, 7., 8.A
Distanční studium (na dálku) - 6.B, 8.B, 9.

19.-25.10.2020

Prezenční studium (ve škole) - 6.B, 8.B, 9.
Distanční studium (na dálku) - 6.A, 7., 8.A

26.10.-1.11.2020

Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny

Odkaz na online rozvrh:
https://www.zspbtrinec.cz/rozvrh-hodin2
 
S přáním pevných nervů
Vedení školy

09 Říjen 2020 Distanční vzdělávání od 12.10.2020
Beseda - Moje tělo, můj domov

     V uplynulém týdnu jsme v naší škole uvítali lektorku Slezské diakonie se zážitkovými interaktivními programy. V druhé a třetí třídě s dětmi vedla besedu na téma „Moje tělo je můj domov“. Beseda byla zahájena srovnáváním obrázků krásných domů, o které se lidé pečlivě starají, s domy, které jsou zanedbané, nebo byly zničeny nějakou živelnou pohromou. Cílem celé besedy bylo pochopení péče o lidské tělo a duši. Žáci si povídali o tom, co našemu tělu škodí a co je naopak pro něj prospěšné. Zabývali se vlivem kouření, energy drinků, sladkostmi, nekvalitním jídlem a špatnými návyky, které tento domov (naše tělo) ničí.
     Ve čtvrtých třídách a třídě páté proběhla beseda „Poselství kouřových signálů“. Tato interaktivní zážitková beseda představovala základní příčiny kouření a šetrným způsobem poukazovala na rizika nebezpečných následků kouření. Věříme, že besedy tohoto typu pomáhají dětem položit základy pro zdravé životní návyky včetně odmítavého postoje ke kouření.                                      
                                                                                                                                                                                                           Mgr. L. Byrtusová 

20 Září 2020 Beseda - Moje tělo, můj domov
Výběr stravného na měsíc říjen

Inkaso za stravné na měsíc říjen proběhne 22.9.2020, prosím o kontrolu finančních prostředků na vašich účtech. Kdo neodevzdal přihlášku s povolením k inkasu, musí tak učinit nejpozději do 18.9.2020.
Výběr stravného probíhá v ÚTERÝ 29.09.2020 nebo v STŘEDA 30.09.2020 v době od 06:30 do14:30 hod.
Cena obědů:

I.st. 475,- Kč
II.st. 513,- Kč
9.tř. 551,- Kč

Cena svačinek:

I.st. 247,- Kč
II.st. 285,- Kč

Cena obědů dětí v MŠ

6 LET 693,- Kč
7 LET 756,- Kč

17 Září 2020 Výběr stravného na měsíc říjen
Adaptační den pro 6.A a 6.B

Z důvodu hygienických opatření jsme byli nuceni zůstat ve škole a její blízkosti, ale ani tato opatření nám nezabránila si tento den užít. Společně jsme se více seznámili, stanovili si jasná pravidla, našli oporu a kamarády a prožili společně hezký den.
Ve škole jsme tvořili erby - věci, které nás vystihují a co máme rádi, společně stanovili pravidla třídy a pak jsme šli utužit naše přátelství do lesoparku, kde následovaly aktivity na spolupráci a kooperaci. Hned jsme mohli využít pravidla v praxi, protože jsme tým a táhneme za jeden provaz. Žáci zkoušeli důvěřovat ostatním spolužákům. Do činností se zapojovali všichni.
I přesto, že se zjistilo, že neumíme hrát piškvorky, myslím, že jsme si tento den náramně užili a doufáme, že i nadále budeme tvořit skvělý tým, který zvládne všechny nástrahy vzdělávání. Moc bychom chtěli poděkovat organizátorům za parádní akci a doufáme, že nebyla poslední.

A teď pro změnu adaptační kurz 6. A
Je středa 9. 9. a žáci 6. A se těší, že se nebudou učit. Čeká je stmelování kolektivu, spolupráce, zábava, hra, přemýšlení, taktika, kombinace, legrace i poučení. A že si to náležitě užívají, o tom nás přesvědčují celý den.
Někomu se líbily piškvorky, někomu hlasová navigace nevidomého kamaráda, jinému spolupráce skupiny s míčkem přes překážky. Ta spolupráce! To je to, co je třeba se učit stále a stále, pomoc, podpora, respekt, kamarádství, týmová práce – tato slova zněla celým dnem a právem.
Nejsme v tom mistři, zatím se to učíme, ale líbilo se nám to a už víme, jak jsou tyto věci v kolektivu třídy důležité. Bez nich to nejde. Všichni jsme si nakonec přáli, aby to takto fungovalo i nadále a my mysleli i na ty druhé. Tvořili dobrý spolupracující tým.
Nakonec obrovské poděkování všem zúčastněným a především paní metodičce Radce Hvozdovičové a paní psycholožce Lence Sniegonové – úspěšný den plný her byl perfektně připraven. 

13 Září 2020 Adaptační den pro 6.A a 6.B
Přechod na jiný školní informační systém

 
Vážení rodiče,
 
z důvodu fúze společnosti jsme byli nuceni změnit informační systém školy (iškola.cz). Nyní bude škola poskytovat informační systém pro žáky a rodiče - Škola OnLine. K tomuto prostředí nemáte přístupové údaje, ty Vám budou poskytnuty v září Vašimi třídními učiteli. Do té doby prosím sledujte web školy (www.zspbtrinec.cz) nebo facebookové stránky školy. Zde budou veškeré informace postupně zveřejňovány.
 
Děkujeme za pochopení.
 

18 Srpen 2020 Přechod na jiný školní informační systém
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech