Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

letak publicita sablonyII

Naše škola realizuje projekt OP VVV výzvy č. 02_18_063 Šablony II, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD II.

Název projektu: Vzájemně si rozumíme II
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014331
Doba realizace projektu: 1. 9.. 2019 až 30. 8. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 1 681 954,00Kč

 

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního, základního a zájmového vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, personální podpora dětí a žáků, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

 Vybrané aktivity:

 

 • 2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
 • 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, polytechnika, cizí jazyky
 • 2.I/13 Projektový den mimo školu

 ZŠ

 • 2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
 • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, projektová výuka, matematická gramotnost, cizí jazyky
 • 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
 • 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 2.II/19 Projektový den ve škole
 • 2.II/20 Projektový den mimo školu

 ŠD

 • 2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
 • 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
 • 2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK
 • 2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech