Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech
DOHLED NAD DĚTMI ZAMĚSTNANCŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY - MŠ

Vážení zákonní zástupci,
Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o. je určenou školou k vykonávání nezbytné péče o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci kritické infrastruktury. Touto cestou Vám posíláme základní informace a elektronickou přihlášku (musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte) a online dotazník příchodů a odchodů dítěte z MŠ na následujících 14 dnů, které je nutno odevzdat před nástupem dítěte do mateřské školy.
Elektronická příhláška do MŠ
Online dotazník příchodů a odchodů dítěte
Informace o naší MŠ

Zajišťujeme dohled nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury (viz. níže rozhodnutí hejtmana MSK) od 1.3. do 21.3.2021
Zajišťujeme dohled v čase od 6.00 do 18.00 hod.
Zajišťujeme dohled pouze pro děti od 2 do předškolního věku, !Upozornění pro rodiče - nejsme školka, která je přizpůsobená pro děti mladších 3 let!
Zajišťujeme plné stravování hrazené z prostředků zřizovatele, zákonní zástupci nic nehradí.
V případě zájmu prosíme zákonné zástupce, aby nám své rozhodnutí sdělili minimálně jeden den dopředu, a to telefonicky (kontakt viz níže), odesláním vyplněné online přihlášky, osobně v uvedených hodinách na sekretariátu školy. Je to pro nás velmi důležité, abychom zajistili stravování, organizaci a personální zajištění.

Důležité kontakty:

Úřední hodiny: Po-Pá 8:00 - 12.00
Tel. sekretariát školy: 558 993 010
Email: mspb@seznam.cz 
Kontakt na vedoucí učitelku MŠ: 558 993 014, 775 766 612

Podle nařízení děti nemusí nosit po celou dobu dohledu roušky.  
Vedení školy
 

Loading...

28 Únor 2021 DOHLED NAD DĚTMI ZAMĚSTNANCŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY - MŠ
DOHLED NAD DĚTMI ZAMĚSTNANCŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY - ZŠ

 Vážení zákonní zástupci,
Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o. byla vybrána jako škola poskytující dohled nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury, kterým byl uzavřením škol zamezen výkon zaměstnání. Touto cestou Vám posíláme základní informace a elektronickou přihlášku (musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte) a online dotazník příchodů a odchodů dítěte ze ZŠ, které je nutno odevzdat před nástupem dítěte do školy.
Elektronická příhláška do ZŠ
Online dotazník příchodů a odchodů 
Informace o naší ZŠ

Zajišťujeme dohled nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury od 1.3. do 21.3.2021
Zajišťujeme dohled v čase od 6.00 do 18.00 hod.
Zajišťujeme dohled pouze pro děti od 6 do 10 let včetně (tj. 9,99), bohužel nemůžeme přijmout děti, které již měly 10 let.
Zajišťujeme obědy pro děti, neposkytujeme však svačinky
Škola neposkytuje vzdělávání dětí. Poskytneme však pomoc dětem a prostředky pro distanční vzdělávání, aby se mohly účastnit např. online výuky nebo vypracovávat zadané úkoly své kmenové školy. Žádáme Vás proto, aby si děti přinesly potřebné materiály (např. sešity, učebnice, přístupové údaje ke zdrojům zadaných úkolů, rozvrh online hodin)
V případě zájmu prosíme zákonné zástupce, aby nám své rozhodnutí sdělili minimálně jeden den dopředu, a to telefonicky (kontakt viz níže), odesláním vyplněné elektronické přihlášky, osobně v uvedených hodinách na sekretariátu školy. Je to pro nás velmi důležité pro bezproblémovou organizaci, stravování  a personální zajištění.

Důležité kontakty:

Úřední hodiny: Po-Pá 8:00 - 12.00
Tel.: sekretariát školy 558 993 010
Email: bezructri@volny.cz
Kontakt 775 151 507

Upozorňujeme, že děti musí nosit po celou dobu dohledu roušky. Zákonní zástupci jsou povinni je zajistit! Děkujeme.
Vedení školy
 

Loading...

28 Únor 2021 DOHLED NAD DĚTMI ZAMĚSTNANCŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY - ZŠ
Práce žáků v informatice - program 123 Design

Dobrý den. Chtěl bych představit práci žáků naší školy v informatice. V hodinách informatiky jsme pracovali v programu 123 Design. Žáci vypracovávali práce v 3D editoru na různá témata. Musím uznat, že některé výrobky byly velmi krásné. Můžete posoudit sami. Přikládám sestřih některých prací žáků z naší školy (z celkového počtu 99 zaslaných prací). 
 

Přeji pěkný den. 
Mgr. Pavel Filipczyk
učitel informatiky

24 Únor 2021 Práce žáků v informatice - program 123 Design
Výzva č. 6 - Třídní časopis

Nová výzva je tady. Vytvoř se spolužáky třídní časopis. Projekt, který zvítězí, může ve tvorbě časopisu pokračovat dále. 
 
Jak by měl časopis vypadat:
-forma a úprava je na Vás, můžete časopis lepit, kreslit, vystřihovat, ale také vytvořit elektronicky a vytisknout
 
Co by měl časopis obsahovat:
-zajímavá titulní strana
-jeden rozhovor (se žákem, učitelem, někým známým…)
-jeden článek na libovolné téma
-jedna hra pro čtenáře (osmisměrka, křížovka, hledání rozdílů…)
-jeden kvíz (otázky na libovolné téma – odpovědi budou napsány například na zadní straně)
-jakýkoliv obsah navíc se cení
Úkoly si musíte ve třídě rozdělit a pracovat každý na nějaké části. Je to VÁŠ společný projekt.
Pokud budete potřebovat oporu, obraťte se na p. uč. Raszkovou (kabinet čj v 2. patře u učebny angličtiny)
Výzvu startujeme na začátku února. Časopisy odevzdávejte do 26. 2. 2020 do učeben google classroom s názvem VÝZVA. Pokud budete jednotlivé stránky vytvářet ručně, pak kvalitně vyfoťte a vložte.
 

03 Únor 2021 Výzva č. 6 - Třídní časopis
Organizace výuky od 1.2.2021

Vážení rodiče, žáci,
bohužel pohasly veškeré naděje pro návrat alespoň žáků 9. třídy, a proto se od 1.2.2021 v organizaci výuky nic nemění a pojedeme ve stejném režimu. Výpisy vysvědčení budou žákům, kteří se vzdělávají distančně, předány po návratu do školy nejpozději do 3 dnů. 
Za vedení školy přeji všem žákům 29.1. pohodové pololetní prázdniny, odpočinek od počítačů a pobyt na čerstvém vzduchu. Všem rodičům přejeme pevné nervy a trpělivost.
S pozdravem
Vedení školy

28 Leden 2021 Organizace výuky od 1.2.2021
Volby do školské rady z řad zákonných zástupců

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB ZÁSTUPCŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DO ŠKOLSKÉ RADY ŠKOLY
V souladu s § 167 a 168 odst. 4 školského zákona byli na základě rozhodnutí zákonných zástupců žáků jmenováni následující kandidáti do voleb zástupců zákonných zástupců do školské rady naší školy (seznam kandidátů se řídí abecedním pořadím prvního písmene příjmení kandidáta):

paní Petra Bartošová– třída 4.A
paní Lenka Borská – 3. třída
paní Olga Cieslarová – 7. třída
paní Světlana Drongová – 2.třída
pan Svatopluk Hubáček – 5.třída
pan Evald Huczala – třída 8.B
pan Jiří Chovanec - 2.třída, třída 4.B
paní Martina Lenczovská - 5.třída
paní Olga Nová – 2. třída, 5. třída, 9. třída
pan Ivo Raška – 7. třída

Volby se uskuteční v termínu od 15. do 19. února 2021 pomocí hlasovacích lístků, které obdrží žáci ve škole a odevzdají je třídním učitelům.
V případě nepříznivé epidemiologické situace, může být termín konání voleb posunut. O této změně budeme včas informovat. V případě ztráty hlasovacího lístku nebo nemoci žáků, bude zákonným zástupcům umožněno vyplnit hlasovací lístek na sekretariátě školy v době od 7:00 do 14:30.
Výsledky voleb budou zveřejněny na internetových stránkách školy www.zspbtrinec.cz nejpozději 26. února 2021. Do školské rady ZŠ Petra Bezruče Třinec budou zvoleni dva kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.
Mgr. Martin Raška ředitel školy
V Třinci 15. ledna 2021

15 Leden 2021 Volby do školské rady z řad zákonných zástupců
Informace k volbám do školské rady z řád zákonných zástupců

Vážení rodiče,
v příštím roce se uskuteční volby do školské rady. Školská rada spolurozhoduje o chodu a provozu školy v rozsahu daném § 167 a 168 odst. 4 školského zákona. Schází se většinou 2-3 krát ročně.
Obracíme se na vás s žádostí o nominaci zástupců z řad zákonných zástupců žáků naší školy. Prosím, uveďte jména max. dvou kandidátů (musí se jednat o rodiče žáka naší školy), kteří by tuto funkci podle vašeho názoru mohli zastávat.
Pochopitelně můžete navrhovat i sami sebe. Návrhy kandidátů stejně jako volba zástupců jsou tajné.Vyplňte, prosím, přiložený formulář nejpozději do 5. 1. 2021, který Vám bude zaslán prostřednictvím systému Škola Online. V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete návrhy podávat na sekretariátu školy v úředních hodinách.
Z vašich návrhů sestavíme seznam kandidátů a v lednu příštího roku z nich hlasováním vyberete zástupce do školské rady z řad zákonných zástupců.
Děkujeme za váš čas.
Mgr. Martin Raškaředitel školy

30 Prosinec 2020 Informace k volbám do školské rady z řád zákonných zástupců
ORGANIZACE VÝUKY OD 04.01.2021

Vážení rodiče,
od 04.01.2021 je umožněna pouze přítomnost žáků 1. a 2. třídy ve škole, ostatní ročníky se vzdělávají distančně.
Zasíláme Vám informace o organizaci výuky.
Informace pro rodiče žáků 3. a 9. třídy

U těchto ročníků probíhá distanční výuka a online hodiny v Google Classroom dle rozvrhu na webových stránkách školy.
Zapůjčení tabletu nebo notebooku pro online výuku bude možné od 04.01. na sekretariátu školy. Při řešení technických problémů kontaktujte pana uč. Filipczyka (mobil: 739 278 291, mail: pavel.filipczyk@zspbtrinec.cz)
Obědy pro žáky na distančním vzdělávání jsou k dispozici od pondělí 04.01.2021 od 13:15 do 13:45., po dohodě s vedoucí školní jídelny, zůstávají automaticky přihlášeni všichni žáci, kteří odebírali obědy během distan. výuky v listopadu. Kdo nemá o obědy zájem, musí si je odhlásit u ved. ŠJ. Noví zájemci si musí obědy přihlásit.
Při neúčasti na online hodině nezapomeňte žáka vždy omluvit.
Zákonní zástupci žáků kritické infrastruktury mohou využít zajištění dohledu svých dětí (více informací zde).

Informace pro rodiče žáků 1. a 2. třídy

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. O mimořádných změnách budete informováni třídními učiteli.
Nebude probíhat výuka Tv a zpěvu - budou zvoleny alternativní možnosti (př. procházka).
Z důvodu častějšího větrání během výuky dohlédněte, aby měly děti dostatečně teplé oblečení.
Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky a dodržovat hygienická pravidla. Vybavte děti min. 2 rouškami uloženými v igelitovém sáčku.
Žákům bude k dispozici školní družina do 16:00. Ranní družina nebude v provozu.
Žáci s respiračními potížemi, nachlazením nebudou do školy vpuštěni. 
Oběd bude vydáván dle časového harmonogramu.

Umístění tříd:
                Třída     Nástup do školy        Třída     Družina
                1. třída           7:45                    1. třída     5. třída
                2. třída          7:55                     3. třída    venkovka
Výdej obědů:
              Výdej oběda      1. třída           2. třída            Kritická infr.
                 Pondělí           11:40              12:35                12:00
                 Úterý               11:40              11:15                12:00
                 Středa             11:40              12:35                12:00
                 Čtvrtek             12:35             11:40                 12:00
                 Pátek               11:15             11:40                  12:00
Všichni žáci 1. a 2. tř. jsou automaticky přihlášení k obědům a svačinám od 04.01.2021. Ti, kteří nebudou chodit na obědy nebo odebírat svačiny, se musí odhlásit telefonicky u vedoucí školní jídelny na tel.: 558 993 013. Kdo ještě nezaplatil obědy a svačiny - je nutné je uhradit 04.01. ráno do 8:00 hod.
Na děti se už moc těšíme a věříme, že je brzy budou následovat i další třídy.
S pozdravem a přáním pevného zdraví
Vedení školy

30 Prosinec 2020 ORGANIZACE VÝUKY OD 04.01.2021
Zajištění dohledu nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury

Vážení zákonní zástupci,
rozhodnutím hejtmana Moravskoslzskeho kraje bude naše škola znovu zajišťovat dohled nad dětmi rodičů vybranných profesí, a to od 04.01.do 10.01.2021 od 6.00 do 18.00. Touto cestou Vám posíláme základní informace a odkaz na online formulář, který je nutný odevzdat před nástupem dítěte do školy.

Zajišťujeme dohled nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury (viz. níže v seznamu vyjmenovaných profesí v rozhodnutí hejtmana)
Zajišťujeme dohled pouze pro děti do 10, tj. 9,99 a níže
Zajišťujeme obědy pro děti, neposkytujeme však svačinky
Škola neposkytuje vzdělávání dětí. Poskytneme však prostředky pro distanční vzdělávání dětem, aby se mohly účastnit např. online výuky nebo vypracovávat zadané úkoly své kmenové školy. Žádáme Vás proto, aby si děti přinesly potřebné materiály (např. sešity, učebnice, přístupové údaje ke zdrojům zadaných úkolů, rozvrh online hodin)
V případě zájmu prosíme zákonné zástupce, aby nám své rozhodnutí sdělili minimálně jeden den dopředu, nejlépe osobně na sekretariátu školy, kde také odevzdají vyplněnou žádost, nebo se s námi spojí telefonicky a mailem zašlou sken podepsané žádosti.

Důležité kontakty:

Úřední hodiny: Po-Pá 7.30 - 12.00
Tel.: sekretariát školy 558 993 010
Email: bezructri@volny.cz
Kontakt na ředitele školy 736 430 160

Upozorňujeme, že děti budou nosit po celou dobu dohledu roušky.  Zákonní zástupci jsou povinni je zajistit! Děkujeme.
Vedení školy

Loading...

29 Prosinec 2020 Zajištění dohledu nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury
Srdcem a štěstím blíže k Vám

Takto bych mohla nazvat celoškolní kampaň, která proběhla na přelomu měsíce listopadu a prosince na naší Bezručce. Hlavní myšlenkou této akce byla podpora zdravotníků v našich třineckých nemocnicích, kteří v této nelehké době věnují obrovskou péči pacientům s virem Covid-19. Nápad podpořit všechny zdravotníky se zrodil již v době distanční výuky. Proto jsme neváhali a ihned po návratu do školy jsme naši myšlenku začali realizovat. Napříč všemi ročníky prvního i druhého stupně proběhly různorodé aktivity. Všechny děti prvního stupně se zapojily do vytvoření video medailonku, ve kterém poslaly svá srdečná poselství a touto formou se snažily poděkovat všem lékařům, zdravotním sestrám, ošetřovatelkám a ostatním pracovníkům. Poděkováním a vyjádřením podpory jsme chtěli vykouzlit úsměv, přenést kousek srdíčka a navodit příjemnou atmosféru do míst, ve kterých naši zdravotníci plní svou těžkou úlohu, a to mnohdy na úkor svých vlastních rodin. Žáci druhého stupně vyrobili krásné dárečky, celkem 1490 jmenovek na vánoční dárky. Ty pak náš pan ředitel Martin Raška, spolu s paní zástupkyní Martinou Gierczuszkiewiczovou, předali osobně oběma ředitelům třineckých nemocnic. Jsme opravdu všichni velmi rádi, že naše kampaň a podpora udělaly radost a potěšily ne jedno srdce. K našemu velkému překvapení jsme byli poctěni návštěvou pana ředitele třinecké nemocnice Sosna, p. Ing. Martina Sikory, který osobně našim dětem poděkoval za přání, srdečná poselství a podporu.

20 Prosinec 2020 Srdcem a štěstím blíže k Vám
Vyhodnocení 4. výzvy - Jmenovky pro zdravotníky

Jednou z nejhezčích a nejpropracovanějších výzev na Bezručce byla tvorba vánočních jmenovek pro zdravotníky.
Děti si opravdu daly záležet a každá třída 2. stupně vyzdobila skvělé štítky s vánočním motivem v celkovém počtu 1460 kusů. Klobouk dolů.
Nejpracovitější a nejkreativnější třídou se stala 8. A se svými 440 jmenovkami – samozřejmě získali odměnu 2 Bezručáky do Výzev, ale zároveň i náš obdiv a dík.
Děkujeme všem žákům, kteří s velkým srdcem jmenovky zdravotníkům tvořili. Níže přikládáme fotky jmenovek.
 
Mgr. Lukáš Tomíček

18 Prosinec 2020 Vyhodnocení 4. výzvy - Jmenovky pro zdravotníky
Výběr stravného v hotovosti na měsíc leden 2021

Výběr stravného v hotovosti na měsíc leden 2021 proběhne ve dnech:
Pátek              18. 12. 2020 v 7:00 – 12:00
Pondělí           21. 12. 2020 v 7:00 – 12:00
 
V pátek 18. 12. není možné oběd odhlásit z důvodu roční uzávěrky, pouze si ho můžete vyzvednout bez doplatku režie. V pondělí i úterý budou mít žáci automaticky odhlášené obědy i svačiny. Není možné vyzvedávat obědy. Nebude probíhat distanční výuka.
 Inkaso na měsíc leden proběhne již 17. 12. 2020 z důvodu vánočních svátků.
 
Děkuji za pochopení.
 
Kateřina Holcová
vedoucí školní jídelny

16 Prosinec 2020 Výběr stravného v hotovosti na měsíc leden 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

Vážení rodiče a žáci,
žáci budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné.  Obědy budou žákům automaticky odhlášeny.
Mateřské budou ve dnech 21. a 22. prosince fungovat v režimu PES 4.
Děkujeme za pochopení

16 Prosinec 2020 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020
BRLOH 2020 - 11. ročník

Čtyřčlenný reprezentační tým naší školy se v minulých čtyřech týdnech zúčastnil Brněnské logické hry (Brloh), ve které jsme absolvovali 3 semifinálová kola a tzv. malé finále. V celkovém pořadí jsme obsadili v kategorii ZŠ + SŠ   44. místo ze 407 přihlášených týmů. Ještě lepší umístění jsme získali v kategorii ZŠ, kde jsme skončili na 11. místě ze 145 týmů a kde nám uniklo velké finále o čtyři příčky. Pro představu přikládám jednu z těch jednodušších úloh:
 
1. Další v řetězci
Zadání:
  
 
 
Forma odpovědi:  Slovo
Nerozumíte tomu? Zdá se Vám, že tam něco chybí? Nevíte, jaká je otázka?  Nic nechybí, otázka tam není, nápovědou je forma odpovědi: jedno slovo. Podobných úloh jsme řešili 50. Jsou z různých oborů, propojují zábavu s vědomostmi a především jsou logické.
Komunikovali jsme prostřednictvím aplikace messenger a v malém finále navíc i v google classroom. Oproti loňskému Brlohu jsme si polepšili o 67 příček. Pro příští ročník jsme si nasadili laťku hodně vysoko, ale třeba nám někdo z Vás pomůže!
Závěrem bych chtěl náš letošní tým představit a poděkovat mu za reprezentaci školy. Pod přezdívkou Pura Vida jsou členy týmu Lucie Chlupová (8. A), Tereza Nová (9.), Sebastian Petrov (8. A) a Daniel Hubáček (8. B).
Zvláštní poděkování za pomoc a komunikaci se členy týmu patří paní Aleně Krupové .
 
Byli jste skvělí!
Mgr. Tomáš Tomanek
 

08 Prosinec 2020 BRLOH 2020 - 11. ročník
Organizace výuky od pondělí 30.11.2020

Vážení rodiče,
od 30.11.2020 dochází ke změně v organizaci výuky ve škole dle pokynů MŠMT. Dopředu avizujeme, že pokyny MŠMT nám striktně přikazují, že nemíchání různých tříd má absolutní prioritu před čímkoli. Proto Vás prosíme o pochopení, pokud provedené změny ovlivní Váš soukromý režim.
Výuka:

Výuka je pro všechny žáky povinná.
1. stupeň: prezenční výuka pro všechny ročníky.
2. stupeň: prezenční výuka 9. ročníků
2. stupeň: žáci 6. – 8. ročníku docházejí v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu od 30.11. takto:

30. - 4.12. 2020

Prezenční studium (ve škole) - 6.A, 7., 8.A
Distanční studium (na dálku) - 6.B, 8.B

7. - 11.12. 2020

Prezenční studium (ve škole) - 6.B, 8.B,
Distanční studium (na dálku) - 6.A, 7., 8.A

14. - 18.12. 2020

Prezenční studium (ve škole) - 6.A, 7., 8.A
Distanční studium (na dálku) - 6.B, 8.B,

21.- 22.12. 2020

Prezenční studium (ve škole) - 6.B, 8.B,
Distanční studium (na dálku) - 6.A, 7., 8.A


Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem, dle rozvrhu pro online hodiny jako mají nyní (viz. rozvrh webové stránky školy pro distanční vzdělávání).
Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu dostupného na Škole OnLine.
Abychom zamezili prolínání žáků z různých tříd, prodloužili jsme příchod žáků do školy, a to od 7.30 - 7.55. Žáci se v šatnách nezdržují, odcházejí ze šaten do svých kmenových tříd.
Výuka Tv, plavání a zpěv nebude probíhat - budou zvoleny alternativní možnosti (např. procházka). Proto žádáme zákonné zástupce, aby byli žáci každý den oblečeni adekvátně počasí.
Znovu zavádíme obědové pauzy, aby se nemíchaly třídy.
Doučování, intervence a reedukace budou i nadále probíhat podle skupin. Pokud si nejste jistí, kontaktuje svého vyučujícího.
Stejná organizace bude i v případě, že škola přejde v protiepidemickém systému PES do třetího stupně.

Omlouvání žáků z rizikových skupin

V případě, že zákonný zástupce z objektivních důvodů (např. soužití s „rizikovou“ osobou) nebude chtít poslat žáka k prezenčnímu vzdělávání, musí žáka z výuky omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. 
Dle školního řádu, v odůvodněných případech (např. žák spadá do rizikové skupiny), na základě písemné žádosti zákonného zástupce, může žáka uvolnit na jeden až tři dny třídní učitel, na více dnů ředitel školy (formulář ke stažení na webu školy).

Hygienická pravidla:

Nošení roušek je povinné, zákonný zástupce zajistí min. 2 roušky, které si žáci uchovávají v igelitovém sáčku.
Dezinfekce rukou po příchodu do školy.
Žáci s respiračními potížemi, nachlazením, kašlem, rýmou, teplotou nebudou do školy vpuštěni. 
Během výuky a o přestávkách budou třídy pravidelně větrány, zajistěte žákům dostatečné oblečení.

Školní družina:

Ranní družina bude fungovat, ale bude v ní probíhat jen dohledová činnost. Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, půjdou do třídy dle rozpisu níže. Dohled bude zajištěn.
žáci 1. třídy - umístění - 1. třída
žáci 2. třídy - umístění - 8.A
žáci 3. třídy - umístění - 8.B
žáci 4.AB. třídy - umístění - 4. B
žáci 5. třídy - umístění - jazyková učebna

Oddělení odpolední družiny:

I. oddělení - žáci 1. třídy, umístění - 2. třída/školní knihovna
II. oddělení - žáci 2. třída, umístění - venkovní družina
III. oddělení - žáci 3. třídy, umístění - 5. třída
IV. oddělení - žáci 4.A,B třídy, umístění - 3. třída

Žákům 5. třídy nebude družina poskytována.
Školní jídelna:

Oběd bude vydáván dle časového harmonogramu v obědové pauze.
Všichni žáci přihlášeni ke školnímu stravování mají obědy přihlášeny, kromě těch, kteří zůstávají na distančním vzdělávání. Žáci, kteří jsou v daném týdnu na distančním vzdělávání a mají o oběd zájem, si musí pokaždé obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny (tel. 558 993 013).
Svačinky - ti, kteří přijdou do školy, mají automaticky svačinky přihlášeny, kdo o svačinku nemá zájem, musí si ji odhlásit.
Výdej obědů pro žáky distančního vzdělávání:  od 13.50 do 14:20 

Výběr stravného v hotovosti bude probíhat ve čtvrtek 26.11 a pátek 27.11. od 7.00 do 14:30.
Zapůjčená technika:
Žádáme rodiče žáků 1. stupně a 9. třídy, aby vrátili osobně zapůjčenou techniku na sekretariát školy.
Věříme, že společnými silami zase vše zvládneme. Děkujeme všem za podporu a na všechny žáky se už moc těšíme.
S pozdravem
Vedení školy

26 Listopad 2020 Organizace výuky od pondělí 30.11.2020
Sběr papíru s panem Popelou

Vážení rodiče, milí žáci,
ráda bych Vás informovala, že i v letošním školním roce bude probíhat na naší škole sběr papíru s panem Popelou.
Vzhledem k situaci jsme se dohodli, že sběr papíru můžete nosit vždy poslední pondělí v měsíci, tudíž hned 30.11. od 7:15 – 8:00 panu údržbáři Zdeňkovi. Upozorňujeme, že společnost kartóny nevybírá. Proto prosíme všechny, abyste kartón do školy nenosili.
V prosinci bude sběr přesunut až po novém roce, o termínu Vás budu informovat.
 
Hezký den, s pozdravem Lucie Kostková. 

25 Listopad 2020 Sběr papíru s panem Popelou
Vyhodnocení 3. výzvy - Napiš báseň!

I třetí výzva už má svého vítěze. Je jím 6. B, která složila společnými silami tu nejlepší báseň. Na druhém místě se umístila 8.A a třetí byla báseň 9. třídy. Další třídy se nezúčastnily.
Všechny tři třídy získají Bezručáka a vítězná třída - 6. B ještě jednoho navíc!!! 
I když se tentokrát zúčastnily pouze 3 kolektivy, rozhodování neměla porota vůbec lehké, všechny básničky byly velmi vydařené… Doufáme, že se příštích aktivit zúčastní více tříd a zamíchají s celkovým pořadím soutěže.  
 
Odkaz na průběžné hodnocení výzev
Odkaz na nástěnku s básničkami
 

24 Listopad 2020 Vyhodnocení 3. výzvy - Napiš báseň!
Organizace výuky od 18.11.2020

Vážení rodiče,
od 18.11.2020 je opět umožněna přítomnost žáků ve škole. Proto Vám posíláme informace o organizačním zajištění provozu školy.

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. O mimořádných změnách budete informováni třídními učiteli. Nebude probíhat výuka Tv a zpěv - budou zvoleny alternativní možnosti (př. procházka). Proto žádáme zákonné zástupce, aby byly děti každý den oblečeny adekvátně počasí, kdyby nastaly podmínky k trávení času venku, může toho škola využít. 
Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky a dodržovat hygienická pravidla. Proto Vás opětovně žádáme o to, aby žáci měli k dispozici 2 roušky a náhradní igelitový sáček na uložení použité roušky.
Žákům bude k dispozici školní družina do 16:00. Ranní družina nebude v provozu.
Žáci s respiračními potížemi, nachlazením nebudou do školy vpuštěni. 
Oběd bude vydáván dle časového harmonogramu.

Umístění tříd:
                Třída     Nástup do školy        Třída     Družina
                1. třída           7:45                    1. třída     5. třída
                2. třída          7:55                     3. třída    venkovka
Výdej obědů:
              Výdej oběda      1. třída           2. třída            Kritická infr.
                 Pondělí           11:40              12:35                12:00
                 Úterý               11:40              11:15                12:00
                 Středa             11:40              12:35                12:00
                 Čtvrtek             12:35             11:40                 12:00
                 Pátek               11:15             11:40                  12:00
 
Všichni žáci 1. a 2.tř. jsou automatiky přihlášení k obědům a svačinám od 18.11. Ti, kteří nebudou chodit na obědy nebo odebírat svačiny, se musí odhlásit telefonicky u vedoucí školní jídelny na tel 558 993 013. Kdo ještě nezaplatil obědy a svačiny, je nutné je uhradit nejpozději 18.11. ráno do 8:00hod.
Na děti se už moc těšíme a věříme, že je budou následovat i další třídy.
S pozdravem
Vedení školy

16 Listopad 2020 Organizace výuky od 18.11.2020
Přechod na Google Classroom, navýšení počtu online hodin a další změny od 2.11.2020

Vážení rodiče,
jako již poněkolikáté v tomto nejistém období Vás chceme nově informovat ohledně distanční a online výuky.
Poslední dva týdny v online prostředí nás docela potrápily, nic nefungovalo, jak mělo. Jitsi Meet se po půl roce ukázalo jako nestabilní prostředí, na které není spoleh, a Škola OnLine nás již po prvním týdnu zadání úkolů upozornila na nedostatek místa. Tudíž dlouhodobé zadávání úkolů pro celou školu je z hlediská výhledu covidové situace nemyslitelné.
Také jsme počítali s tím, že se děti vrátí po prázdninách do školy, jak bylo avizováno, a nechtěli jsme Vás zatěžovat dalšími změnami. Bohužel situace se nevyvíjí dost dobře a je třeba na to reagovat, abychom neztratili další půlrok výuky. Proto jsme se rozhodli k následujícím organizačním změnám. Víme, že ze začátku to nebude lehké, jako vše nové, ale pevně věříme, že se nám to společně povede a vytvoříme stabilní prostředí, kde nebudeme frustrování kvalitou přenosu, velikostí místa na disku a nepřehledností :-). 
Jsme připraveni Vám s tím pomoci.
Rozhodli jsme se, že celá škola od 1. - 9. třídy přejde na platformu Google Classroom. Ostatně některé třídy, po zkušenosti s Jitsi Meet, tam přešly přirozeně samy a většina žáků se v prostředí již orientuje.
Všichni žáci mají zřízeny google účty školy, které jim umožní vstup do prostředí Google Classroom, Google Meet a využít ostatních služeb Google G-Suit. 
Škola OnLine je i nadále hlavním komunikačním kanálem mezi školou a zákonným zástupcem (oficiální informace). 
Online hodiny:

Budou zveřejněny na místě obvyklém, zde nedošlo k žádné změně. Jedinou podmínkou je to, že žáci musí být připojení na svém školním google účtu, JINAK SE DO HODINY NEDOSTANOU!!
Přibyla ovšem možnost přihlásit se na hodinu taktéž prostřednictvím Google Classroom, kterou budou mít děti na svých účtech.

Novinkou v oblasti online vyučování  je to, že jsme navýšili počty online hodin ve všech třídách a snažili jsme se pokrýt téměř každý předmět, kromě výchov.
Zadávání úkolů:
Bude probíhat výhradně přes Google Classroom! Každé dítě bude prostřednictvím google mailu přizváno do kurzů (většinou podle předmětů). JE POTŘEBA SE DO KURZU ZAPSAT!!! V pátek se budou zadávat pouze výchovy, zbytek učiva budou učitelé zadávat v závislosti na online hodinách. Přesto budete mít díky Goolgeclassroom, krásný přehled, co je třeba dodělat (viz. videa).
Je to velmi intuitivní a jednoduché!  Zda-li jste do kurzu zapsáni, si pak zkontrolujete tak, že po přihlášení školního google účtu se vpravo nahoře objeví ikona s 9 tečkami , po kliknutí se objeví aplikace, které google nabízí, jedna z nich i Google učebna (Google Classroom). Kliknete na ni a jste tam! Zde pak najdete jednotlivé kurzy/předměty a po jejich rozkliknutí pak najdete zadané učivo v záložce Práce v kurzu. Další možností je skvělá mobilní aplikace Google učebna, která vás okamžitě upozorní na vše, co se v učebně děje (zadání úkolu, zprávu, komentář atd.). Musíte si však do mobilu přidat školní google účet. To mohou udělat jak žáci, tak rodiče. Od té chvíle máte naprostý přehled o úkolech a jejich odevzdávání.

Instruktážní video - Jak se přihlásit na online hodinu, aneb čekám před učebnou

https://drive.google.com/file/d/1MeS-1hZyfVNDMAsyhjADWPU2874QBbwH/view?usp=sharing

Instruktážní video - Jak se zapsat do učebny

https://drive.google.com/file/d/1mG10zehFm59Ur1ltl46_AaOICF_3_gj5/view?usp=sharing

Instruktážní video - Jak mít všechny úkoly pod kontrolou

https://drive.google.com/file/d/1wMJzshqbflcSJBQQ2mZSD9_oUXQXD5V5/view?usp=sharing
Učitelé vše se žáky projdou na prvních hodinách a s prostředím je seznámí. Pro Vás rodiče jsme připravili opět online konzultace s panem učitelem Filipczykem (odkaz naleznete v rozvrhu, buďte přihlášení přes žákovský účet dítěte, učebna: Údržba ICT). 

od 2.11.-6.11., Po-Pá od 18:00-19:00

https://meet.google.com/lookup/ej4r544ctk
Hodnocení:
Zde se nic nemění, hodnocení bude i nadále zapisováno do Školy OnLine. Připomínáme, že přítomnost na online hodinách je povinná a zákonný zástupce je povinen nepřítomnost omluvit třídnímu učiteli do tří dnů a následně písemně do ŽK! Upozorňujeme, že i distanční výuka a zadávání úkolů na dálku je povinné, a proto nevypracování úkolu bude hodnoceno známkou nedostatečná! 
Žáci bez přístupu k internetu:
I nadále platí, že žáci bez přístupu k internetu budou mít v pátek přichystány úkoly na sekretariátě školy a zároveň ve stejný den odevzdají vypracované úkoly.
Škola stále ještě má k dispozici zařízení k zapůjčení (notebooky i tablety). Neváhejte a zapůjčte si zařízení na sekretariátu školy a usnadněte výuku svým dětem.

30 Říjen 2020 Přechod na Google Classroom, navýšení počtu online hodin a další změny od 2.11.2020
Poskytování dohledu nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury

Vážení zákonní zástupci,
Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o. byla vybrána jako škola poskytující dohled nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury, kterým byl uzavřením škol zamezen výkon zaměstnání. Touto cestou Vám posíláme základní informace a formulář, který je nutný odevzdat před nástupem dítěte do školy.

Zajišťujeme dohled nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury
Zajišťujeme dohled v čase od 6.00 do 18.00 hod.
Zajišťujeme dohled pouze pro děti do 10 let včetně
Zajišťujeme obědy pro děti, neposkytujeme však svačinky
Škola neposkytuje vzdělávání dětí. Poskytneme však prostředky pro distanční vzdělávání dětem, aby se mohly účastnit např. online výuky nebo vypracovávat zadané úkoly své kmenové školy. Žádáme Vás proto, aby si děti přinesly potřebné materiály (např. sešity, učebnice, přístupové údaje ke zdrojům zadaných úkolů, rozvrh online hodin)
V případě zájmu prosíme zákonné zástupce, aby nám své rozhodnutí sdělili minimálně jeden den dopředu, nejlépe osobně na sekretariátu školy, kde také odevzdají vyplněnou žádost, nebo se s námi spojí telefonicky a mailem zašlou sken podepsané žádosti.

Důležité kontakty:

Úřední hodiny: Po-Pá 8:00 - 12.00
Tel.: sekretariát školy 558 993 010
Email: bezructri@volny.cz
Kontakt na ředitele školy 736 430 160

Upozorňujeme, že děti budou nosit po celou dobu dohledu roušky.  Zákonní zástupci jsou povinni je zajistit! Děkujeme.
Vedení školy
Odkaz na online formulář - zde

15 Říjen 2020 Poskytování dohledu nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury
Vyzvi se s Bezručkou - druhá výzva

Výzva č. 2 - během uzavření školy Nebuď jen doma! (pouze pro žáky 2. stupně)
14.10. - 1.11.
Podnikni výšlap na Javorový vrch a vyfoť foto jako důkaz. Vyhrává třída s nejvyšší procentuální účastí. Důkazy budete vkládat do sdíleného dokumentu, odkaz na něj naleznete na Gmailu. 
Platné je  pouze foto s jasným dokladem, že se jedná o Javorový (na fotce jsi ty a např. vysílač, kříž, hladící bod, chata nebo stanice záchranné služby). 
 

13 Říjen 2020 Vyzvi se s Bezručkou - druhá výzva
Distanční vzdělávání od 14.10.2020

Vážení rodiče,
je nám to moc líto, ale opět musíme přistoupit ke změnám. Vzhledem k situaci, která v ČR nastala, a z důvodu nařízení vlády jsme nuceni upravit organizaci vzdělávání pro následující období.
V období od 14.10.2020 - 23.10.2020 je zakázána přítomnost žáků na vzdělávání na základních školách (tj. 1. a 2. stupeň ZŠ), dále pak ve školní družině až do  2.11.2020. Mateřská škola je i nadále v provozu.
V období od 26. - 30.10.2020 budou probíhat podzimní prázdniny.
Organizace vzdělávání:
Vzdělávání bude pro oba stupně probíhat distančně  ve dvou rovinách:

zadáváním úkolů přes Školu online (hlavně předměty výchovného charakteru a samostatné práce, domácí úkoly atd.)
online vyučováním, rozvrh bude zveřejněn na stránkách školy tak, jak jste byli zvyklí na jaře. Online výuka bude probíhat přes aplikaci Jitsi meet. Přihlášení bude jednoduché, kliknutím na aktivní odkaz v rozvrhu. Připomínáme, že pokud budete aplikaci používat přes mobilní telefon, je nutné stáhnout si aplikaci do telefonu. 

https://www.zspbtrinec.cz/rozvrh-hodin2
Omlouvání:
Rádi bychom připomněli, že distanční výuka je povinná a budeme evidovat absenci. Rodiče jsou povinni absenci na online hodinách omluvit: telefonicky, e-mailem, Školou online, ale VŽDY musí být omluvenka zapsána v žákovské knížce!!    
Pokud žák nebude přítomen na online výuce, aniž by tomu bránily objektivní příčiny, nebo pokud nedodá zadané úkoly, bude hodina tomuto žákovi evidována jako neomluvená. 
Zadávání domácích úkolů:
Platí, že domácí úkoly se do modulu Domácí úkoly (na Škole online) zadávají vždy v pátek -  termín odevzdání -  následující pátek. Toto neplatí pro 1. a 2. třídu, kde zadávání a vyzvedávání úkolů bude stanoveno třídním učitelem.
Obdobný způsob funguje i pro žáky, kteří nemají přístup k internetu a zákonní zástupci o tom informovali třídního učitele. Úkoly si budou žáci vyzvedávat/odevzdávat na sekretariátě školy od 8:00 - 10.00 hodin. 
Technická podpora:
Technickou podporu pro rodiče a žáky zajišťuje pan učitel Filipczyk. V online konzultacích s ním můžete řešit technické problémy. Konzultace jsou nastaveny v rozvrhu.

pro žáky: pondělí v 18.00
pro rodiče: pondělí v 18.30

Žádáme zákonné zástupce, aby denně sledovali Školu online a webové stránky školy. Při problémech kontaktujte třídního učitele, při technických problémech pana uč. Filipczyka. 
Organizace obědů:
Žáci v distančním vzdělávání mají nárok na oběd. Oběd bude všem žákům automaticky odhlášen. Pokud budete mít o vyzvednutí obědu do jídlonosičů zájem, MUSÍTE si oběd přihlásit. Obědy budeme poskytovat od 15.10.2020

telefonicky na čísle 558 993 013
prostřednictvím systému e-strava

Z důvodu zabezpečení hygienických pravidel bude jejich výdej stanoven od 13:15 do 13:45. V jiné době nebude oběd vydán! Svačinky budou automaticky odhlášeny.
Činnost školních klubů je pozastavena, doučování, intervence a reedukace budou i nadále probíhat vzdálenou formou. Pokud si nejste jistí, kontaktuje svého vyučujícího.
Nadále bude v provozu školní poradenské pracoviště a můžete využít online služeb školního psychologa. 

konzultace - pátek od 13:00 - 13:45

Děkujeme všem za spolupráci a budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, jsme připraveni Vám ji poskytnout.
S pozdravem
Vedení školy

13 Říjen 2020 Distanční vzdělávání od 14.10.2020
Vyzvi se s Bezručkou - první výzva

Výzva č. 1  Evropské státy
Třída si vylosovala stát, na který se má během výzvy zaměřit. Připravit si krátkou prezentaci o kultuře, zvyklostech, jazyku, přírodních podmínkách atd…. záleží jen na ní, naco se zaměří. Součástí výzvy je také vyzdobení třídy. Ostatním žákům školy má třída svou snahu prezentovat. Za účast ve výzvě získává každá třída Bezručáka, nejlepší získá ještě jednoho navíc. 
Nebojte se, o výzvu nepřijdete. Jelikož je zakázána účast žáků ve škole, přeneseme úkoly na domácí prostředí a prezentaci necháme na týden, kdy se vrátíte do školy. Až poté budete prezentovat, co jste si za třídu připravili. Využijte dobu doma na vytvoření podkladů, jak k výzdobě, tak k prezentaci. 
 
 
 
 
 

13 Říjen 2020 Vyzvi se s Bezručkou - první výzva
Distanční vzdělávání od 12.10.2020

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci, která v ČR nastala, a z důvodu nařízení vlády jsme nuceni upravit organizaci vzdělávání pro následující 2 týdny. 
Žáci 2. stupně budou rozděleni do dvou skupin (podle tříd). Jedna skupina se bude vzdělávat prezenčně (ve škole) a druhá skupina souběžně distančně (na dálku). Další týden se skupiny prohodí.
U skupiny, která zůstává ve škole, ke změnám nedochází. Žáci se budou učit dle rozvrhu. Stále platí, že jsou omezeny hodiny zpěvu a TV a jsou voleny adekvátní alternativní činnosti.
Skupina tříd, která se bude vzdělávat distančně:  zde bude probíhat vzdělávání ve dvou rovinách:

zadáváním samostatných úkolů přes Školu online (hlavně předměty výchovného charakteru a samostatné práce)
online vyučováním, rozvrh bude zveřejněn na stránkách školy tak, jak jste byli zvyklí na jaře. Online výuka bude probíhat přes aplikaci Jitsi meet. Přihlášení bude jednoduché, kliknutím na aktivní odkaz v rozvrhu. Připomínáme, že pokud budete aplikaci používat přes mobilní telefon, je nutné stáhnout si aplikaci do telefonu. 

Omlouvání:
Rádi bychom připomněli, že distanční výuka je povinná a budeme evidovat absenci. Rodiče jsou povinni absenci na online hodinách omluvit: telefonicky, e-mailem, Školou online, ale VŽDY musí být omluvenka zapsána v žákovské knížce!!    
Organizace obědů  pro žáky při distančním vzdělávání:
Žáci, kteří jsou přihlášeni k obědu a v daný týden mají nařízeno distanční vzdělávání, mají nárok na oběd. Oběd bude všem žákům automaticky odhlášen. Pokud budete mít o vyzvednutí obědu zájem, MUSÍTE si oběd přihlásit:

do 9.10.2020 do 15.00 - telefonicky na čísle 558 993 013,
do neděle do 20:00 prostřednictvím e-strava.

Omlouváme se, ale chceme takto předejít ztrátám z neodhlášených obědů.  Z důvodu zabezpečení hygienických pravidel bude jejich výdej stanoven na: 13:50-14:20. V jiné době nebude oběd vydán!!!!
Svačinky budou automaticky odhlášeny.
Činnost školních klubů je pozastavena, doučování, intervence a reedukace budou i nadále probíhat podle skupin. Pokud si nejste jistí, kontaktuje svého vyučujícího.
Rozdělení skupin:
Týden:
12.-18. 10. 2020

Prezenční studium (ve škole) - 6.A, 7., 8.A
Distanční studium (na dálku) - 6.B, 8.B, 9.

19.-25.10.2020

Prezenční studium (ve škole) - 6.B, 8.B, 9.
Distanční studium (na dálku) - 6.A, 7., 8.A

26.10.-1.11.2020

Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny

Odkaz na online rozvrh:
https://www.zspbtrinec.cz/rozvrh-hodin2
 
S přáním pevných nervů
Vedení školy

09 Říjen 2020 Distanční vzdělávání od 12.10.2020
Beseda - Moje tělo, můj domov

     V uplynulém týdnu jsme v naší škole uvítali lektorku Slezské diakonie se zážitkovými interaktivními programy. V druhé a třetí třídě s dětmi vedla besedu na téma „Moje tělo je můj domov“. Beseda byla zahájena srovnáváním obrázků krásných domů, o které se lidé pečlivě starají, s domy, které jsou zanedbané, nebo byly zničeny nějakou živelnou pohromou. Cílem celé besedy bylo pochopení péče o lidské tělo a duši. Žáci si povídali o tom, co našemu tělu škodí a co je naopak pro něj prospěšné. Zabývali se vlivem kouření, energy drinků, sladkostmi, nekvalitním jídlem a špatnými návyky, které tento domov (naše tělo) ničí.
     Ve čtvrtých třídách a třídě páté proběhla beseda „Poselství kouřových signálů“. Tato interaktivní zážitková beseda představovala základní příčiny kouření a šetrným způsobem poukazovala na rizika nebezpečných následků kouření. Věříme, že besedy tohoto typu pomáhají dětem položit základy pro zdravé životní návyky včetně odmítavého postoje ke kouření.                                      
                                                                                                                                                                                                           Mgr. L. Byrtusová 

20 Září 2020 Beseda - Moje tělo, můj domov
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech