Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech
Prosvětlili jsme vstup do školy


Víkendová akce s rodiči "Kácím, kácíš, kácíme" se vydařila na jedničku. Za hodinou a půl jsme zvládli pokácet túje, odvětvit je, odvézt větve do sběrného dvoru, shrabat listí, odvézt téměř všechno nařezané dřevo a vyfrézovat zbylé pařezy a kořeny. Touto akcí jsme zahájili první etapu renovace zahrady před budou školy, abychom vytvořili další místo pro vzdělávání žáků a zároveň jakousi zahradní laboratoř, ve které by mohli žáci zkoumat různé typy rostlin a živočichů. 
Dalším krokem bude odstranění zídky, která je ve velmi špatném stavu a její rekonstrukce už se nevyplatí. Podle zpravovaného projektu proběhne na ploše vybudování venkovní učebny a příprava plochy na výsadbu.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám podali pomocnou ruku a těšíme se na další spolupráci. 

29 Březen 2023 Prosvětlili jsme vstup do školy
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

 
Termín zápisu
Zápis do 1. tříd proběhne prezenčně v době 12. 04. a 13.4. 2022 (8:00 – 16.00) v budově školy (vchod z Bezručovy ulice). Využijte přihlášení svého dítěte online elektronickou přihláškou. Zákonný zástupce se dostaví s dítětem v termínu, který si rezervuje v rezervačním systému viz. dále.
Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let, a dětí, které měly odklad školní docházky.
Ve školním roce 2023/2024 předpokládáme otevření jedné třídy s 24 žáky. 
Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky (v souladu s § 36, odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb.), přišli na zápis již s doporučením poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. Zájemci o dodatečný zápis (například z důvodu stěhování či nemoci) mohou kontaktovat ředitele školy.
Prosíme všechny zákonné zástupce, aby nás informovali co nejdříve, že se rozhodli své dítě dát na jinou školu a od září k nám nenastoupí. Usnadníte nám tak další rozřazování dětí do tříd a plánování dalšího školního roku.
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání
 

 
Dokumenty k zápisu
a) Elektronická přihláška (bude spuštěno od 1. 4.) - vytiskneme za Vás v naší škole, vy ji podepíšete při zápisu.
Elektronická přihláška do 1. třídy 
b) Rodný list dítěte (předložíte u zápisu) c) Rozhodnutí o udělení odkladu v loňském roce (vezměte s sebou k zápisu)
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (kopie rozhodnutí soudu s nabytím právní moci).


!!!Prosíme o důkladnou kontrolu uvedení správných kontaktů (neúplné telefonní číslo, mail) a uvedení správného trvalého pobytu dítěte. Není vždy totožné s trvalým nebo přechodným pobytem zákonného zástupce!!!
 Informace o přijetí
Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy i na vývěsce nejpozději dne 05.05.2023. Dítě bude vedeno pod vygenerovaným kódem na přihlášce (veřejný kód), který se zákonným zástupcům vygeneruje po odeslání žádosti. Kód si pečlivě uschovejte.
 

 
Průběh zápisu
1. Vyplnit elektronickou přihlášku (viz. níže)
a) Online – přihlášku vyplňte velmi pozorně, po odeslání se vygeneruje kód formuláře (kombinace písmen a čísel), který můžete použít pro případnou změnu v přihlášce. Veškeré údaje budou zároveň odeslány na vyplněný mail. Jakmile přijmeme přihlášku do systému, budete o této skutečnosti informováni (mailem) a teprve poté si budete moci zarezervovat termín pro zápis s dítětem.
b) ve škole (v případě, že nemáte přístup k internetu, kontaktujte nás na 558 993 010)
2. Rezervovat si konkrétní termín v rezervačním systému. Bude umožněno až po odeslání přihlášky a jejího potvrzení školou. Do políčka kód formuláře vepište vygenerovaný kód a poté klikněte na „Rezervovat termín“. Zvolte si Vámi požadovaný termín.
3. Dostavit se k motivační části zápisu s dítětem v termínu od 12. 4. 2023 do 13.4. 2023 (8.00 – 16:00)
Zákonný zástupce prokáže svou totožnost občanským průkazem. 

12 Březen 2023 Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

 
Termín zápisu
Zápis do 1. tříd proběhne prezenčně v době 04., 05. 04. (8:00 – 16.00) a 06.4. 2022 (8.00 – 12:00) v budově školy (vchod z Bezručovy ulice). Vyžijte přihášení svého dítěte online elektronickou přihláškou. Zákonný zástupce se dostaví s dítětem v termínu, který si rezervuje v rezervačním systému. 
Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let, a dětí, které měly odklad školní docházky.
Ve školním roce 2022/2023 předpokládáme otevření dvou tříd.
Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky (v souladu s § 36, odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb.), přišli na zápis již s doporučením poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zájemci o dodatečný zápis (například z důvodu stěhování či nemoci) mohou kontaktovat ředitele školy.
Prosíme všechny zákonné zástupce, aby nás informovali co nejdříve, že se rozhodli své dítě dát na jinou školu a od září k nám nenastoupí. Usnadníte nám tak další rozřazování dětí do tříd a plánování dalšího školního roku.
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání
 

 
Dokumenty k zápisu
a) Elektronická přihláška (bude spuštěno od 1. 4.), nutno vytisknout, podepsat a odeslat jedním ze čtyř způsobů viz. níže Doručení dokmentů k zápisu Elektronická přihláška do 1. třídy 
Žádost o odklad
b) Rodný list dítěte (předložíte u zápisu) c) Rozhodnutí o udělení odkladu v loňském roce (přiložit k elektronické přihlášce nebo vzít k zápisu)
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Doručení dokumentů k zápisu


a) do datové schránky školy - vzqrgj4, b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (u přihlášky nelze jen poslat prostý email nebo sken s podpisem, vyžaduje se originál) na sekretariat@zspbtrinec.cz, c) poštou na adresu školy – Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o., Bezručova 418, 73961 Třinec, d) osobní podání: během úředních hodin každé pondělí až pátek od 8.00 do 14.30 hod.
!!!Prosíme o důkladnou kontrolu uvedení správných kontaktů (neúplné telefonní číslo, mail) a uvedení správného trvalého pobytu dítěte. Není vždy totožný s trvalým nebo přechodným pobytem zákonného zástupce!!!
 Informace o přijetí
Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy i na vývěsce nejpozději dne 02.05.2021.  Dítě bude vedeno pod vygenerovaným kódem na přihlášce, který se zákonným zástupcům vygeneruje po odeslání žádosti. Kód si pečlivě uschovejte.
 

 
Průběh zápisu
1. Vyplnit elektronickou přihlášku
a) online (možnost odeslat v předstihu od 01.04.) b) ve škole (po předchozí telefonické domluvě)
2. Motivační část zápisu
Motivační pohovor proběhne v přesně rezervovaném čase ve škole. Pro tento účel vyplní zák. zástupce dotazník v rezervačním systému (odkaz níže). Zákonný zástupce prokáže svou totožnost občanským průkazem.
Rezervace k zápisu do 1. třídy 

21 Únor 2022 Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023
Třetí hra o Bezručáky – Zdravý životní styl

Z faktorů ovlivňujících naše zdraví patří životní styl mezi ty nejdůležitější. Proto i „pouhá“ změna stravovacích návyků, pohybové aktivity, spánkového rytmu a prostředí, ve kterém se pohybujeme, může výrazně pomoci snížit riziko civilizačních onemocnění, jako jsou obezita, mentální anorexie, cukrovka a další.
Téma na měsíc leden a boj o Bezručáky je tady -  Zdravý životní styl.
Co potřebujete splnit!
- výukový plakát
- prezentaci na téma
- vytvořit reklamu (natočit, nahrát, namalovat……)
Buďte kreativní!

06 Leden 2022 Třetí hra o Bezručáky – Zdravý životní styl
Žáci 3. třídy zpříjemnili svátky seniorům z Komorní Lhotky

Žáci 3. třídy letos zpříjemnili svátky seniorům z Komorní Lhotky. Ve školní družině vyrobili krásná přání a v hodině českého jazyka napsali pozdravy k vánočním svátkům a do nového roku 2022. Přání pak byla předána sociální pracovnici paní Lence M., která těchto 40 pozdravů rozdala seniorům z domova. Nejen senioři, ale i žáci měli radost z pěkné zpětné vazby paní Zdeničky, která žákům poděkovala za všechny obyvatele domova a popřála taktéž krásné svátky. I tímto malým skutkem můžeme udělat radost druhým.
 

03 Leden 2022 Žáci 3. třídy zpříjemnili svátky seniorům z Komorní Lhotky
Děkuji ti Ježíšku

"Děkujeme všem Ježíškům za Vaše příspěvky pod Stromeček splněných přání, ani nevíte, jakou radost jste našim dětem udělali. Každý den se žáčci chodili dívat pod stromeček a netrpělivě počítali každý nový balíček. Nemohli se dočkat rozbalování a překvapení, které se skrývá uvnitř. V úterý proběhlo předávání Vašich dárků a rozdělení do tříd napříč školou. Mnohé z nich také připadly družince, potřebám výtvarné výchovy, nebo na odměny v různých soutěžích. Ani jediný balíček nezůstane nevyužit. Vše je zaznamenáno vánočním videem. Koukněte se :-)Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce a ještě jednou děkujeme Bezručka"
 

23 Prosinec 2021 Děkuji ti Ježíšku
Školní soutěž v programování

Dne 17. 12. se uskutečnila školní soutěž v programování. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií - mladší (6. a 7. třída) a starší (8. a 9. třída) a zúčastnilo se jí 17 žáků druhého stupně. Soutěžilo se v programu na programování - Scratch. Hodnotili jsme podle složitosti algoritmů a funkčnosti celého programu. K vidění byly moc krásné práce žáků. 
V mladší kategorii vyhrál Štěpán Lenczowski. Naprogramoval hru, ve které musí hráč klikat na náhodně se pohybující objekt. Daný objekt se při každím kliknutí zmenšuje a hráč to má pak těžší a těžší.
Ve starší kategorii vyhrál Daniel Hubáček. Ten vytvořil hru na téma automobilových závodů, kde hráč musí uhýbat protijedoucím vozidlům, pokud neuhne, nabourá 3x, pak hra končí. Zde jsme hodnotili i tzv. "intro" - než se hra zapne, vidí hráč jinou scénu a až pak začne hrát.
Chtěl bych všem zúčastněným poděkovat za účast v soutěži.

23 Prosinec 2021 Školní soutěž v programování
O pohár ředitele školy

Dne 16. 12. 2021 se konal turnaj v přehazované dívek a ve florbalu se utkali chlapci napříč II. stupně.
Jako každý rok před turnajem předcházely přípravy a žáci se také sami museli angažovat. Vypsat soupisku, zajít si ji nechat potvrdit u pana ředitele (bez toho se soutěže nemohli zúčastnit) a poslední důležitou věcí bylo dohodnout barvu týmu.
Začali jsme turnajem v přehazované dívek. Všechny třídy se toho zhostily s velkou vervou a zápalem. Musím uznat, že rok bez přípravy nás tělocvikářů se na hře podepsal a 9. B neměla konkurenci. Vyhráli se značným přehledem.
A kluci? Florbal byl opravdu napínavý a opět o prvenství bojovala 9. B. Tady se ale projevil velký zápal a soutěživost 8. třídy,  která nakonec slavila prvenství.
Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se na další, už IV. ročník.
Bezručka.

23 Prosinec 2021 O pohár ředitele školy
Výběr stravného na měsíc leden

Vážení rodiče, strávnici,
z důvodu Vánočních prázdnin proběhne inkaso za obědy na měsíc leden již 15.12.! Žádám o kontrolu vašich účtu.
Ve dnech pondělí 20.12. až středa 22.12. 2021 není možné oběd odhlásit z důvodu roční uzávěrky. Máte možnost si jej vyzvednout bez doplatku režie v čase od 11:00 do 11.30.Výběr stravného v hotovosti na leden proběhne ve středu 22.12. 2021 od 7:00 – 12:00, pondělí 3. 1. 2022 od 7:00 – 10:00.Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví.

14 Prosinec 2021 Výběr stravného na měsíc leden
Vánoční strom splněných přání

Vážení rodiče, naši Ježíškové,
blíží se čas Vánoc a všechny děti očekávají s rozzářenýma očima kouzelnou atmosféru a překvapení pod stromeček, které jim otevře srdce i pusu.
Chtěli bychom Vás požádat o ten střípek štěstí, který jim můžete nabídnout ve formě malého dárečku či podpory v tomto tajemném čase.
Mnohým z Vás, stejně jako nám, dělá radost rozdávat tento krásný cit ostatním. Ve škole vytvoříme pro žáky Vánoční strom splněných přání a Vy můžete svou troškou přispět k rozesmátí svých ratolestí i ve školním prostředí.
Staňte se Ježíškem a splňte prosím jedno z nabídnutých přání (Ježíškova tabulka možných dárků). Dáreček položte pod stromeček v přízemí (paní sekretářka bude andělem a otevře Vám dveře).
Ze srdce Vám děkuje Bezručka
Ježíškova tabulka možných dárků

03 Prosinec 2021 Vánoční strom splněných přání
Vyzvi se s Bezručkou i letos - celoroční téma prevence

I tento rok jsme pro Vás připravili zpestření Vaší výuky a možnost realizovat se, nejen ve vědomostech, ale hlavně v dovednostech, ukázat, co ve Vás je. Jde o celoroční projekt zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Projekt je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce žáků mezi sebou a také zapojení pedagogů.
Cíl:
- výchova k bezpečnému chování,
- pochopení uvědomělé potřeby znát rizika sociálně patologických jevů
- týmová spolupráce
- kooperace a komunikace mezi žáky
- podpora dobrého klimatu ve třídě
- prezentace práce
- umění používat různé informační zdroje, kriticky zhodnotit, porovnat informace
 
A celoroční hra už je v plném proudu.
První soutěžní měsíc a téma Multimediální závislost, které žáci dostali, bylo celkem náročné. Přesto se třídě  7.B podařila moc pěkná prezentace a výukový plakát.
Posuďte sami. Z první hry si tedy odnášejí 2 Bezručáky.
Jen pro zajímavost, opět je tady super cena v podobě nemalé finanční odměny na cokoliv, na čem se třída dohodne (výlet, exkurze, trička…..),  je to jen na Vás.
 

Loading...
 

08 Listopad 2021 Vyzvi se s Bezručkou i letos - celoroční téma prevence
Školení učitelů s názvem

Na konci školního roku jsme podali projekt Moravskoslezskému kraji. Týkal se primární prevence. Byl úspěšně schválen a naše škola získala peníze na primární prevenci s názvem "DOBRONAUTI: Zpátky v čase".. Práce s agresí je u dětí 1. stupně ZŠ základním stavebním kamenem pro prevenci různých sociálně patologických jevů, především šikany. Šikana patří mezi nejpalčivější jevy, se kterými se dnes žáci setkávají, které školy neumí správně řešit a které negativně ovlivňují vzdělávací proces. Aby došlo k účinné prevenci šikany, musí děti umět pracovat s vlastní agresí (předcházet jí i se s ní vyrovnávat) i s agresí druhých, ať už je směřována vůči nim nebo někomu jinému. K tomu je potřeba, aby byly děti vedeny systémově a dlouhodobě. Ideálním cestou je proto zajistit v této oblasti kvalitní prevenci přímo kmenovými zaměstnanci školy.
Dne 12. 10. 2021 jsme se zúčastnili školení.
O čem to bylo?
Osvojili jsme si nejen práci s programem, ale také jsme se edukovali v tématech jako rozlišování agrese vs. škádlení, ve vedení reflexe a získávali jsme základy první psychické pomoci, tak abychom dokázali správně reagovat na případné situace, které při práci s programem mohou u dětí nebo v kolektivu nastat.

31 Říjen 2021 Školení učitelů s názvem "DOBRONAUTI: Zpátky v čase"
Výběr stravného v hotovosti   na měsíc listopad 2021

Úterý              26. 10. 2021 v době od 07:00 – 14:30 hod.
Středa            27. 10. 2021  v době od 07:00 – 12:00 hod.
MŠ 6let       21 x 37,-               777Kč
MŠ 7let       21 x 41,-               861Kč
I.st.             21 x 25,-               525Kč
II.st.            21 x 27,-               567Kč
9tř.             21 x 29,-               609Kč
V pátek 29. 10. 2021 není výběr stravného a není možné odhlásit oběd z důvodu uzávěrky!!
DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

21 Říjen 2021 Výběr stravného v hotovosti na měsíc listopad 2021
ICT klub školy - skládání 3D tiskárny

Hned na prvním setkání žáků ICT klubu si žáci vyzkoušeli poskládat 3D tiskárnu a samozřejmě něco z ní vytisknout. Žáci pracovali samostatně. Tiskárnu pro ně nebyl žádný problém zkompletovat. Přikroutili každý šroubek, každou část dali tam, kam měli. Zapojili konektory pro datové spojení a tiskárna se ihned rozběhla. Vyzkoušeli jsme vytisknout první výrobek. Žáci se už těší na další hodinu, kde už budeme zkoušet tisknout vlastní 3D modely. Přikládáme krátké video z hodiny.

15 Září 2021 ICT klub školy - skládání 3D tiskárny
Pasování prvňáčků 2021

První den školního roku se již tradičně odehrává ve velkém slavnostním duchu, a to nejvíce pro naše budoucí prvňáčky. Pro ně jsme připravili uvítací ceremoniál, na kterém byli všichni zúčastnění prvňáčci oficiálně pasováni jako žáci první třídy. 
Prvního září se tedy žáky první třídy stalo celkem 27 prvňáčků. Slavnostní ceremoniál byl zahájen slovy pana ředitele, který všechny zúčastněné přivítal a představil naší školu. Poté se konal krátký kulturní program, který připravili žáci 5., 7. a 9. ročníku. Dále následovalo samotné pasování, kterého se zhostil pan ředitel a paní zástupkyně. Každý prvňáček obdržel šerpu, uvítací list a malý dáreček na vstup do školy. Všechny děti byly statečné a s velkou kuráží, odhodláním a nadšením stoupaly po schodech na pódium. Jsme rádi, že jste to zvládli prvňáčci. Vítáme vás všechny u nás na Bezručce a přejeme všem šťastný a krásný vstup do nové etapy života. 
 

 

 

05 Září 2021 Pasování prvňáčků 2021
Soubor preventivních opatření pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
zasíláme Vám stručný výtah toho nejdůležitějšího z manuálu MŠMT. Kdo má zájem prostudovat si celý dokument, je přístupný na těchto stránkách:
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf
Obecná pravidla

Žák a všechny osoby vstupující do prostu školy jsou povinni si řádně vydezinfikovat ruce.
Ve všech společných prostorách žáci a zaměstnanci používají ochranu úst a nosu (chodby, toalety atd.)
Ve třídách a učebnách žáci, kteří se podrobili testování, nemusí nosit ochranu úst a nosu.
Zákonní zástupci vyzvedávající si své dítě ze školní družiny přednostně využijí videotelefonu.
V době odpolední družiny, po sloučení oddělení, musí žáci ve vnitřních prostorách  používat ochranu nosu a úst.
Žáci do 15 let mohou místo respirátoru použít chirurgickou roušku (zajistěte její čistotu a pravidelnou výměnu).

Testování žáků
Testování žáků 1. tříd antigenními testy proběhne 2.9., 6.9. a 9.9.2021 - rodičům je umožněna přítomnost při testování. Tuto skutečnost nahlásí třídní učitelce. Testování žáků 2.-9. tříd antigenními testy probíhá ve dnech 1.9., 6.9. a 9.9.2021.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Obecné informace ke screeningovému testování

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky podrobit se preventivnímu testování. Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:  povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převléká se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu s odstupem od ostatních.
Výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování - žádáme o písemné doložení od lékaře nebo certifikát o ukončeném očkování a jeho předání třídnímu učiteli).
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.  
V případě pozitivního testu jsou žáci odvedeni do izolační místnosti, kontaktují se zákonní zástupci, kteří si neprodleně žáka odvedou a zajistí PCR testování. Výsledek testu nahlásí škole.
V případě prokázání pozitivního testu ve škole, škola postupuje podle doporučení KHS.

Děkujeme všem rodičům za pochopení, spolupráci a přejeme nám všem poklidný školní rok 2021/2022.
Vedení školy

29 Srpen 2021 Soubor preventivních opatření pro školní rok 2021/2022
ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, vítáme Vás v novém školním roce.
Zveřejňujeme organizaci začátku nového školního roku.
1. září - zahájení školního roku
1. třída

Slavnostní zahájení školního roku (cca 8:00-9:00) v tělocvičně základní školy (po ukončení programu jdou děti domů nebo do školní družiny). Slavnostního záhájení se mohou zúčastnit pouze rodiče dítěte, ve vnitřních prostorech tělocvičny musí mít rodiče nasazeny respirátory.
Čt- 3 vyučovací hodiny
Pá- 4 vyučovací hodiny

I. stupeň:
2.-5. třída: St- Slavnostní zahájení školního roku (2h), Čt-Pá - 4 vyučovací hodiny.

Od 7.9.- 3., 4., 5.A,5.B - plavání (každé úterý)
Ve středu 1.9.2021 nebude v provozu ranní družina. Její provoz bude zahájen od čtvrtku 2. 9. 2021 od 6:00. Ranní družina bude z důvodu epidemických opatření fungovat formou dohledu. Žáci budou umístěni ve třídách dle ročníku.
Odpolední provoz družiny ve dnech od 1.9. do 3.9. bude ukončen v 15:00.

Následující dny odpolední provoz všech oddělení družiny funguje podle běžného provozu. Od pondělí 6.9. se žáci učí dle rozvrhu
II. stupeň:
6.-9. třída: St-3h, Čt-Pá-5 vyučovacích hodin. Odpolední vyučování odpadá. Od pondělí 6.9. se žáci učí dle rozvrhu.
Stravování:

Zájemci o stravování ať kontaktují vedoucí školní jídleny (mimořádně na čísle sekretariátu školy): 558 993 013
Výdej obědů v první den školy bude probíhat od 11:00 do 12:30.
Výdej svačinek bude zahájen od 6.9.

S pozdravem 
vedení školy

20 Srpen 2021 ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE ŠKOLNÍHO ROKU
Vyhodnocení letošních třídních výzev

Posledním úkolem naší celoroční soutěže byl dabing, se kterým se poprala pouze jedna třída, a to 8.A, dorazilo k nám tedy pouze jedno video. Rozdělení Bezručáků za tento úkol je zcela jasné, 8.A získala dva Bezručáky a ostatní třídy jsou bez zisku. Video si můžete prohlédnout ZDE.
Poslední výzva tak rozhodla o celkovém vítězi.  Až do závěru to byl boj o celkové vítězství mezi 6.B a 8.A. Nakonec rozhodl tento poslední úkol a výdrž osmáků! 
Výhra v soutěži 8.A je zasloužená, třída se zúčastnila všech výzev s velkou vervou a nadšením. Ale také ostatní třídy se s chutí během roku zapojovaly do výzev, tvořily básně, podnikaly výlety, vytvářely koláže nebo testovaly svou fyzičku ve sportovní výzvě. Každá  byla něčím specifická a bylo zapotřebí spolupráce všech žáků třídy.
Vítězi gratulujeme, může se těšit na krásnou finanční odměnu a dalším třídám děkujeme za aktivní účast!!!!! 
Celkové výsledky si můžete prohlédnout v TOMTO ODKAZU
 

27 Červen 2021 Vyhodnocení letošních třídních výzev
Organizace posledních dnů školního roku

Vážení rodiče,
posíláme Vám organizaci posledních dnů školního roku.

od 23.06. do 29.06.

1.st.- 4 vyučovací hodiny
2.st.- 5 vyučovacích hodin

30.06.

Vydání vysvědčení. Konec po 1. vyučovací hodině. Výdej obědů proběhne od 9:00 do 9:30 formou balíčku. 
Provoz družiny končí v 14:30.
Žádáme rodiče, aby před koncem školního roku nezapomněli odevzdat přihlášky ke školnímu stravování na příští škol. rok.
Vážení rodiče,  po ukončení školního roku (během prázdnin), přejdeme na nový školní informační systém. Přihlašovací údaje Vám budou odeslány na aktualizované emaily, proto prosím pečlivě sledujte svou schránku. Připomínáme, že si můžete nainstalovat velmi funkční a povedenou aplikaci k tomuto systému EDUPAGE. Všechny informace k novému školnímu roku, Vám budou odeslány již z nového systému.
Děkujeme za pochopení a přejeme krásné a prosluněné prázdniny.
S pozdravem Vedení školy

24 Červen 2021 Organizace posledních dnů školního roku
Bezručka se zapojila do sbírky Život dětem

Naše škola se již po několikáte zúčastnila sbírky Život dětem. Celkem bylo vybráno 4 035 Kč na podporu dětí s vážnými onemocněními. Děkujeme všem, kteří finančně přispěli a uveřejňujeme děkovný dopis obecně prospěšné společnosti:
Krásný den, 
srdečně Vám děkujeme za celou organizaci sbírky ve školním roce 2020/2021. V příloze posíláme děkovný certifikát, prosím, předejte naše poděkování vašim šikovným dětem, rodičům a všem zaměstnancům, kteří se do sbírky zapojili a kteří si poděkování opravdu zaslouží. Jejich pomoc je pro "naše" děti nenahraditelná. 
Za Život dětem, o.p.s.

19 Červen 2021 Bezručka se zapojila do sbírky Život dětem
Druháčci v muzeu

Druhá třída se tentokrát vydala do Muzea třineckých železáren. Děti za krátkou dobu, kdy chodí do školy, stihly se svou třídní učitelkou spoustu zajímavých aktivit a návštěva muzea nebyla výjimkou.
Děti nejvíce zaujala výstava bytové kultury. Kuchyňky, obývací pokoje a ložnice pro panenky, to byla nádhera. Vybavení kuchyňky či pokojíku odpovídalo pokojům ze skutečných domácností a žáci se tak na chvíli mohli ocitnout ve světě dospělých. 
Výlet se vydařil a už se těšíme, co dalšího nám paní učitelka vymyslí.


17 Červen 2021 Druháčci v muzeu
Výzva č. 11 - Dabing

Poslední výzva je tady!!!! 
Vašim úkolem bude:
1.    Stáhněte si do mobilu aplikaci MadLipz
2.    Vyberte si video z nabídky, které se vám líbí
3.    Vybrané video vtipně a slušně nadabujte
4.    V rámci své třídy vyberte nejlepší video, to bude soutěžní a vložte ho do učebny Výzvy
Nejlepší video získá 2 Bezručáky, každá zúčastněná třída se může těšit na jednoho. Zaberte je to poslední úkol v soutěži!
Videa odevzdejte do středy 16. 6.

10 Červen 2021 Výzva č. 11 - Dabing
Výstava Historie bytové kultury

Žáci 1. stupně se konečně po delší době vydají do našeho třineckého muzea. Během měsíce června navštíví všichni výstavu s názvem Historie bytové kultury, spolu s doprovodnými výstavami- Procházka městem anebo Příběh jednoho města.  Dnes jsme se vydali na prohlídku s 5. třídou. Měli jsme možnost nahlédnout do stylu života a bydlení lidí před 100 lety a srovnat ho s životem v dnešní době. Děti se seznámily např. s tím, jak vypadaly jednotlivé místnosti v bytě počátkem 20. století. Zatímco pro paní učitelky byly některé z věcí úplně obvyklé, pro děti byl např. pohled na dobový telefon anebo psací stroj Consul úplným divem. Výstava byla mimo jiné obohacena o sbírku tzv. dobových domečků pro panenky. Děti si uvědomily na miniaturních figurkách a kusech nábytku, jak velké úsilí bylo vynaloženo na výrobu takého domečku, který v té době sloužil jako dekorace domácnosti. Výstava Historie bytové kultury byla zakončena kvízem, který žáci plnili ve skupinách. Kromě této prohlídky jsme se také mohli podívat na fotografie našeho města z 60., 70., 80. a 90. let. Nejvíc překvapující byly fotografie znázorňující původní místo, památku či stavbu v minulosti, ve srovnání s její dnešní podobou.  Návštěva muzea se nám všem moc líbila a moc jsme si ji užili.06 Červen 2021 Výstava Historie bytové kultury
Den dětí ve venkovce

Dnes si děti z venkovky oslavily svůj svátek na zahradě. Čekalo na ně šest stanovišť, na kterých našly třeba pohádkové dvojice nebo rozsypané zápalky. Pohádkové dvojice byly rozházené, tak dětem nezbylo nic jiného, než k Rumcajsovi najít Manku či k Lotrandovi Zubejdu. Dětem šlo dobře i ukládání zápalek do krabičky jednou rukou. Tohle zvládl opravdu každý. Trošku horší to bylo na stanovištích, na kterých se házelo. Ale nakonec se většině dařilo i u diskgolfu či u veselého panáka.
 Hlavičky si děti musely lámat na stanovišti, u kterého hledaly rozdíly mezi, na první pohled, stejnými obrázky. Sedm rozdílů objevili rovněž téměř všichni. Na posledním připraveném stanovišti byly kuželky. A že padaly! Děti se skvěle bavily. Co je na tom ale ještě úžasnější? Asi mnohé napadne, jak to na těch stanovištích fungovalo? Kdo dětem zapisoval do lístku stanovišť, že úkol splnily, když stanovišť bylo šest a tohle oddělení má jen jednu paní vychovatelku? Děti tohle dokázaly samy a vzájemně si na stanovištích pomáhaly. Byl to moc prima den.
 


06 Červen 2021 Den dětí ve venkovce
Mezinárodní den čistého ovzduší

Dne 2. 6. byl vyhlášen mezinárodní den čistého ovzduší. V rámci toho dne jsme si ve třídě 4.A pustili dokument na téma znečištění ovzduší a řekli jsme si, jak je na tom Česká republika. Poté jsme diskutovali, jakým způsobem můžeme zlepšit kvalitu ovzduší kolem nás. Také jsme si s žáky pomocí pracovního listu připomněli, z jakých plynů je složený vzduch a na závěr vytvořili myšlenkovou mapu. 

03 Červen 2021 Mezinárodní den čistého ovzduší
Sportovní odpoledne na Bezručce - pro rodiče s dětmi


Tak jsme se dočkali. Konečně můžeme sportovat a skočíme do toho rovnou po hlavě. Připravili jsme si pro Vás akci plnou pohybu, zábavy a milých setkání. Máte chuť poměřit si síly v házené? Není problém, přihlaste se do turnaje. Chcete společně se svým dítkem sbírat body v šesti zábavných disciplínách? Tak šup do přihlašovacího formuláře. Nejenže si zasportujete, ale ještě upevníte svůj vztah. Krom jiného na Vás čeká sportovní fotokoutek, opičí dráha, kolo štěstí a výborné občerstvení. My už se moc těšíme. A co vy? Přidáte se k nám?
 
Pod plakátem naleznete přihlašovací formulář a harmonogram akce.
 


 
Odkaz na přihlašování zde
 
Harmonogram akce ZDE
 
 

02 Červen 2021 Sportovní odpoledne na Bezručce - pro rodiče s dětmi
Finanční gramotnost

Každý se jednou může ocitnout v situaci, kdy si musí půjčit peníze. Jednou vypoví poslušnost auto, jindy se zase ohlásí protékající střecha. Půjčka však někdy představuje i větší zásah do rodinného rozpočtu, takže je nutné měnit pořadí priorit v hospodaření domácnosti. Na bydlení, stravu a zaplacení jízdného na cestu do práce nebo dětem do školy ovšem musí zbýt vždy. Takovou situaci je proto nutné si předem promyslet a nebát se zeptat.
 S dluhy nejsou žerty.
Dne 1. 6. 2021 byla pro žáky 9. třídy zorganizovaná přednáška. Šlo o finanční gramotnost a hlavně dostat do podvědomí, co by se mohlo stát, kdyby ….. . Lektorka seznámila žáky se všemi problémy, které souvisí s půjčováním peněz. Přednáška byla prokládána příběhy ze života. Informovala žáky o následcích neuváženého půjčování financí. Dostali rovněž informace  ohledně praktik „Šmejdů“.
 Očima žáků
Dozvěděli jsme se, že nebankovní společnosti si neověřují rejstřík dlužníků. Zaslechli jsme rovněž, jaké jsou nejčastější chyby dlužníků, dostali dobré rady do života ohledně financí.  ZAPLO NEbrat!
Zjistili jsme, jak vypočítat čistou mzdu na měsíc, jakým způsobem číst smlouvy, na co si dávat pozor při podpisu smlouvy o půjčce u bankovní či nebankovní společnosti.
Máme si dávat pozor na predátory a nepůjčovat si u nebankovních společností a lichvářů.
Nemáme zapomínat na dluhy, půjčené peníze. Dluhy se postupně navyšují a za rok může přijít exekuce majetku. Půjčky bychom si měli brát jen na věci, které budou mít neměnnou hodnotu (na začátku splátek i na konci).
Přednáška byla realizována v rámci projektu MAP II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963 spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

01 Červen 2021 Finanční gramotnost
Výuka v 5. třídě metodou CLIL

Za perfektní organizace paní učitelky Banasiové proběhl dne 26. 5. dvouhodinový blok výuky v 5.třídě. Děti se učily vlastivědu a angličtinu zároveň. Hodina byla vedena v tandemu p. učitelkou Banasiovou a p. učitelkou Protznerovou a účastnily se jí všichni žáci 5.třídy. Zabývali jsme se tématem Evropa, který jsme ve vlastivědě ukončili, a jako shrnutí probraného učiva jsme využili možnosti zopakovat si nabyté vědomosti prostřednictvím metody CLIL. A co vlastně metoda CLIL znamená? Jedná se o integraci daného předmětu a cizího jazyka. V našem případě to bylo tedy propojení vlastivědy s anglickým jazykem. Paní učitelky přichystaly pro žáky atraktivní a zábavné úkoly, které plnili ve skupinách a na konci výukového bloku si zahráli kvízovou hru. Cílem této výuky bylo, aby si žáci zopakovali a shrnuli co nejvíce nabytých vědomostí o Evropě, připomenuli si informace o sousedních státech České republiky a zopakovali si údaje a vědomosti o dalších evropských státech. To vše probíhalo za využití anglického jazyka, který byl zakomponován do jednotlivých úkolů. Žáci se tedy naučili mimo jiné nová slovíčka - klíčové pojmy, které souvisí se zeměpisnými údaji Evropy. Myslíme si, dle hodnocení žáků a jejich práce, kterou odvedli, že se výukový blok v CLILU povedl a byl opravdu efektivní. Děkujeme tímto paní učitelce Banasiové za skvělý nápad a těšíme se na další tandemovou hodinu. Fotografie si můžete sami prohlédnout v galerii. 

01 Červen 2021 Výuka v 5. třídě metodou CLIL
Beseda o Lupenitkách

V pondělí 24.května uspořádali žáci 5.třídy, Štěpán Lenczowski a Jan Wawreczka, velmi zajímavou, přírodovědnou besedu s prezentací. Akce konaná v rámci třídy byla zaměřena tematicky na lupenitky a strašilky . Štěpán s Honzou se na svou prezentaci náležitě připravili. Přinesli ukázat insektárium, ve kterém byly lupenitky a mimo jiné také vypreparovanou dospělou lupenitku. Kluci dětem také ukázali, jak vypadají vajíčka. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací ze života tohoto tropického hmyzu, jehož chov v domácnostech je nyní velmi rozšířený. Chlapci vysvětlili svým spolužákům, co vše je potřeba k chovu, jaké nároky lupenitky mají a na co nesmíme zapomenout. Děti měly možnost si lupenitku vzít do rukou a pozorovat tak přímo z blízka, jak vypadá. Názorná prezentace poté proběhla také v 3.třídě u paní učitelky Byrtusové, která ocenila profesionalitu a připravenost žáků na besedu a odměnila oba hochy sladkou odměnou. Jelikož jsme si lupenitky oblíbili, staly se součástí naší třídy a nyní se kdykoliv na ně můžeme podívat. 01 Červen 2021 Beseda o Lupenitkách
Matematické online soutěžení

Žáci naší školy se po úspěšném tažení matematickou olympiádou zúčastnili ještě dalších dvou významných online soutěží Pangea a MASO.
Pangea je celonárodní soutěž pro jednotlivce, ve které se v časovém limitu počítají příklady odvozené z reálných situací. Systém hodnocení je přizpůsoben tak, aby především poskytl zpětnou vazbu samotným účastníkům, než aby generoval pořadí od prvního k poslednímu místu. Neuvádí se počet všech zúčastněných, ale pokud Sebastian Petrov skončil v celorepublikové soutěži v kategorií 8. tříd na 210. místě a Kostiantyn Voinikov dokonce na 190. místě v kategorií 9. tříd, tak to stojí za zmínku.
MASO je zkratka odvozená od MAtematické SOutěže, do které jsme šli jako nováčci. Je to soutěž tříčlenných týmů, kde se strategická počítačová hra propojuje s řešením úloh. Náš nejsilnější tým SELUTE (SEbastian Petrov, LUcie Chlupová a TEreza Nová) příjemně překvapil a obsadil v konkurenci 388 přihlášených týmů celkové 22. místo. Pokud bychom se dívali na pořadí základních škol (bez osmiletých gymnázií), tak bereme dokonce bronz!
Všem zúčastněným děkujeme za odvahu, za získání zkušeností do budoucích soutěží a Vám výše jmenovaným gratulujeme ke vzorné reprezentaci naší školy.

31 Květen 2021 Matematické online soutěžení
Distanční výuka tak trochu jinak - i já chci být aktivní

Na kroužku výtvarné výchovy jsme dostali letáček: soutěž O outdoorovou kameru.
Měli jsme natočit video na 2 min. o zajímavém místě v našem regionu. Jelikož jsem chtěla něco vyhrát, rozhodla jsem se zúčastnit. Připravila jsem si video o vápenných pecích ve Vendryni, sestříhala, upravila, odeslala a čekala, jak to dopadne. Za dva týdny zavolala paní ze soutěže, že jsem se umístila do pětice nejlepších a mám přijít na magistrát. Sice jsem kameru nevyhrála, ale dostala jsem poukaz na nákup v Alze, v hodnotě 500 Kč :-) Jsem ráda, že jsem měla možnost vyzkoušet něco nového. Zkuste to i vy, neseďte jen doma a otevřete dveře příležitostem, uvidíte, určitě se vám to vyplatí a zažijete u toho spoustu zábavy, poznáte nové věci.
 

23 Květen 2021 Distanční výuka tak trochu jinak - i já chci být aktivní
Rodina je dar

" Rodina je dar, který trvá věčně."  A právě jí jsme se na 1. stupni dne 15. května věnovali v projektovém dni s názvem Mezinárodní den rodiny.  A jak jsme ho prožili? Děti z první třídy s paní učitelkou Hendrychovou četly zajímavý článek o příbuzenských vztazích. Každý žáček vyprávěl o své rodině a v hodině výtvarné výchovy ji také moc krásně nakreslil.
Druháčci pod vedením paní učitelky Galuszkové vytvořili barevný a skládaný domeček z papíru, do kterého vepsali, co všechno pro ně rodina znamená a vytvářeli svůj vlastní rodokmen.
Žáci třetí třídy se svou učitelkou Byrtusovou rozebírali citáty o rodině, pomocí myšlenkové mapy zaznamenávali asociace, které se jim vybaví. Nakonec děti tvořily rodokmen.
Ve třídě 4.A vyplňovaly děti s paní učitelkou Maršálkovou pracovní listy o mamince a tatínkovi. Povídali si v kruhu o svých příbuzných a o tom, co dělají společně ve volném čase. Žáci zhlédli také krátkou pohádku s názvem Rodina na baterky.
Ve 4.B si žáci s paní učitelkou Kohutovou připomněli tento významný den tak, že shrnuli základní funkce rodiny v životě člověka. Děti se zapojily do různých aktivit- hledaly např. slova, z nichž skládaly přísloví, počítaly rodinný rozpočet, porovnávaly život v české rodině s životem v rozvojových zemích. I v této třídě vznikaly krásné rodokmeny.
V páté třídě pracovali žáci s paní učitelkou Protznerovou ve skupinách. Každá skupina se zabývala rodinou v jiném koutu světa. Výstupem byly konečné prezentace, ze kterých jsme se dozvěděli bohaté a zajímavé informace o životě rodiny muslimské, africké nebo eskymácké. Jiné skupinky představily a nastínily život v Číně, Japonsku a Americe.  Společná práce všech a celý den, který se nesl v duchu Mezinárodního dne rodiny, se opravdu podařil. Výstupy prací a obrázky dětí budou vyvěšeny na hlavní nástěnce školy. 19 Květen 2021 Rodina je dar
Organizace výuky od 24.05.2021

Vážení rodiče a žáci,
...tak jsme se dočkali :-). S radostí Vám oznamujeme, že od 24.05. fungujeme v normálním režimu. Tedy, téměř normálním. Protože změn bylo v poslední době tolik, že se v nich už málokdo vyzná, sepsali jsme nejdůležitější body:

nástup do školy od 7:30 do 7:50
testování antigenními testy 1x týdně, vždy v pondělí
výuka probíhá dle platného rozvrhu na Škole Online (zářijový rozvrh)
z hygienických pravidel nadále platí nošení zdravotnické roušky, mytí roukou a desinfekce, časté větrání během vyučování
obědy budou všem žákům automaticky přihlášeny, pro individuální odhlášku kontaktujte vedoucí ŠJ
tělesná výchova je povolena ve venkovních prostorách
školní družina funguje v běžném provozu, podle jednotlivých oddělení včetně ranní družiny (venkovní družina)
prosíme o navrácení zapůjčené IT techniky

S pozdravem a přáním ať vydržíme do konce školního roku ve zdraví a beze změn
Vedení školy

19 Květen 2021 Organizace výuky od 24.05.2021
Divadlo tak trochu jinak - Malý princ

V pátek 14.5. jsme s druháčky měli možnost vidět online hudební divadlo dětem z Hradce Králové - Malý princ. Kdo by neznal Malého prince, nejznámější literární dílo francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint-Exupéryho. Příběh jsme si pouštěli na inteaktivní tabuli ve třídě.
 Děti do školy přišly řádně oblečené, jak se do divadla patří, a všem to moc slušelo. Zažíváme těžké období, proto je důležité ho dětem zpříjemnit. Všichni se na představení těšili, bylo to opravdu povedené, plné písniček a hudby, krásně zahráno. Navíc jsme zakoupením vstupenky pro třídu podpořili ty, kteří nemohou trávit svůj čas v blízkosti rodiny. 
Po shlédnutí 90 minutové poutavé pohádky o lidském přátelství a vztazích mezi námi jsme si vypracovali velmi dobře zkoncipované pracovní listy pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Byl to krásně strávený den, který jsme si všichni užili. A jak by řekla liška z Malého prince: “Co je důležité, je očím neviditelné, protože správně vidíme jen srdcem…” - Tak zkusme otevřít nejen oči, ale i svá srdce, abychom poznali, co v našich dětech je.

 

17 Květen 2021 Divadlo tak trochu jinak - Malý princ
Organizace výuky od 17.05.2021

Vážení rodiče,
zasíláme Vám informace k organizaci výuky v týdnu od 17.5.2021 
I. stupeň

Od pondělí 17.5.2021 se RUŠÍ systém rotační výuky tj. všechny třídy I. stupně nastoupí do školy.
Výuka se řídí rozvrhem na Škole Online platným od září.
Obědy budou vydávány průběžně tak, aby byla zajištěna homogenita skupiny.
Ranní družina od 6:00-7:25 ve škole (tak jako doposud), odpolední družina do 16:00. Odpolední školní družina nebude poskytována žákům 5. třídy.
Žádáme rodiče, aby vrátili technické zařízení (notebooky a tablety) co nejrychleji na sekretariát školy.
Žáci musí stále ve vnitřních prostorách nosit ochranu nosu a úst.
Testování bude nadále probíhat jednou týdně, a to každé pondělí nebo ihned po příchodu do školy.
Opakovaně žádáme rodiče, aby neparkovali na zadním parkovišti u DDM za školou!!! DĚKUJEME

Předpokládáme, že od 24.5. 2021 dojde k návratu všech žáků do školy a výuka by probíhala podle původního rozvrhu platného od září.
II. stupeň

V týdnu od 17.5.2021 budou na distančním vzdělávání žáci tříd 6.B, 7., 8.B podle online rozvrhu na webových stránkách školy.
Třídy 6.A, 8.A, 9. se vyučují podle platného rozvrhu na Škole ONline.
Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole nosit chirurgické roušky (látkové již nejsou přípustné) a dodržovat hygienická pravidla. Vybavte děti min. 2 rouškami uloženými v igelitovém sáčku.
Doba nástupu do školy je od 10.05. od 7:30 do 7:45 pro všechny žáky prezenční výuky stejná.
2x týdně bude probíhat antigenní testování žáků pomocí samotestovacích sad v kmenových třídách. Jak bude testování probíhat, se můžete podívat v přiloženém videu:

https://youtu.be/BmDnd140UH4

Umožňujeme zákonným zástupcům přinést si vlastní antigenní testy.
Všichni žáci, kteří v daný týden nastupují do školy, budou mít automaticky přihlášeny obědy. Obědy, hrazeny hotově, musí být zaplaceny nejpozději v pondělí 17.5. do 8:00. Případné dotazy směřujte na vedoucí školní jídelny na tel: 558 993 013. 
Odběr obědů pro žáky na distančním vzdělávání probíhá v době od 13:50 do 14:15.

Předpokládáme, že od 24.5. 2021 dojde k návratu všech žáků do školy a výuka by probíhala podle původního rozvrhu platného od září.
S pozdravem a přáním pohodového dne
Vedení školy

14 Květen 2021 Organizace výuky od 17.05.2021
Recitační soutěž na 1. stupni

Ve dnech 6. - 7. 5. proběhla na naší škole recitační soutěž. Třídních kol se účastnili žáci 3., 4.B a 5. třídy. Tentokrát jsme dětem ponechali volnost a dali jim volný výběr. Podle své fantazie si tak žáci mohli vybrat báseň, která se jim líbí, a to z různých literárních zdrojů. Někteří čerpali inspiraci z čítanky, jiní hledali na internetu nebo ve sbírkách básní. Našly se však i hodně vynalézavé děti, které si svou báseň vytvořily samy. Rozmanitost byla vskutku pestrá. Nejčastěji jsme slyšeli básně Jiřího Žáčka nebo Josefa Bruknera. Témata byla různorodá: od básní humorných, dětských, až po ty, které byly zaměřené na roční období a přírodu. Z třídních kol byli vybráni žáci, jejichž přednes a volba básně byly nejen nejkrásnější, ale také zajímavé, dojemné a poutavé. Děti si odnášely kromě výher i diplomy, mimo jiné např. za nejlepšího diváka, za snahu při recitaci, za účast v soutěži apod.
Ve třetí třídě byli nejúspěšnějšími recitátory Madlenka Szotkowská, Lukášek Krišica, Anička Martynková a Magdalenka Lisztwanová. Ve 4.B třídě se výherci stali: Adam Zdejszy, Stella Sirotová, Patrik Kaluža, Veronika Holcová, Barbora Gašová a Kristýna Chovancová. V 5. třídě se do vítězné čtveřice probojovali tito žáci: Barbora Kluzová, Kosma Stanieczek, Kryštof Rusz a Lukáš Nový. Děti získaly diplom a chutnou sladkou odměnu.  Všem výhercům moc gratulujeme, nadšencům poezie děkujeme za účast a těšíme se na další ročník. 
Dne 14. 5. 2021 proběhlo třídní kolo v recitační soutěži i ve třídě 4. A. Děti se zúčastnily s velkou radostí a nadšením. Báseň si mohli zvolit dle vlastního výběru. Většina zvolila báseň z čítanky, ale někteří si našli i originální báseň na internetu. Rozhodování bylo velice těžké, protože všichni žáci byli v recitaci skvělí. Hodnotila jsem jak přednes, tak délku básně a nakonec vybrala tyto vítěze: 1. místo – Tobiáš Chlub s básní: Můj týden (Ludvík Středa) 2. místo  - Vojtěch Sikora s básní: Zabijačka (Jiří Žáček) 3. místo – David Sikora s básní: Můj týden (Ludvík Středa) 4. místo Nela Oslancová s básní: Ptám se, ptám se, pampeliško (Zdeněk Kriebel)
Všem moc gratulujeme

12 Květen 2021 Recitační soutěž na 1. stupni
Cesta za pokladem - Actionbound

Milí žáci druhého stupně, Rozhodli jsme se pro Vás udělat aktivitu,  která není zařazena do výzev. Každým rokem máme pro vás akci v okolí školy. Ani tentokrát o nic takového nepřijdete. Vaším úkolem je shlédnout video a bojovat o poklad.  Co je poklad? Prvních 25 žáků dostane poukázku do Ecoburgru v Třinci a na tři nejúspěšnější navíc poukázky na sportovní vybavení. S chutí do toho v sobotu 1. 5. 2021 to vypukne. Máte na to 7 dní (konec 8. 5. 2021).
Odkaz na video se hrou:
https://drive.google.com/file/d/11J31w1gmmoNRaTmacWfkbI7ZY9pklPCN/view?usp=sharing
QR kód:

 
 
 
 
 
 

30 Duben 2021 Cesta za pokladem - Actionbound
Druhá třída má talent

Dnes v naší třídě proběhla soutěž DRUHÁ TŘÍDA MÁ TALENT.
Je pondělí ráno a do školy se sjíždějí děti. Usednou do lavic a čekají na testování. To proběhlo úspěšně a my jsme se mohli vrhnout na vystoupení. Ve třídě byla už od rána příjemná atmosféra. Diváci i účinkující usedli na svá místa a mohli jsme začít.
Jako první vystoupila Eliška, která nám zahrála na keybord. Vojtík, vášnivý rybář, nám předvedl nejen své pomůcky, ale také nám ukázal video ukázku, jaké ryby chytil. Mathi, skvělý krasobruslař, na místě ukázal, co umí a přidal video nahrávku, kde skočil Axla. Mažoretka Vaneska předvedla pěkný pochod s tyčí. Marcusek ukázal trik s hlavolamem a bylo to parádní. Péťa, Vašík a Honzík byli kouzelníci, ale každý z nich byl originál a bylo to boží, vtipné, zajímavé. Nina, Kačka a Amálka nám zatančily a nám se chtělo tančit také. Naše báječné obecenstvo nám dělalo skvělou atmosféru a my jsme si to všichni moc užili. Velké díky patří celé třídě. Děkujeme i porotě, která s námi byla a užívala si to.
Všem dětem se Talent moc líbil, děkujeme šikovným rodičům za skvělé pohoštění a nabídnutou pomoc, bylo to super.
30 Duben 2021 Druhá třída má talent
Vyhodnocení výzvy č. 10: Den Země

Je tady konec výzvy Den Země.  Je to moc smutné, až na pár výjimek, žáci neměli zájem uklidit a zkrášlit si tak okolí.  Vím, že tato výzva nebyla tak atraktivní, ale pochvalu za úklid si zaslouží: Vít Martinusik, Eliška Sikorová, Eva Klepáčová, Miluše Klimšová, Marie Trombiková, Amálie Vodradová, Vít Kostka, Lucie Chlupová, Pavlína Kotasová, Marie Rzymanová, Daniel Hubáček, Vít Huczala, Markéta Wylegalová. Všechny zúčastněné třídy získali po jednom Bezručákovi.
Tabulka pořadí jednotlivých tříd: ODKAZ
 

27 Duben 2021 Vyhodnocení výzvy č. 10: Den Země
Snídaně s Novou na Bezručce

"Dobré ráno. Toto není botanická zahrada, ale jsme v Třinci, v Základní a mateřské škole Petra Bezruče". Takto zněla slova moderátora pořadu Snídaně s Novou Karla Kašáka, který se svým štábem přijel na naši školu potěšit zaměstance příjemnou a zdravou snídaní. A proč vlastně? Inu, za vedení školy jsme tímto způsobem chtěli poděkovat všem zaměstnancům, kteří se po celou dobu starali o děti rodičů kritické infrastruktury. Děkujeme moc, byli jste skvělí. Více už uvidíte v reportáži.
Snídaně s Novou na Bezručce

25 Duben 2021 Snídaně s Novou na Bezručce
Úspěchy osmáků v matematické olympiádě


Velkým úspěchem skončilo pro naši školu okresní kolo v matematické olympiádě. Konalo se 31.3.2021 v online prostředí a obsahovalo tři úlohy, na které měli soutěžící přesně vymezený čas 2 hodin. Řešení úloh musí vždy obsahovat podrobný popis jednotlivých kroků a pokud možno i logické zdůvodnění, co jednotlivými kroky soutěžící sledoval. Naši osmáci si vedli znamenitě a všichni se stali úspěšnými řešiteli. V konečném pořadí obsadili Sebastian Petrov a Daniel Hubáček 7.-.14. místo se ziskem 12 bodů a Lucie Chlupová 1. - 2. místo se ziskem 15 bodů. 
 
Pro Lucku jsem si nachystal 3 otázky, kterými bych Vám chtěl celou soutěž přiblížit z pohledu účastníka a vítěze zároveň:
 
1. Máš nějakou vyzkoušenou metodu na řešení "zapeklitých" příkladů ?
Lucka: "Ano, zkouším si příklad nakreslit a nebo přemýšlím, jak bude asi vypadat výsledek".
 
2. Jak na Tebe působí tréma před oficiálními soutěžemi, jako bylo třeba okresní kolo MO ?
Lucka:  "Trému mám hlavně před začátkem. Když začnu počítat, tak na ni zapomenu".
 

3. Dovedeš si představit své budoucí zaměstnání, které bude nějak přímo spojeno s matematikou ? 

Lucka: "Ano, chtěla bych být učitelkou matematiky na 2. stupni".
 
Závěrem nezbývá než poděkovat za vzornou reprezentaci školy a popřát hodně úspěchů do dalších soutěží.
 

20 Duben 2021 Úspěchy osmáků v matematické olympiádě
Vyhodnocení výzvy č. 9: Poznej svého učitele

Během minulého týdne jste se skvěle vypořádali s identifikací učitelů podle fotek. Učitelé zvolili starší fotografie ze svého alba, proto to nebyl úkol vůbec jednoduchý, ale ani to vás neodradilo a do této výzvy se zapojily celkem čtyři třídy. Dá se říci, že to byl boj velice vyrovnaný a rovnocenný. Třem třídám se podařilo z devatenácti tváří rozpoznat sedm, v této výzvě máme tedy tři vítěze!  
1.      místo – 7 správných odpovědí – 6.A, 6.B a 8.A
2.      místo – 6 správných odpovědí – 7.třída
Nejlepší třídy získavají dva Bezručáky, třída na druhém místě jednoho.
Gratulujeme a děkujeme kolektivům, které se zapojily do tohoto nelehkého souboje a těšíme se na účast v další výzvě, která již běží!
 Váš Tým výzev
Řešení úkolu:
https://docs.google.com/document/d/1O52Bl7GqIN5_m_9lFLmXa8j5MGXXZMxWD68iZu1R2rQ/edit
Průběžné pořadí tříd:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fdwWpHzlI19l0XxD9igC7GS5lL2rt45f219euGCuU-o/edit#gid=0

19 Duben 2021 Vyhodnocení výzvy č. 9: Poznej svého učitele
Výzva č. 10: Den Země

Jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady a ničení životního prostředí. Proto nejužitečnější aktivitou na Den Země je sběr odpadků. Každý, kdo se občas vypraví do přírody, dobře ví, že je u nás tato činnost velmi potřebná.  
Proto jsme to zařadili i do výzvy č. 10. To, že nasbíráte bezručáka Vás musí hřát, ale že pomůžete i planetě, tak to musí hřát dvojnásob. Proto s chutí do výzvy. Váš úklid se pak stane součástí našeho společného úsilí za čistou přírodu. 
 
https://www.trinecko.cz/trinecaci-uklidme-si-ve-svem-okoli/d-48758
 
Co potřebujeme.
1.   Vhodné oblečení
2.   Ochranné pomůcky – gumové rukavice
3.   Sáček na odpadky, do kterého budete sbírat (ten si také můžete vyzvednout v přízemí třinecké radnice v kanceláři č. 113 nebo budou připraveny na informacích u vstupu do budovy.  Odpad můžete následně vysypat do černých nádob na komunální odpad.)
Také dodržíme tato pravidla
1.   Nesbíráme se země injekční stříkačky (informujeme městskou policii) či jiný nebezpečný odpad
2.   Dle možností se domluvíme s kamarádem/dkou a jdeme ve dvojici
3.   Pokud je odbod v špatně dostupném terénu – neriskujeme
4.   Vždy dbáme na svou bezpečnost
 
Hodnocení:
1.   Udělej fotodokumentace prostředí před a po úklidu ať vidíme, jak se ti dařilo. Nezapomeň vyfotit sebe, musíme vědět, kdo jsi. Výběr prostředí k úklidu necháme na tobě. Neplatí, zajít z odpadky.
2.   Průměr zúčastněných na třídu
 
Váš Tým výzev.
 

18 Duben 2021 Výzva č. 10: Den Země
Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

 
Termín zápisu
Zápis do MŠ pro rok 2021/2022 proběhne v době od 02. května 2021 do 16. května 2021 prostřednictvím elektronické přihlášky.
Elektronická přihláška
Prosíme o pozorné vyplnění všech údajů a nahrání nebo doručení dvou dalších dokumentů – kopii rodného listu dítěte a potvrzení o očkování dítěte (netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. Pro školní rok 2021/2022 budeme k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy přijímat 15 dětí. Dětem mladším 3 let předškolní vzdělávání neposkytujeme.
V případě dotazů kontaktujte vedoucí učitelku MŠ na čísle 775 766 612
 

 
Dokumenty k zápisu
Odeslanou el. přihlášku vytiskněte a odevzdejte jedním z níže uvedeným způsobem:
- do datové schránky školy - vzqrgj4, - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (u přihlášky nelze jen poslat prostý email nebo sken s podpisem, vyžaduje se originál) na sekretariat@zspbtrinec.cz - poštou na adresu školy – Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o., Bezručova 418, 73961 Třinec, - osobní podání (ve výjimečných případech): během úředních hodin každé pondělí a pátek od 8:00 – 14:30
Jestliže přihlášku nemáte možnost vytisknout, dostavte se ji co nejdříve podepsat osobně na sekretariát školy.
Povinné dokumenty k zápisu do MŠ
- podepsaná elektronická přihláška k předškolnímu vzdělávání - rodný list dítěte (stačí kopie, sken) – nahrajte k el. žádosti - lékařské potvrzení o očkování dítěte (stačí kopie, sken) – nahrajte k el. žádosti


Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Formulář k lékařskému očkování - docx
Formulář k lékařskému očkování - pdf
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 
Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Informace o přijetí do MŠ
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy i na vývěsce před budovou školy dne 20.05.2021. Dítě bude vedeno pod vygenerovaným veřejným kódem přihlášky, který se zákonným zástupcům vygeneruje po odeslání žádosti a přepošle se automaticky na zadaný mail. Kód si pečlivě uschovejte.
Důležité termíny
19. května 2021 - Právo nahlížet do spisu na sekretariátu školy od 8:00 do 14.30 hodin.
20. května 2021 - Oznámení výsledků přijímacího řízení na vývěsce a webových stránkách školy.Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání

Loading...

15 Duben 2021 Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022
Výzva č. 9 - Poznej své učitele

Jelikož jsme se dlouho neviděli naživo, zajímá nás, jak si naše obličeje pamatujete. Aby to nebylo tak jednoduché, trochu jsme vám tento úkol ztížili a vybrali fotografie staršího data.
Vašim úkolem bude rozpoznat, komu patří tváře na fotografiích. 
Hodnocení je jasné, vyhrává třída, která správně identifikuje nejvíce osob! Dejte se společně do toho a vítězství je vaše!
Řešení vložte na stream do svých google učeben pro výzvy do pátku 16.4.
 
Přejeme hodně štěstí!

13 Duben 2021 Výzva č. 9 - Poznej své učitele
Výzva č. 8: Vyhodnocení - Každá vteřina se počítá

Dobrý den, naši zdatní žáci, 
osmá výzva je u konce. Jsme velice rádi za všechny, kteří se zúčastnili. Musíme říct, že jste předvedli obdivuhodné výkony. S každým zaslaným výsledkem Vašeho snažení jsme měli velkou radost. Nebylo to jednoduché, mnozí se do toho pustili s vervou a za to Vás velice chválíme.
 Soutěž vyhrála 6. B s výsledkem 9,93s na žáka. Na druhém místě se umístila třída 6. A s výsledkem 9,5s na žáka. Na třetím místě 8. B s časem 9 s.
Mezi dívkami, a vlastně i celkově, byla nejlepší Nikol Kotasová s neuvěřitelným výsledkem 106 sekund!! Na druhém místě Miluše Klimšová s výsledkem 39s a na třetím místě Jiřina Klimšová s 37 vteřinami.
Mezi chlapci byl nejlepší Matěj Hrabec, který vydržel 76 sekund. Druhý byl Vít Kostka s 62 vteřinami a na třetím místě Lukáš Heczko s výkonem 54 sekund.
 
Odkaz pro průběžné hodnocení výzev:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fdwWpHzlI19l0XxD9igC7GS5lL2rt45f219euGCuU-o/edit?usp=sharing
 
S pozdravem Sportu zdar se s Vámi loučí Tým výzev.

13 Duben 2021 Výzva č. 8: Vyhodnocení - Každá vteřina se počítá
Žákovský měsíčník Bezručák

Milí členové Bezručova gangu :) S návratem do školy se do Vašich rukou dostává novinka - žákovský měsíčník Bezručák. Věříme, že Vám zpestří chvíle volna a stane se příjemnou součástí nás všech. Užijte si první čtení.                
                                                                                        Mgr. Zuzana Raszková
 
Odkaz na školní časopis: 
https://docs.google.com/document/d/1N9uEXqHesKKNRi9Eu94ehUveyUhMyqjR0z1KQLwSJTo/edit
 
Odkaz na Padlet - součást školního časopisu:
https://padlet.com/zuzanaraszkova/f3ow2094qkv6f1kc

11 Duben 2021 Žákovský měsíčník Bezručák
Odpoledne s policií

Ve středu 24.3.2021 bylo pro děti připraveno „Odpoledne s policií“. Na začátku jsme si povídali o poslání policie, následovalo čtení příběhů z knihy „Policejní pohádky“. Děti bedlivě poslouchaly poutavé příběhy popisující různorodé situace, které se nám mohou přihodit v běžném životě a dávají nám třeba i návod, jak v takových situacích správně reagovat. Každý příběh rovněž obsahoval otázky, na které děti rády odpovídaly.
V další části odpoledne děti vystřihovaly a sestavovaly papírové modely policejních aut a vrtulníků.  Závěr byl určen hraní didaktické hry „Učíme se s Honzíkem aneb policejní pohádky hrou“ – cílem hry bylo seznámit děti se zásadami bezpečného chování a posílit jejich právní vědomí. Ten, kdo nehrál hru, luštil rébusy, křížovky či dělal spojovačky v zábavném sešitu „Policie dětem“.
Všem se odpoledne moc líbilo, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a hravou a nenásilnou formou se seznámili s prací policie.
Tímto děkuji Policii ČR za poskytnutí didaktického materiálu pro děti.


08 Duben 2021 Odpoledne s policií
Pašijový týden

S našimi druháčky jsme se snažili dozvědět se něco o nejdůležitějších svátcích jara, Velikonocích. Distanční výuka nás neodradila a pondělí jsme zahájili modrou barvou, kdy jsme si všichni oblékli modrá trička. Naše povídání bylo nejen o Velikonocích, četli jsme básničky, skládali velikonoční říkanky, počítali jsme velikonoční příklady. 
Po něm následuje šedivé úterý, které bylo v šedých nebo žlutých barvách. V tento den byly naší názornou pomůckou pracovní listy, prezentace o Velikonocích a také velikonoční píseň. Naše žačka nám ukázala živá kuřátka, která byla kouzelná.
Škaredá středa se nesla ve veselém duchu s klobouky na hlavě. Všem to moc slušelo. Děti si doma zasadily osení, vyrobily z papíru vajíčka, ze kterých se vyklube kuřátko. V tento den se musí každý na každého usmívat, jak praví stará pověra, protože zakaboněná tvář by se pak opakovala každou středu v roce.
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu, Velikonoční neděli a pondělí, kdy je tradiční pomlázka, si děti užily v rodinném kruhu. Holky s pomlázkou a kluci s výslužkou.
Všem přejeme, abyste neuschli a byli zdraví, jako ta naše vyšlehaná děvčata. Zažeňme chmury na tváři a těšme se z krásného jara, které přináší lepší zítřky, maličkostí, svých přátel a usměvavé rodiny.
Vaše 2. třída.

07 Duben 2021 Pašijový týden
Online karneval ve 3. třídě

Třeťáčci jsou nejmenší děti, kterým byla stanovena distanční výuka už od nového roku. Neměli to štěstí, aby jim byla umožněna prezenční výuka jako první či druhé třídě alespoň na nějakou dobu.
Únor je období masopustu, a proto jsme si distanční výuku obohatili online karnevalem. Děti si doma vyrobily masky či škrabošky. Někteří si oblékli své kostýmy, které jim už přes rok leží ve skříni. Zapnuly se počítače a karneval mohl začít.  V online hodině nechybělo seznámení s tradicemi masopustu, pohádkové kvízy, hádanky masek spolužáků a ani tanečky. Bohužel si děti tentokrát musely zatančit doma samy s písničkami, prostřednictvím YouTube kanálu. Jedinou výhodou bylo, že mohly v maskách zůstat celý den.
Nicméně věřím, že děti v této nelehké době prožily trochu zábavy a radosti.
 
Mgr. Lucie Byrtusová


31 Březen 2021 Online karneval ve 3. třídě
Výzva č. 7: Vyhodnocení - poznáš ještě školu?

A je tady konec sedmé výzvy. Zúčastnily se jí všechny třídy druhého stupně. Musím uznat, že žáci ještě nezapomněli, jak to u nás ve škole vypadá. Nejlépe se s tím poprala 9. třída, v těsném závěsu byla 8. B. Rozhodoval jen detailnější popis místa.  Vítězstvím a ziskem dvou Bezručáků se tedy může pochlubit 9. třída, další umístěné třídy získávají po jednom Bezručákovi. Raději bychom si školu prošli osobně v běžném režimu, než virtuálně. Snad to vítězi ještě stihnou.
 
Odkaz na vyhodnocení výzev:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fdwWpHzlI19l0XxD9igC7GS5lL2rt45f219euGCuU-o/edit?ts=6061fddc#gid=0
 
Váš tým výzev. 

29 Březen 2021 Výzva č. 7: Vyhodnocení - poznáš ještě školu?
Výzva č. 8: Vydrž co nejdéle

Dobrý den, milí žáci, 
připravili jsme si pro Vás výzvu zaměřenou na tělesnou kondici. Cvičení je zaměřeno na celkovou silovou vytrvalost. Není to pouze o síle, ale také o překonání sebe samého, proto nezáleží na tom, jak jsi starý nebo jestli jsi kluk nebo holka. 
Výzvy by se měl zúčastnit co největší počet žáků ve třídě, protože jakýkoliv výsledek pomůže ke zlepšení průměru celé třídy (stejně i naopak, pokud nějaký žák vynechá, pak zhorší průměr celé třídě).
Soutěžíte jak za sebe, tak za třídu.
Nejlepší třída získá Bezručáka ve hře "Vyzvi se s Bezručkou". (výkon třídy se počítá takto: součet zaslaných časů jednotlivých žáků - vydělený celkovým počtem žáků ve třídě - z tohoto výpočtu nám vyjde průměrný čas na žáka ve třídě). 
Bude zveřejněn seznam nejlepších dívek a chlapců. 
Pravidla jsou jednoduchá. Cílem této výzvy je vydržet co nejdéle podle návodu, a to buď: 
a) na námi natočeném videu:
https://youtu.be/n1wEOxlNJ0s
nebo 
b) podle video návodu z Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=41N6bKO-NVI), 
co nejdéle v přesně určených pozicích. Jedná se o výdrž ve vzporu ležmo (lidově v kliku) ve dvou pozicích:
1. v pozici s napnutými pažemi
2. v pozici s ohnutými lokty tak, aby se cvičenec nedotýkal země hrudníkem
Vyhodnocení výzvy: Měří se čas od začátku cvičení až do momentu, kdy přestanete cvičit (souvisle bez přestávky). Toto cvičení musíte vykonávat přesně podle návodu (budeme hodnotit i kvalitu provedení, protože by se mohlo stát, že někdo vydrží delší dobu, ale cviky neprovede tak, jak by měl). Podmínkou pro zúčastnění se výzvy je natočení a poslání videa se záznamem, kde jste zřetelně vidět. Video bude začínat se začátkem písně, kdy začneš cvičit, a končí tehdy, když už jsi nemohl dále pokračovat v aktivitě. Video posílejte jako přílohu do úkolu v Google Učebně - Výzvy a uveďte do soukromého komentáře váš čas výdrže tohoto cvičení.
Věřím, že se této výzvy zúčastní co nejvíce z Vás. Videa můžete začít posílat i dnes.
Výzva končí 9. 4. 2021.
Shrnutí:
1. Nastavit si kameru tak, abys byl ve videu zřetelně vidět.
2. Zapnout si video z odkazu.
3. Snažit se dělat cvičení stejně jako předcvičující.
4. Potom, co už nebudeš déle schopný vydržet cvičení, vypnout video.
5. Zaslat videozáznam své výdrže do Google Učebny - Výzvy a zaslat soukromý komentář s časem své výdrže.
Chtěli bychom připomenout, že je pro výherce připravena krásná finanční odměna. 
 
Váš tým Výzev.

29 Březen 2021 Výzva č. 8: Vydrž co nejdéle
2. místo Terky Nové v online anglické soutěži

11. 03. proběhla pod záštitou třineckého Místního akčního plánu MAP II online anglická soutěž organizovaná rodilým mluvčím Chrisem Marcinem. Cílem soutěže bylo umožnit všem zájemcům z Třinecka porovnat si své "síly" v anglické gramatice, v každodenních anglických situacích a faktografických znalostech. Soutěže se zúčastnilo 92 žáků v kategorii 6. a 7. tříd a 48 žáků v kategorii 8. a 9. tříd. Odměněno bylo vždy 5 nejlepších v každé kategorii.
Z naší školy se do soutěže zapojilo hned několik žáků. Z 9. třídy Terka Nová, ze 6. tříd Viky Byrtusová, Kuba Stryja, Matěj Kantor, Dominik Probosz, Kuba Szuscik, Nela Janiková, Jan Kluz, ze 7. třídy  Alice Sabelová, Marek Marosz a z 8. tříd Zuzka Bouchalová, David Martynek.
 Terce Nové z 9. třídy se podařilo obsadit nádherné 2. místo. To první jí uteklo o jeden bod. Gratulujeme. Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme štěstí v dalších soutěžích.
A na závěr ještě uveřejňujeme krátký rozhovor s Terkou.

Terko, jak obtížná soutěž byla?
"Gramatická část nebyla nějak moc obtížná, následovala část prověřující znalosti o Kanadě, tu jsem také myslím obstojně zvládla."
 
Jaká byla nejtěžší kategorie?
"Docela mě překvapila poslední část s logickými úlohami, která až tak moc společného se znalostí angličtiny neměla. Zadání jsem rozuměla, ale nezbývalo už mi dost času na řešení všech."  
 
Jak probíhala tvá příprava na soutěž?

"Vlastně nijak. O soutěži jsem se dozvěděla v den jejího konání. V dispozicích nebyly uvedeny žádné podrobnosti, čeho se vlastně soutěž bude týkat, spoléhala jsem tedy na to, co už znám a umím, a šla do toho :)"
 
Díky za rozhovor a ať se daří i příště.
 
 

26 Březen 2021 2. místo Terky Nové v online anglické soutěži
Světový den Downova syndromu (ponožkový den)

Dne 19. března (pátek) jsme si na třídnické hodině, naší třídy VIII. A, připomenuli světový den Downova syndromu, který je 21. března. Jelikož toto datum připadá na neděli, sešli jsme se již v pátek. 
Řekli jsme si, proč právě tento světový den připadá na 21. března, jelikož v případě Downova syndromu „přebývá“ 21. chromozom. Každá buňka osoby s Downovým syndromem tedy  obsazuje tři 21. chromozomy (namísto obvyklých dvou). 
Symbolem se staly ponožky, neboť, když se dají dvě ponožky patami k sobě, připomínají chromozom X. 
Lidem s Downovým syndromem jsme vyjádřili svou podporu tím, že jsme si všichni oblékli odlišné ponožky a každý z nás si vyfotil své nohy, na důkaz toho, že má ponožky odlišné.
Tuto hodinu jsme se velmi bavili a tvořili ponožkovou nástěnku v aplikaci Jamboard. 
Den se moc povedl a už se moc těšíme na příští rok společně s ostatními. 
 
Žáci VIII. A 


23 Březen 2021 Světový den Downova syndromu (ponožkový den)
Odklad povinné škol. docházky

K zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, zákonný zástupce může u zápisu písemně požádat o odklad školní docházky. Žádost doloží doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na základě těchto podkladů může ředitel školy odložit začátek povinné školní docházky o jeden rok.
 
Vyplnit elektronickou žádost o odklad
a) online (bude spuštěno od 1. 4.) Elektronická žádost
b) ve škole (po předchozí telefonické domluvě)

 
Dokumenty k odkladu
 
a) Elektronická žádost o odklad b) doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa (přiložit k elektronické přihlášce) c) doporučení školského poradenského zařízení ŠPZ (přiložit k elektronické přihlášce) d) rodný list dítěte (přiložit k elektronické přihlášce)
 

 
 
Doručení dokumentů k odkladu
a) do datové schránky školy - vzqrgj4, b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (u přihlášky nelze jen poslat prostý email nebo sken s podpisem, vyžaduje se originál) na sekretariat@zspbtrinec.cz, c) poštou na adresu školy – Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o., Bezručova 418, 73961 Třinec, d) osobní podání - během úředních hodin každé úterý a pátek od 8.00 do 14.30 hod. 
!!! Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů podepsal, jinak se k žádosti nepřihlíží.!!!
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (kopie rozhodnutí soudu s nabytím právní moci).
 Informace o odkladu
Rozhodnutí o odkladu bude zveřejněno na webových stránkách školy i na vývěsce dne 07.05.2021.  Dítě bude vedeno pod vygenerovaným kódem (ne veřejný identifikátor), který se zákonným zástupcům vygeneruje po odeslání žádosti a přepošle se automaticky na zadaný mail. Kód si pečlivě uschovejte.
 

15 Březen 2021 Odklad povinné škol. docházky
Výzva č. 7: Poznáš ještě školu?

Ahoj všichni.
 
V této výzvě jde o správné určení místa, kde byla fotka pořízena. V přiloženém souboru máte 19 fotografií. Třída, která do 26. 3. uhádne nejvíce míst, vyhrává 2 bezručáky. Každá třída zvolí svého zástupce, který zašle 1 soubor s výsledky do Google Classroom.
 
ZDE NAJDETE OBRÁZKY JEDNOTLIVÝCH MÍST V NAŠÍ ŠKOLE
 
Hodnotící kritéria: 
1) Počet uhodnutých míst
2) Přesnost popisku obrázků
3) Bezručáka získáš za nejméně 6 uhodnutých míst
4) Při nerozhodném počtu uhodnutých míst může být remíza a tím dvě stejná místa v umístění
 
 
Mgr. Lukáš Tomiczek
 

14 Březen 2021 Výzva č. 7: Poznáš ještě školu?
Výzva č. 6: Třídní časopis - vyhodnocení

Šesté výzvy se zúčastnily čtyři třídy z řad druhého stupně. Rozhodování bylo náročné. Ve všech časopisech žáci odvedli velký kus práce a dali si opravdu záležet. Do hodnocení jsme zahrnuli rozsah časopisu, množství vytvořených aktivit, článků, rozhovorů a dalších. Vliv na výsledek měla také finální forma, vzhled a v neposlední řadě gramatika a sloh. Na základě těchto kritérií se vítězem stává třída 8.A, jejíž časopis byl obsahově nejpestřejší a získává 2 Bezručáky. Po jednom Bezručákovi zcela zaslouženě získávají třídy 6. A, 6.B a 7. Všechny časopisy budou  vloženy na naše stránky a doufáme, že se u nich pobavíte.
 
Mgr. Lukáš Tomiczek
 
Odkaz pro vyhodnocení výzev:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fdwWpHzlI19l0XxD9igC7GS5lL2rt45f219euGCuU-o/edit#gid=0

14 Březen 2021 Výzva č. 6: Třídní časopis - vyhodnocení
DOHLED NAD DĚTMI ZAMĚSTNANCŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY - MŠ

Vážení zákonní zástupci,
Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o. je určenou školou k vykonávání nezbytné péče o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci kritické infrastruktury. Touto cestou Vám posíláme základní informace a elektronickou přihlášku (musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte) a online dotazník příchodů a odchodů dítěte z MŠ na následujících 14 dnů, které je nutno odevzdat před nástupem dítěte do mateřské školy.
Elektronická příhláška do MŠ
Online dotazník příchodů a odchodů dítěte
Informace o naší MŠ

Zajišťujeme dohled nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury (viz. níže rozhodnutí hejtmana MSK) od 1.3. do odvolání nouzového stavu
Zajišťujeme dohled v čase od 6.00 do 18.00 hod.
Zajišťujeme dohled pouze pro děti od 2 do předškolního věku, !Upozornění pro rodiče - nejsme školka, která je přizpůsobená pro děti mladších 3 let!
Zajišťujeme plné stravování hrazené z prostředků zřizovatele, zákonní zástupci nic nehradí.
V případě zájmu prosíme zákonné zástupce, aby nám své rozhodnutí sdělili minimálně jeden den dopředu, a to telefonicky (kontakt viz níže), odesláním vyplněné online přihlášky, osobně v uvedených hodinách na sekretariátu školy. Je to pro nás velmi důležité, abychom zajistili stravování, organizaci a personální zajištění.

Důležité kontakty:

Úřední hodiny: Po-Pá 8:00 - 12.00
Tel. sekretariát školy: 558 993 010
Email: mspb@seznam.cz 
Kontakt na vedoucí učitelku MŠ: 558 993 014, 775 766 612

Podle nařízení děti nemusí nosit po celou dobu dohledu roušky.  
Vedení školy
 

Loading...

28 Únor 2021 DOHLED NAD DĚTMI ZAMĚSTNANCŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY - MŠ
DOHLED NAD DĚTMI ZAMĚSTNANCŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY - ZŠ

 Vážení zákonní zástupci,
Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o. byla vybrána jako škola poskytující dohled nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury, kterým byl uzavřením škol zamezen výkon zaměstnání. Touto cestou Vám posíláme základní informace a elektronickou přihlášku (musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte) a online dotazník příchodů a odchodů dítěte ze ZŠ, které je nutno odevzdat před nástupem dítěte do školy.
Elektronická příhláška do ZŠ
Online dotazník příchodů a odchodů 
Informace o naší ZŠ

Zajišťujeme dohled nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury od 1.3. do odvolání nouzového stavu
Zajišťujeme dohled v čase od 6.00 do 18.00 hod.
Zajišťujeme dohled pouze pro děti od 6 do 10 let včetně (tj. 9,99), bohužel nemůžeme přijmout děti, které již měly 10 let.
Zajišťujeme obědy pro děti, neposkytujeme však svačinky
Škola neposkytuje vzdělávání dětí. Poskytneme však pomoc dětem a prostředky pro distanční vzdělávání, aby se mohly účastnit např. online výuky nebo vypracovávat zadané úkoly své kmenové školy. Žádáme Vás proto, aby si děti přinesly potřebné materiály (např. sešity, učebnice, přístupové údaje ke zdrojům zadaných úkolů, rozvrh online hodin)
V případě zájmu prosíme zákonné zástupce, aby nám své rozhodnutí sdělili minimálně jeden den dopředu, a to telefonicky (kontakt viz níže), odesláním vyplněné elektronické přihlášky, osobně v uvedených hodinách na sekretariátu školy. Je to pro nás velmi důležité pro bezproblémovou organizaci, stravování  a personální zajištění.

Důležité kontakty:

Úřední hodiny: Po-Pá 8:00 - 12.00
Tel.: sekretariát školy 558 993 010
Email: bezructri@volny.cz
Kontakt 775 151 507

Upozorňujeme, že děti musí nosit po celou dobu dohledu roušky. Zákonní zástupci jsou povinni je zajistit! Děkujeme.
Vedení školy
 

Loading...

28 Únor 2021 DOHLED NAD DĚTMI ZAMĚSTNANCŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY - ZŠ
Práce žáků v informatice - program 123 Design

Dobrý den. Chtěl bych představit práci žáků naší školy v informatice. V hodinách informatiky jsme pracovali v programu 123 Design. Žáci vypracovávali práce v 3D editoru na různá témata. Musím uznat, že některé výrobky byly velmi krásné. Můžete posoudit sami. Přikládám sestřih některých prací žáků z naší školy (z celkového počtu 99 zaslaných prací). 
 

Přeji pěkný den. 
Mgr. Pavel Filipczyk
učitel informatiky

24 Únor 2021 Práce žáků v informatice - program 123 Design
Výzva č. 6 - Třídní časopis

Nová výzva je tady. Vytvoř se spolužáky třídní časopis. Projekt, který zvítězí, může ve tvorbě časopisu pokračovat dále. 
 
Jak by měl časopis vypadat:
-forma a úprava je na Vás, můžete časopis lepit, kreslit, vystřihovat, ale také vytvořit elektronicky a vytisknout
 
Co by měl časopis obsahovat:
-zajímavá titulní strana
-jeden rozhovor (se žákem, učitelem, někým známým…)
-jeden článek na libovolné téma
-jedna hra pro čtenáře (osmisměrka, křížovka, hledání rozdílů…)
-jeden kvíz (otázky na libovolné téma – odpovědi budou napsány například na zadní straně)
-jakýkoliv obsah navíc se cení
Úkoly si musíte ve třídě rozdělit a pracovat každý na nějaké části. Je to VÁŠ společný projekt.
Pokud budete potřebovat oporu, obraťte se na p. uč. Raszkovou (kabinet čj v 2. patře u učebny angličtiny)
Výzvu startujeme na začátku února. Časopisy odevzdávejte do 26. 2. 2020 do učeben google classroom s názvem VÝZVA. Pokud budete jednotlivé stránky vytvářet ručně, pak kvalitně vyfoťte a vložte.
 

03 Únor 2021 Výzva č. 6 - Třídní časopis
Organizace výuky od 1.2.2021

Vážení rodiče, žáci,
bohužel pohasly veškeré naděje pro návrat alespoň žáků 9. třídy, a proto se od 1.2.2021 v organizaci výuky nic nemění a pojedeme ve stejném režimu. Výpisy vysvědčení budou žákům, kteří se vzdělávají distančně, předány po návratu do školy nejpozději do 3 dnů. 
Za vedení školy přeji všem žákům 29.1. pohodové pololetní prázdniny, odpočinek od počítačů a pobyt na čerstvém vzduchu. Všem rodičům přejeme pevné nervy a trpělivost.
S pozdravem
Vedení školy

28 Leden 2021 Organizace výuky od 1.2.2021
Volby do školské rady z řad zákonných zástupců

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB ZÁSTUPCŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DO ŠKOLSKÉ RADY ŠKOLY
V souladu s § 167 a 168 odst. 4 školského zákona byli na základě rozhodnutí zákonných zástupců žáků jmenováni následující kandidáti do voleb zástupců zákonných zástupců do školské rady naší školy (seznam kandidátů se řídí abecedním pořadím prvního písmene příjmení kandidáta):

paní Petra Bartošová– třída 4.A
paní Lenka Borská – 3. třída
paní Olga Cieslarová – 7. třída
paní Světlana Drongová – 2.třída
pan Svatopluk Hubáček – 5.třída
pan Evald Huczala – třída 8.B
pan Jiří Chovanec - 2.třída, třída 4.B
paní Martina Lenczovská - 5.třída
paní Olga Nová – 2. třída, 5. třída, 9. třída
pan Ivo Raška – 7. třída

Volby se uskuteční v termínu od 15. do 19. února 2021 pomocí hlasovacích lístků, které obdrží žáci ve škole a odevzdají je třídním učitelům.
V případě nepříznivé epidemiologické situace, může být termín konání voleb posunut. O této změně budeme včas informovat. V případě ztráty hlasovacího lístku nebo nemoci žáků, bude zákonným zástupcům umožněno vyplnit hlasovací lístek na sekretariátě školy v době od 7:00 do 14:30.
Výsledky voleb budou zveřejněny na internetových stránkách školy www.zspbtrinec.cz nejpozději 26. února 2021. Do školské rady ZŠ Petra Bezruče Třinec budou zvoleni dva kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.
Mgr. Martin Raška ředitel školy
V Třinci 15. ledna 2021

15 Leden 2021 Volby do školské rady z řad zákonných zástupců
Informace k volbám do školské rady z řád zákonných zástupců

Vážení rodiče,
v příštím roce se uskuteční volby do školské rady. Školská rada spolurozhoduje o chodu a provozu školy v rozsahu daném § 167 a 168 odst. 4 školského zákona. Schází se většinou 2-3 krát ročně.
Obracíme se na vás s žádostí o nominaci zástupců z řad zákonných zástupců žáků naší školy. Prosím, uveďte jména max. dvou kandidátů (musí se jednat o rodiče žáka naší školy), kteří by tuto funkci podle vašeho názoru mohli zastávat.
Pochopitelně můžete navrhovat i sami sebe. Návrhy kandidátů stejně jako volba zástupců jsou tajné.Vyplňte, prosím, přiložený formulář nejpozději do 5. 1. 2021, který Vám bude zaslán prostřednictvím systému Škola Online. V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete návrhy podávat na sekretariátu školy v úředních hodinách.
Z vašich návrhů sestavíme seznam kandidátů a v lednu příštího roku z nich hlasováním vyberete zástupce do školské rady z řad zákonných zástupců.
Děkujeme za váš čas.
Mgr. Martin Raškaředitel školy

30 Prosinec 2020 Informace k volbám do školské rady z řád zákonných zástupců
ORGANIZACE VÝUKY OD 04.01.2021

Vážení rodiče,
od 04.01.2021 je umožněna pouze přítomnost žáků 1. a 2. třídy ve škole, ostatní ročníky se vzdělávají distančně.
Zasíláme Vám informace o organizaci výuky.
Informace pro rodiče žáků 3. a 9. třídy

U těchto ročníků probíhá distanční výuka a online hodiny v Google Classroom dle rozvrhu na webových stránkách školy.
Zapůjčení tabletu nebo notebooku pro online výuku bude možné od 04.01. na sekretariátu školy. Při řešení technických problémů kontaktujte pana uč. Filipczyka (mobil: 739 278 291, mail: pavel.filipczyk@zspbtrinec.cz)
Obědy pro žáky na distančním vzdělávání jsou k dispozici od pondělí 04.01.2021 od 13:15 do 13:45., po dohodě s vedoucí školní jídelny, zůstávají automaticky přihlášeni všichni žáci, kteří odebírali obědy během distan. výuky v listopadu. Kdo nemá o obědy zájem, musí si je odhlásit u ved. ŠJ. Noví zájemci si musí obědy přihlásit.
Při neúčasti na online hodině nezapomeňte žáka vždy omluvit.
Zákonní zástupci žáků kritické infrastruktury mohou využít zajištění dohledu svých dětí (více informací zde).

Informace pro rodiče žáků 1. a 2. třídy

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. O mimořádných změnách budete informováni třídními učiteli.
Nebude probíhat výuka Tv a zpěvu - budou zvoleny alternativní možnosti (př. procházka).
Z důvodu častějšího větrání během výuky dohlédněte, aby měly děti dostatečně teplé oblečení.
Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky a dodržovat hygienická pravidla. Vybavte děti min. 2 rouškami uloženými v igelitovém sáčku.
Žákům bude k dispozici školní družina do 16:00. Ranní družina nebude v provozu.
Žáci s respiračními potížemi, nachlazením nebudou do školy vpuštěni. 
Oběd bude vydáván dle časového harmonogramu.

Umístění tříd:
                Třída     Nástup do školy        Třída     Družina
                1. třída           7:45                    1. třída     5. třída
                2. třída          7:55                     3. třída    venkovka
Výdej obědů:
              Výdej oběda      1. třída           2. třída            Kritická infr.
                 Pondělí           11:40              12:35                12:00
                 Úterý               11:40              11:15                12:00
                 Středa             11:40              12:35                12:00
                 Čtvrtek             12:35             11:40                 12:00
                 Pátek               11:15             11:40                  12:00
Všichni žáci 1. a 2. tř. jsou automaticky přihlášení k obědům a svačinám od 04.01.2021. Ti, kteří nebudou chodit na obědy nebo odebírat svačiny, se musí odhlásit telefonicky u vedoucí školní jídelny na tel.: 558 993 013. Kdo ještě nezaplatil obědy a svačiny - je nutné je uhradit 04.01. ráno do 8:00 hod.
Na děti se už moc těšíme a věříme, že je brzy budou následovat i další třídy.
S pozdravem a přáním pevného zdraví
Vedení školy

30 Prosinec 2020 ORGANIZACE VÝUKY OD 04.01.2021
Zajištění dohledu nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury

Vážení zákonní zástupci,
rozhodnutím hejtmana Moravskoslzskeho kraje bude naše škola znovu zajišťovat dohled nad dětmi rodičů vybranných profesí, a to od 04.01.do 10.01.2021 od 6.00 do 18.00. Touto cestou Vám posíláme základní informace a odkaz na online formulář, který je nutný odevzdat před nástupem dítěte do školy.

Zajišťujeme dohled nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury (viz. níže v seznamu vyjmenovaných profesí v rozhodnutí hejtmana)
Zajišťujeme dohled pouze pro děti do 10, tj. 9,99 a níže
Zajišťujeme obědy pro děti, neposkytujeme však svačinky
Škola neposkytuje vzdělávání dětí. Poskytneme však prostředky pro distanční vzdělávání dětem, aby se mohly účastnit např. online výuky nebo vypracovávat zadané úkoly své kmenové školy. Žádáme Vás proto, aby si děti přinesly potřebné materiály (např. sešity, učebnice, přístupové údaje ke zdrojům zadaných úkolů, rozvrh online hodin)
V případě zájmu prosíme zákonné zástupce, aby nám své rozhodnutí sdělili minimálně jeden den dopředu, nejlépe osobně na sekretariátu školy, kde také odevzdají vyplněnou žádost, nebo se s námi spojí telefonicky a mailem zašlou sken podepsané žádosti.

Důležité kontakty:

Úřední hodiny: Po-Pá 7.30 - 12.00
Tel.: sekretariát školy 558 993 010
Email: bezructri@volny.cz
Kontakt na ředitele školy 736 430 160

Upozorňujeme, že děti budou nosit po celou dobu dohledu roušky.  Zákonní zástupci jsou povinni je zajistit! Děkujeme.
Vedení školy

Loading...

29 Prosinec 2020 Zajištění dohledu nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury
Srdcem a štěstím blíže k Vám

Takto bych mohla nazvat celoškolní kampaň, která proběhla na přelomu měsíce listopadu a prosince na naší Bezručce. Hlavní myšlenkou této akce byla podpora zdravotníků v našich třineckých nemocnicích, kteří v této nelehké době věnují obrovskou péči pacientům s virem Covid-19. Nápad podpořit všechny zdravotníky se zrodil již v době distanční výuky. Proto jsme neváhali a ihned po návratu do školy jsme naši myšlenku začali realizovat. Napříč všemi ročníky prvního i druhého stupně proběhly různorodé aktivity. Všechny děti prvního stupně se zapojily do vytvoření video medailonku, ve kterém poslaly svá srdečná poselství a touto formou se snažily poděkovat všem lékařům, zdravotním sestrám, ošetřovatelkám a ostatním pracovníkům. Poděkováním a vyjádřením podpory jsme chtěli vykouzlit úsměv, přenést kousek srdíčka a navodit příjemnou atmosféru do míst, ve kterých naši zdravotníci plní svou těžkou úlohu, a to mnohdy na úkor svých vlastních rodin. Žáci druhého stupně vyrobili krásné dárečky, celkem 1490 jmenovek na vánoční dárky. Ty pak náš pan ředitel Martin Raška, spolu s paní zástupkyní Martinou Gierczuszkiewiczovou, předali osobně oběma ředitelům třineckých nemocnic. Jsme opravdu všichni velmi rádi, že naše kampaň a podpora udělaly radost a potěšily ne jedno srdce. K našemu velkému překvapení jsme byli poctěni návštěvou pana ředitele třinecké nemocnice Sosna, p. Ing. Martina Sikory, který osobně našim dětem poděkoval za přání, srdečná poselství a podporu.

20 Prosinec 2020 Srdcem a štěstím blíže k Vám
Vyhodnocení 4. výzvy - Jmenovky pro zdravotníky

Jednou z nejhezčích a nejpropracovanějších výzev na Bezručce byla tvorba vánočních jmenovek pro zdravotníky.
Děti si opravdu daly záležet a každá třída 2. stupně vyzdobila skvělé štítky s vánočním motivem v celkovém počtu 1460 kusů. Klobouk dolů.
Nejpracovitější a nejkreativnější třídou se stala 8. A se svými 440 jmenovkami – samozřejmě získali odměnu 2 Bezručáky do Výzev, ale zároveň i náš obdiv a dík.
Děkujeme všem žákům, kteří s velkým srdcem jmenovky zdravotníkům tvořili. Níže přikládáme fotky jmenovek.
 
Mgr. Lukáš Tomíček

18 Prosinec 2020 Vyhodnocení 4. výzvy - Jmenovky pro zdravotníky
Výběr stravného v hotovosti na měsíc leden 2021

Výběr stravného v hotovosti na měsíc leden 2021 proběhne ve dnech:
Pátek              18. 12. 2020 v 7:00 – 12:00
Pondělí           21. 12. 2020 v 7:00 – 12:00
 
V pátek 18. 12. není možné oběd odhlásit z důvodu roční uzávěrky, pouze si ho můžete vyzvednout bez doplatku režie. V pondělí i úterý budou mít žáci automaticky odhlášené obědy i svačiny. Není možné vyzvedávat obědy. Nebude probíhat distanční výuka.
 Inkaso na měsíc leden proběhne již 17. 12. 2020 z důvodu vánočních svátků.
 
Děkuji za pochopení.
 
Kateřina Holcová
vedoucí školní jídelny

16 Prosinec 2020 Výběr stravného v hotovosti na měsíc leden 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

Vážení rodiče a žáci,
žáci budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné.  Obědy budou žákům automaticky odhlášeny.
Mateřské budou ve dnech 21. a 22. prosince fungovat v režimu PES 4.
Děkujeme za pochopení

16 Prosinec 2020 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020
BRLOH 2020 - 11. ročník

Čtyřčlenný reprezentační tým naší školy se v minulých čtyřech týdnech zúčastnil Brněnské logické hry (Brloh), ve které jsme absolvovali 3 semifinálová kola a tzv. malé finále. V celkovém pořadí jsme obsadili v kategorii ZŠ + SŠ   44. místo ze 407 přihlášených týmů. Ještě lepší umístění jsme získali v kategorii ZŠ, kde jsme skončili na 11. místě ze 145 týmů a kde nám uniklo velké finále o čtyři příčky. Pro představu přikládám jednu z těch jednodušších úloh:
 
1. Další v řetězci
Zadání:
  
 
 
Forma odpovědi:  Slovo
Nerozumíte tomu? Zdá se Vám, že tam něco chybí? Nevíte, jaká je otázka?  Nic nechybí, otázka tam není, nápovědou je forma odpovědi: jedno slovo. Podobných úloh jsme řešili 50. Jsou z různých oborů, propojují zábavu s vědomostmi a především jsou logické.
Komunikovali jsme prostřednictvím aplikace messenger a v malém finále navíc i v google classroom. Oproti loňskému Brlohu jsme si polepšili o 67 příček. Pro příští ročník jsme si nasadili laťku hodně vysoko, ale třeba nám někdo z Vás pomůže!
Závěrem bych chtěl náš letošní tým představit a poděkovat mu za reprezentaci školy. Pod přezdívkou Pura Vida jsou členy týmu Lucie Chlupová (8. A), Tereza Nová (9.), Sebastian Petrov (8. A) a Daniel Hubáček (8. B).
Zvláštní poděkování za pomoc a komunikaci se členy týmu patří paní Aleně Krupové .
 
Byli jste skvělí!
Mgr. Tomáš Tomanek
 

08 Prosinec 2020 BRLOH 2020 - 11. ročník
Organizace výuky od pondělí 30.11.2020

Vážení rodiče,
od 30.11.2020 dochází ke změně v organizaci výuky ve škole dle pokynů MŠMT. Dopředu avizujeme, že pokyny MŠMT nám striktně přikazují, že nemíchání různých tříd má absolutní prioritu před čímkoli. Proto Vás prosíme o pochopení, pokud provedené změny ovlivní Váš soukromý režim.
Výuka:

Výuka je pro všechny žáky povinná.
1. stupeň: prezenční výuka pro všechny ročníky.
2. stupeň: prezenční výuka 9. ročníků
2. stupeň: žáci 6. – 8. ročníku docházejí v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu od 30.11. takto:

30. - 4.12. 2020

Prezenční studium (ve škole) - 6.A, 7., 8.A
Distanční studium (na dálku) - 6.B, 8.B

7. - 11.12. 2020

Prezenční studium (ve škole) - 6.B, 8.B,
Distanční studium (na dálku) - 6.A, 7., 8.A

14. - 18.12. 2020

Prezenční studium (ve škole) - 6.A, 7., 8.A
Distanční studium (na dálku) - 6.B, 8.B,

21.- 22.12. 2020

Prezenční studium (ve škole) - 6.B, 8.B,
Distanční studium (na dálku) - 6.A, 7., 8.A


Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem, dle rozvrhu pro online hodiny jako mají nyní (viz. rozvrh webové stránky školy pro distanční vzdělávání).
Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu dostupného na Škole OnLine.
Abychom zamezili prolínání žáků z různých tříd, prodloužili jsme příchod žáků do školy, a to od 7.30 - 7.55. Žáci se v šatnách nezdržují, odcházejí ze šaten do svých kmenových tříd.
Výuka Tv, plavání a zpěv nebude probíhat - budou zvoleny alternativní možnosti (např. procházka). Proto žádáme zákonné zástupce, aby byli žáci každý den oblečeni adekvátně počasí.
Znovu zavádíme obědové pauzy, aby se nemíchaly třídy.
Doučování, intervence a reedukace budou i nadále probíhat podle skupin. Pokud si nejste jistí, kontaktuje svého vyučujícího.
Stejná organizace bude i v případě, že škola přejde v protiepidemickém systému PES do třetího stupně.

Omlouvání žáků z rizikových skupin

V případě, že zákonný zástupce z objektivních důvodů (např. soužití s „rizikovou“ osobou) nebude chtít poslat žáka k prezenčnímu vzdělávání, musí žáka z výuky omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. 
Dle školního řádu, v odůvodněných případech (např. žák spadá do rizikové skupiny), na základě písemné žádosti zákonného zástupce, může žáka uvolnit na jeden až tři dny třídní učitel, na více dnů ředitel školy (formulář ke stažení na webu školy).

Hygienická pravidla:

Nošení roušek je povinné, zákonný zástupce zajistí min. 2 roušky, které si žáci uchovávají v igelitovém sáčku.
Dezinfekce rukou po příchodu do školy.
Žáci s respiračními potížemi, nachlazením, kašlem, rýmou, teplotou nebudou do školy vpuštěni. 
Během výuky a o přestávkách budou třídy pravidelně větrány, zajistěte žákům dostatečné oblečení.

Školní družina:

Ranní družina bude fungovat, ale bude v ní probíhat jen dohledová činnost. Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, půjdou do třídy dle rozpisu níže. Dohled bude zajištěn.
žáci 1. třídy - umístění - 1. třída
žáci 2. třídy - umístění - 8.A
žáci 3. třídy - umístění - 8.B
žáci 4.AB. třídy - umístění - 4. B
žáci 5. třídy - umístění - jazyková učebna

Oddělení odpolední družiny:

I. oddělení - žáci 1. třídy, umístění - 2. třída/školní knihovna
II. oddělení - žáci 2. třída, umístění - venkovní družina
III. oddělení - žáci 3. třídy, umístění - 5. třída
IV. oddělení - žáci 4.A,B třídy, umístění - 3. třída

Žákům 5. třídy nebude družina poskytována.
Školní jídelna:

Oběd bude vydáván dle časového harmonogramu v obědové pauze.
Všichni žáci přihlášeni ke školnímu stravování mají obědy přihlášeny, kromě těch, kteří zůstávají na distančním vzdělávání. Žáci, kteří jsou v daném týdnu na distančním vzdělávání a mají o oběd zájem, si musí pokaždé obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny (tel. 558 993 013).
Svačinky - ti, kteří přijdou do školy, mají automaticky svačinky přihlášeny, kdo o svačinku nemá zájem, musí si ji odhlásit.
Výdej obědů pro žáky distančního vzdělávání:  od 13.50 do 14:20 

Výběr stravného v hotovosti bude probíhat ve čtvrtek 26.11 a pátek 27.11. od 7.00 do 14:30.
Zapůjčená technika:
Žádáme rodiče žáků 1. stupně a 9. třídy, aby vrátili osobně zapůjčenou techniku na sekretariát školy.
Věříme, že společnými silami zase vše zvládneme. Děkujeme všem za podporu a na všechny žáky se už moc těšíme.
S pozdravem
Vedení školy

26 Listopad 2020 Organizace výuky od pondělí 30.11.2020
Sběr papíru s panem Popelou

Vážení rodiče, milí žáci,
ráda bych Vás informovala, že i v letošním školním roce bude probíhat na naší škole sběr papíru s panem Popelou.
Vzhledem k situaci jsme se dohodli, že sběr papíru můžete nosit vždy poslední pondělí v měsíci, tudíž hned 30.11. od 7:15 – 8:00 panu údržbáři Zdeňkovi. Upozorňujeme, že společnost kartóny nevybírá. Proto prosíme všechny, abyste kartón do školy nenosili.
V prosinci bude sběr přesunut až po novém roce, o termínu Vás budu informovat.
 
Hezký den, s pozdravem Lucie Kostková. 

25 Listopad 2020 Sběr papíru s panem Popelou
Vyhodnocení 3. výzvy - Napiš báseň!

I třetí výzva už má svého vítěze. Je jím 6. B, která složila společnými silami tu nejlepší báseň. Na druhém místě se umístila 8.A a třetí byla báseň 9. třídy. Další třídy se nezúčastnily.
Všechny tři třídy získají Bezručáka a vítězná třída - 6. B ještě jednoho navíc!!! 
I když se tentokrát zúčastnily pouze 3 kolektivy, rozhodování neměla porota vůbec lehké, všechny básničky byly velmi vydařené… Doufáme, že se příštích aktivit zúčastní více tříd a zamíchají s celkovým pořadím soutěže.  
 
Odkaz na průběžné hodnocení výzev
Odkaz na nástěnku s básničkami
 

24 Listopad 2020 Vyhodnocení 3. výzvy - Napiš báseň!
Organizace výuky od 18.11.2020

Vážení rodiče,
od 18.11.2020 je opět umožněna přítomnost žáků ve škole. Proto Vám posíláme informace o organizačním zajištění provozu školy.

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. O mimořádných změnách budete informováni třídními učiteli. Nebude probíhat výuka Tv a zpěv - budou zvoleny alternativní možnosti (př. procházka). Proto žádáme zákonné zástupce, aby byly děti každý den oblečeny adekvátně počasí, kdyby nastaly podmínky k trávení času venku, může toho škola využít. 
Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky a dodržovat hygienická pravidla. Proto Vás opětovně žádáme o to, aby žáci měli k dispozici 2 roušky a náhradní igelitový sáček na uložení použité roušky.
Žákům bude k dispozici školní družina do 16:00. Ranní družina nebude v provozu.
Žáci s respiračními potížemi, nachlazením nebudou do školy vpuštěni. 
Oběd bude vydáván dle časového harmonogramu.

Umístění tříd:
                Třída     Nástup do školy        Třída     Družina
                1. třída           7:45                    1. třída     5. třída
                2. třída          7:55                     3. třída    venkovka
Výdej obědů:
              Výdej oběda      1. třída           2. třída            Kritická infr.
                 Pondělí           11:40              12:35                12:00
                 Úterý               11:40              11:15                12:00
                 Středa             11:40              12:35                12:00
                 Čtvrtek             12:35             11:40                 12:00
                 Pátek               11:15             11:40                  12:00
 
Všichni žáci 1. a 2.tř. jsou automatiky přihlášení k obědům a svačinám od 18.11. Ti, kteří nebudou chodit na obědy nebo odebírat svačiny, se musí odhlásit telefonicky u vedoucí školní jídelny na tel 558 993 013. Kdo ještě nezaplatil obědy a svačiny, je nutné je uhradit nejpozději 18.11. ráno do 8:00hod.
Na děti se už moc těšíme a věříme, že je budou následovat i další třídy.
S pozdravem
Vedení školy

16 Listopad 2020 Organizace výuky od 18.11.2020
Přechod na Google Classroom, navýšení počtu online hodin a další změny od 2.11.2020

Vážení rodiče,
jako již poněkolikáté v tomto nejistém období Vás chceme nově informovat ohledně distanční a online výuky.
Poslední dva týdny v online prostředí nás docela potrápily, nic nefungovalo, jak mělo. Jitsi Meet se po půl roce ukázalo jako nestabilní prostředí, na které není spoleh, a Škola OnLine nás již po prvním týdnu zadání úkolů upozornila na nedostatek místa. Tudíž dlouhodobé zadávání úkolů pro celou školu je z hlediská výhledu covidové situace nemyslitelné.
Také jsme počítali s tím, že se děti vrátí po prázdninách do školy, jak bylo avizováno, a nechtěli jsme Vás zatěžovat dalšími změnami. Bohužel situace se nevyvíjí dost dobře a je třeba na to reagovat, abychom neztratili další půlrok výuky. Proto jsme se rozhodli k následujícím organizačním změnám. Víme, že ze začátku to nebude lehké, jako vše nové, ale pevně věříme, že se nám to společně povede a vytvoříme stabilní prostředí, kde nebudeme frustrování kvalitou přenosu, velikostí místa na disku a nepřehledností :-). 
Jsme připraveni Vám s tím pomoci.
Rozhodli jsme se, že celá škola od 1. - 9. třídy přejde na platformu Google Classroom. Ostatně některé třídy, po zkušenosti s Jitsi Meet, tam přešly přirozeně samy a většina žáků se v prostředí již orientuje.
Všichni žáci mají zřízeny google účty školy, které jim umožní vstup do prostředí Google Classroom, Google Meet a využít ostatních služeb Google G-Suit. 
Škola OnLine je i nadále hlavním komunikačním kanálem mezi školou a zákonným zástupcem (oficiální informace). 
Online hodiny:

Budou zveřejněny na místě obvyklém, zde nedošlo k žádné změně. Jedinou podmínkou je to, že žáci musí být připojení na svém školním google účtu, JINAK SE DO HODINY NEDOSTANOU!!
Přibyla ovšem možnost přihlásit se na hodinu taktéž prostřednictvím Google Classroom, kterou budou mít děti na svých účtech.

Novinkou v oblasti online vyučování  je to, že jsme navýšili počty online hodin ve všech třídách a snažili jsme se pokrýt téměř každý předmět, kromě výchov.
Zadávání úkolů:
Bude probíhat výhradně přes Google Classroom! Každé dítě bude prostřednictvím google mailu přizváno do kurzů (většinou podle předmětů). JE POTŘEBA SE DO KURZU ZAPSAT!!! V pátek se budou zadávat pouze výchovy, zbytek učiva budou učitelé zadávat v závislosti na online hodinách. Přesto budete mít díky Goolgeclassroom, krásný přehled, co je třeba dodělat (viz. videa).
Je to velmi intuitivní a jednoduché!  Zda-li jste do kurzu zapsáni, si pak zkontrolujete tak, že po přihlášení školního google účtu se vpravo nahoře objeví ikona s 9 tečkami , po kliknutí se objeví aplikace, které google nabízí, jedna z nich i Google učebna (Google Classroom). Kliknete na ni a jste tam! Zde pak najdete jednotlivé kurzy/předměty a po jejich rozkliknutí pak najdete zadané učivo v záložce Práce v kurzu. Další možností je skvělá mobilní aplikace Google učebna, která vás okamžitě upozorní na vše, co se v učebně děje (zadání úkolu, zprávu, komentář atd.). Musíte si však do mobilu přidat školní google účet. To mohou udělat jak žáci, tak rodiče. Od té chvíle máte naprostý přehled o úkolech a jejich odevzdávání.

Instruktážní video - Jak se přihlásit na online hodinu, aneb čekám před učebnou

https://drive.google.com/file/d/1MeS-1hZyfVNDMAsyhjADWPU2874QBbwH/view?usp=sharing

Instruktážní video - Jak se zapsat do učebny

https://drive.google.com/file/d/1mG10zehFm59Ur1ltl46_AaOICF_3_gj5/view?usp=sharing

Instruktážní video - Jak mít všechny úkoly pod kontrolou

https://drive.google.com/file/d/1wMJzshqbflcSJBQQ2mZSD9_oUXQXD5V5/view?usp=sharing
Učitelé vše se žáky projdou na prvních hodinách a s prostředím je seznámí. Pro Vás rodiče jsme připravili opět online konzultace s panem učitelem Filipczykem (odkaz naleznete v rozvrhu, buďte přihlášení přes žákovský účet dítěte, učebna: Údržba ICT). 

od 2.11.-6.11., Po-Pá od 18:00-19:00

https://meet.google.com/lookup/ej4r544ctk
Hodnocení:
Zde se nic nemění, hodnocení bude i nadále zapisováno do Školy OnLine. Připomínáme, že přítomnost na online hodinách je povinná a zákonný zástupce je povinen nepřítomnost omluvit třídnímu učiteli do tří dnů a následně písemně do ŽK! Upozorňujeme, že i distanční výuka a zadávání úkolů na dálku je povinné, a proto nevypracování úkolu bude hodnoceno známkou nedostatečná! 
Žáci bez přístupu k internetu:
I nadále platí, že žáci bez přístupu k internetu budou mít v pátek přichystány úkoly na sekretariátě školy a zároveň ve stejný den odevzdají vypracované úkoly.
Škola stále ještě má k dispozici zařízení k zapůjčení (notebooky i tablety). Neváhejte a zapůjčte si zařízení na sekretariátu školy a usnadněte výuku svým dětem.

30 Říjen 2020 Přechod na Google Classroom, navýšení počtu online hodin a další změny od 2.11.2020
Poskytování dohledu nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury

Vážení zákonní zástupci,
Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o. byla vybrána jako škola poskytující dohled nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury, kterým byl uzavřením škol zamezen výkon zaměstnání. Touto cestou Vám posíláme základní informace a formulář, který je nutný odevzdat před nástupem dítěte do školy.

Zajišťujeme dohled nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury
Zajišťujeme dohled v čase od 6.00 do 18.00 hod.
Zajišťujeme dohled pouze pro děti do 10 let včetně
Zajišťujeme obědy pro děti, neposkytujeme však svačinky
Škola neposkytuje vzdělávání dětí. Poskytneme však prostředky pro distanční vzdělávání dětem, aby se mohly účastnit např. online výuky nebo vypracovávat zadané úkoly své kmenové školy. Žádáme Vás proto, aby si děti přinesly potřebné materiály (např. sešity, učebnice, přístupové údaje ke zdrojům zadaných úkolů, rozvrh online hodin)
V případě zájmu prosíme zákonné zástupce, aby nám své rozhodnutí sdělili minimálně jeden den dopředu, nejlépe osobně na sekretariátu školy, kde také odevzdají vyplněnou žádost, nebo se s námi spojí telefonicky a mailem zašlou sken podepsané žádosti.

Důležité kontakty:

Úřední hodiny: Po-Pá 8:00 - 12.00
Tel.: sekretariát školy 558 993 010
Email: bezructri@volny.cz
Kontakt na ředitele školy 736 430 160

Upozorňujeme, že děti budou nosit po celou dobu dohledu roušky.  Zákonní zástupci jsou povinni je zajistit! Děkujeme.
Vedení školy
Odkaz na online formulář - zde

15 Říjen 2020 Poskytování dohledu nad dětmi zaměstnanců kritické infrastruktury
Vyzvi se s Bezručkou - druhá výzva

Výzva č. 2 - během uzavření školy Nebuď jen doma! (pouze pro žáky 2. stupně)
14.10. - 1.11.
Podnikni výšlap na Javorový vrch a vyfoť foto jako důkaz. Vyhrává třída s nejvyšší procentuální účastí. Důkazy budete vkládat do sdíleného dokumentu, odkaz na něj naleznete na Gmailu. 
Platné je  pouze foto s jasným dokladem, že se jedná o Javorový (na fotce jsi ty a např. vysílač, kříž, hladící bod, chata nebo stanice záchranné služby). 
 

13 Říjen 2020 Vyzvi se s Bezručkou - druhá výzva
Distanční vzdělávání od 14.10.2020

Vážení rodiče,
je nám to moc líto, ale opět musíme přistoupit ke změnám. Vzhledem k situaci, která v ČR nastala, a z důvodu nařízení vlády jsme nuceni upravit organizaci vzdělávání pro následující období.
V období od 14.10.2020 - 23.10.2020 je zakázána přítomnost žáků na vzdělávání na základních školách (tj. 1. a 2. stupeň ZŠ), dále pak ve školní družině až do  2.11.2020. Mateřská škola je i nadále v provozu.
V období od 26. - 30.10.2020 budou probíhat podzimní prázdniny.
Organizace vzdělávání:
Vzdělávání bude pro oba stupně probíhat distančně  ve dvou rovinách:

zadáváním úkolů přes Školu online (hlavně předměty výchovného charakteru a samostatné práce, domácí úkoly atd.)
online vyučováním, rozvrh bude zveřejněn na stránkách školy tak, jak jste byli zvyklí na jaře. Online výuka bude probíhat přes aplikaci Jitsi meet. Přihlášení bude jednoduché, kliknutím na aktivní odkaz v rozvrhu. Připomínáme, že pokud budete aplikaci používat přes mobilní telefon, je nutné stáhnout si aplikaci do telefonu. 

https://www.zspbtrinec.cz/rozvrh-hodin2
Omlouvání:
Rádi bychom připomněli, že distanční výuka je povinná a budeme evidovat absenci. Rodiče jsou povinni absenci na online hodinách omluvit: telefonicky, e-mailem, Školou online, ale VŽDY musí být omluvenka zapsána v žákovské knížce!!    
Pokud žák nebude přítomen na online výuce, aniž by tomu bránily objektivní příčiny, nebo pokud nedodá zadané úkoly, bude hodina tomuto žákovi evidována jako neomluvená. 
Zadávání domácích úkolů:
Platí, že domácí úkoly se do modulu Domácí úkoly (na Škole online) zadávají vždy v pátek -  termín odevzdání -  následující pátek. Toto neplatí pro 1. a 2. třídu, kde zadávání a vyzvedávání úkolů bude stanoveno třídním učitelem.
Obdobný způsob funguje i pro žáky, kteří nemají přístup k internetu a zákonní zástupci o tom informovali třídního učitele. Úkoly si budou žáci vyzvedávat/odevzdávat na sekretariátě školy od 8:00 - 10.00 hodin. 
Technická podpora:
Technickou podporu pro rodiče a žáky zajišťuje pan učitel Filipczyk. V online konzultacích s ním můžete řešit technické problémy. Konzultace jsou nastaveny v rozvrhu.

pro žáky: pondělí v 18.00
pro rodiče: pondělí v 18.30

Žádáme zákonné zástupce, aby denně sledovali Školu online a webové stránky školy. Při problémech kontaktujte třídního učitele, při technických problémech pana uč. Filipczyka. 
Organizace obědů:
Žáci v distančním vzdělávání mají nárok na oběd. Oběd bude všem žákům automaticky odhlášen. Pokud budete mít o vyzvednutí obědu do jídlonosičů zájem, MUSÍTE si oběd přihlásit. Obědy budeme poskytovat od 15.10.2020

telefonicky na čísle 558 993 013
prostřednictvím systému e-strava

Z důvodu zabezpečení hygienických pravidel bude jejich výdej stanoven od 13:15 do 13:45. V jiné době nebude oběd vydán! Svačinky budou automaticky odhlášeny.
Činnost školních klubů je pozastavena, doučování, intervence a reedukace budou i nadále probíhat vzdálenou formou. Pokud si nejste jistí, kontaktuje svého vyučujícího.
Nadále bude v provozu školní poradenské pracoviště a můžete využít online služeb školního psychologa. 

konzultace - pátek od 13:00 - 13:45

Děkujeme všem za spolupráci a budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, jsme připraveni Vám ji poskytnout.
S pozdravem
Vedení školy

13 Říjen 2020 Distanční vzdělávání od 14.10.2020
Vyzvi se s Bezručkou - první výzva

Výzva č. 1  Evropské státy
Třída si vylosovala stát, na který se má během výzvy zaměřit. Připravit si krátkou prezentaci o kultuře, zvyklostech, jazyku, přírodních podmínkách atd…. záleží jen na ní, naco se zaměří. Součástí výzvy je také vyzdobení třídy. Ostatním žákům školy má třída svou snahu prezentovat. Za účast ve výzvě získává každá třída Bezručáka, nejlepší získá ještě jednoho navíc. 
Nebojte se, o výzvu nepřijdete. Jelikož je zakázána účast žáků ve škole, přeneseme úkoly na domácí prostředí a prezentaci necháme na týden, kdy se vrátíte do školy. Až poté budete prezentovat, co jste si za třídu připravili. Využijte dobu doma na vytvoření podkladů, jak k výzdobě, tak k prezentaci. 
 
 
 
 
 

13 Říjen 2020 Vyzvi se s Bezručkou - první výzva
Distanční vzdělávání od 12.10.2020

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci, která v ČR nastala, a z důvodu nařízení vlády jsme nuceni upravit organizaci vzdělávání pro následující 2 týdny. 
Žáci 2. stupně budou rozděleni do dvou skupin (podle tříd). Jedna skupina se bude vzdělávat prezenčně (ve škole) a druhá skupina souběžně distančně (na dálku). Další týden se skupiny prohodí.
U skupiny, která zůstává ve škole, ke změnám nedochází. Žáci se budou učit dle rozvrhu. Stále platí, že jsou omezeny hodiny zpěvu a TV a jsou voleny adekvátní alternativní činnosti.
Skupina tříd, která se bude vzdělávat distančně:  zde bude probíhat vzdělávání ve dvou rovinách:

zadáváním samostatných úkolů přes Školu online (hlavně předměty výchovného charakteru a samostatné práce)
online vyučováním, rozvrh bude zveřejněn na stránkách školy tak, jak jste byli zvyklí na jaře. Online výuka bude probíhat přes aplikaci Jitsi meet. Přihlášení bude jednoduché, kliknutím na aktivní odkaz v rozvrhu. Připomínáme, že pokud budete aplikaci používat přes mobilní telefon, je nutné stáhnout si aplikaci do telefonu. 

Omlouvání:
Rádi bychom připomněli, že distanční výuka je povinná a budeme evidovat absenci. Rodiče jsou povinni absenci na online hodinách omluvit: telefonicky, e-mailem, Školou online, ale VŽDY musí být omluvenka zapsána v žákovské knížce!!    
Organizace obědů  pro žáky při distančním vzdělávání:
Žáci, kteří jsou přihlášeni k obědu a v daný týden mají nařízeno distanční vzdělávání, mají nárok na oběd. Oběd bude všem žákům automaticky odhlášen. Pokud budete mít o vyzvednutí obědu zájem, MUSÍTE si oběd přihlásit:

do 9.10.2020 do 15.00 - telefonicky na čísle 558 993 013,
do neděle do 20:00 prostřednictvím e-strava.

Omlouváme se, ale chceme takto předejít ztrátám z neodhlášených obědů.  Z důvodu zabezpečení hygienických pravidel bude jejich výdej stanoven na: 13:50-14:20. V jiné době nebude oběd vydán!!!!
Svačinky budou automaticky odhlášeny.
Činnost školních klubů je pozastavena, doučování, intervence a reedukace budou i nadále probíhat podle skupin. Pokud si nejste jistí, kontaktuje svého vyučujícího.
Rozdělení skupin:
Týden:
12.-18. 10. 2020

Prezenční studium (ve škole) - 6.A, 7., 8.A
Distanční studium (na dálku) - 6.B, 8.B, 9.

19.-25.10.2020

Prezenční studium (ve škole) - 6.B, 8.B, 9.
Distanční studium (na dálku) - 6.A, 7., 8.A

26.10.-1.11.2020

Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny

Odkaz na online rozvrh:
https://www.zspbtrinec.cz/rozvrh-hodin2
 
S přáním pevných nervů
Vedení školy

09 Říjen 2020 Distanční vzdělávání od 12.10.2020
Beseda - Moje tělo, můj domov

V uplynulém týdnu jsme v naší škole uvítali lektorku Slezské diakonie se zážitkovými interaktivními programy. V druhé a třetí třídě s dětmi vedla besedu na téma „Moje tělo je můj domov“. Beseda byla zahájena srovnáváním obrázků krásných domů, o které se lidé pečlivě starají, s domy, které jsou zanedbané, nebo byly zničeny nějakou živelnou pohromou. Cílem celé besedy bylo pochopení péče o lidské tělo a duši. Žáci si povídali o tom, co našemu tělu škodí a co je naopak pro něj prospěšné. Zabývali se vlivem kouření, energy drinků, sladkostmi, nekvalitním jídlem a špatnými návyky, které tento domov (naše tělo) ničí.
Ve čtvrtých třídách a třídě páté proběhla beseda „Poselství kouřových signálů“. Tato interaktivní zážitková beseda představovala základní příčiny kouření a šetrným způsobem poukazovala na rizika nebezpečných následků kouření. Věříme, že besedy tohoto typu pomáhají dětem položit základy pro zdravé životní návyky včetně odmítavého postoje ke kouření.

20 Září 2020 Beseda - Moje tělo, můj domov
Výběr stravného na měsíc říjen

Inkaso za stravné na měsíc říjen proběhne 22.9.2020, prosím o kontrolu finančních prostředků na vašich účtech. Kdo neodevzdal přihlášku s povolením k inkasu, musí tak učinit nejpozději do 18.9.2020.
Výběr stravného probíhá v ÚTERÝ 29.09.2020 nebo v STŘEDA 30.09.2020 v době od 06:30 do14:30 hod.
Cena obědů:

I.st. 475,- Kč
II.st. 513,- Kč
9.tř. 551,- Kč

Cena svačinek:

I.st. 247,- Kč
II.st. 285,- Kč

Cena obědů dětí v MŠ

6 LET 693,- Kč
7 LET 756,- Kč

17 Září 2020 Výběr stravného na měsíc říjen
Adaptační den pro 6.A a 6.B

Z důvodu hygienických opatření jsme byli nuceni zůstat ve škole a její blízkosti, ale ani tato opatření nám nezabránila si tento den užít. Společně jsme se více seznámili, stanovili si jasná pravidla, našli oporu a kamarády a prožili společně hezký den.
Ve škole jsme tvořili erby - věci, které nás vystihují a co máme rádi, společně stanovili pravidla třídy a pak jsme šli utužit naše přátelství do lesoparku, kde následovaly aktivity na spolupráci a kooperaci. Hned jsme mohli využít pravidla v praxi, protože jsme tým a táhneme za jeden provaz. Žáci zkoušeli důvěřovat ostatním spolužákům. Do činností se zapojovali všichni.
I přesto, že se zjistilo, že neumíme hrát piškvorky, myslím, že jsme si tento den náramně užili a doufáme, že i nadále budeme tvořit skvělý tým, který zvládne všechny nástrahy vzdělávání. Moc bychom chtěli poděkovat organizátorům za parádní akci a doufáme, že nebyla poslední.

A teď pro změnu adaptační kurz 6. A
Je středa 9. 9. a žáci 6. A se těší, že se nebudou učit. Čeká je stmelování kolektivu, spolupráce, zábava, hra, přemýšlení, taktika, kombinace, legrace i poučení. A že si to náležitě užívají, o tom nás přesvědčují celý den.
Někomu se líbily piškvorky, někomu hlasová navigace nevidomého kamaráda, jinému spolupráce skupiny s míčkem přes překážky. Ta spolupráce! To je to, co je třeba se učit stále a stále, pomoc, podpora, respekt, kamarádství, týmová práce – tato slova zněla celým dnem a právem.
Nejsme v tom mistři, zatím se to učíme, ale líbilo se nám to a už víme, jak jsou tyto věci v kolektivu třídy důležité. Bez nich to nejde. Všichni jsme si nakonec přáli, aby to takto fungovalo i nadále a my mysleli i na ty druhé. Tvořili dobrý spolupracující tým.
Nakonec obrovské poděkování všem zúčastněným a především paní metodičce Radce Hvozdovičové a paní psycholožce Lence Sniegonové – úspěšný den plný her byl perfektně připraven. 

13 Září 2020 Adaptační den pro 6.A a 6.B
Organizace 1. týdne školního roku 2020/2021

 
1. třída:Út: Slavnostní přivítání prvnáčků. - 1 vyučovací hodinaSt: 2 vyučovací hodiny (třídnické práce)Čt: 3 vyučovací hodiny (třídnické práce)Pá- 4 vyučovací hodiny- dle rozvrhuI. stupeňÚt: Slavnostní přivítání školáků (2 vyučovací hodiny)St: 4 vyučovací hodiny (třídnické práce)
Čt: 4 vyučovací hodiny (třídnické práce)Pá:- 4 vyučovací hodiny - (podle rozvrhu)II. stupeň:Út: Slavnostní přivítání školáků (3 hodiny)St-Pá: 5 vyučovacích hodin (st, čt - třídnické práce, pá- dle rozvrhu)
 
Školní družina
Provoz družiny začíná od 01.09.2020 do 17.00 ve dnech pondělí a úterý, do 16:30 ve dnech středa, čtvrtek a pátek.
Provoz ranní družiny bude zahájen od středy 2.9.2020 od 6 hodin.
 
Školní jídelna
Svačinky -  výdej zahájen od středy 2.9.2020
Obědy - v úterý bude výdej obědů zahájen od 9.00 do 11.30 (možnost odebrat oběd do nosičů)

21 Srpen 2020 Organizace 1. týdne školního roku 2020/2021
Přechod na jiný školní informační systém

 
Vážení rodiče,
 
z důvodu fúze společnosti jsme byli nuceni změnit informační systém školy (iškola.cz). Nyní bude škola poskytovat informační systém pro žáky a rodiče - Škola OnLine. K tomuto prostředí nemáte přístupové údaje, ty Vám budou poskytnuty v září Vašimi třídními učiteli. Do té doby prosím sledujte web školy (www.zspbtrinec.cz) nebo facebookové stránky školy. Zde budou veškeré informace postupně zveřejňovány.
 
Děkujeme za pochopení.
 

18 Srpen 2020 Přechod na jiný školní informační systém
Omezení hodin na sekretariátu školy a komunikace se školou

 Vážení rodiče,
v souvislostí se současnou situací omezujeme provoz úředních hodin na sekretariátu školy. Žádáme všechny rodiče, pokud to není nezbytně nutné, aby využili ke svým dotazům, žádostem atd. bezkontaktního přístupu (telefon, internet). O žádosti tzv. "ošetřovné" žádejte mailem nebo telefonicky (viz. níže).
Komu vzniká nárok na ošetřovné, se dozvíte z dokumentu České správy sociálního zabezpečení - zde.

17 Březen 2020 Omezení hodin na sekretariátu školy a komunikace se školou

 
Vážení rodiče,
 
pokud budete potřebovat pro svého zaměstnavatele potvrdit tzv. "ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)", potvrzení Vám vystavíme na sekretariátu školy, nebo na požádání zašleme mailem. Úřední hodiny sekretariátu školy jsou upraveny na dobu od 8.00 do 13.30.
 
V případě, že by také došlo k uzavření MŠ, mohou zákonní zástupci dětí žádat také.
 
Vedení školy

11 Březen 2020 Ošetřovné na dítě do 10 let
UKÁZKOVÁ HODINA V 1. TŘÍDĚ

 
Dne 4. 3. se do 1. třídy přišly podívat děti z mateřské školy – budoucí prvňáčci. Této vzácné návštěvě jsme společně ukázali, jak se každý den vítáme a i děti z mateřské školy nám předvedly, jak se každé ráno zdraví.
 
Pak jsme předškolákům předvedli práci na interaktivní tabuli a práci s učebnicí. Společně jsme si zahráli bingo, děti z MŠ dostaly obrázkové bingo, žáci z 1. třídy měli bingo se slovy. Děti ze školky s dopomocí svých starších kamarádů vyplňovaly pracovní list, kde poznávaly a vybarvovaly obrázky. Prvňáci pak hledali k obrázkům odpovídající slovo tiskacím písmem a větu psacím písmem. První hodinu jsme si všichni užili.

10 Březen 2020 UKÁZKOVÁ HODINA V 1. TŘÍDĚ

 
K zimě patří lyžování a ke školním létům lyžařský výcvik, a tak se žáci z naší školy vypravili na lyžařský kurz na Horní Bečvu, lyžařský areál Rališka.
 
Kolísající počet přihlášených účastníků se nakonec ustálil na počtu „šťastných 43“ a tří pedagogů (paní učitelka Radka Hvozdovičová, pan učitel Martin Janik a pan učitel Lukáš Tomiczek ). Snad to bylo právě číslo 43, které pomyslně předznamenalo i celý náš následující pobyt, který byl všechno možné, jen ne běžný a všední.
 
Pondělí
Přes počáteční obavy z povětrnostních a sněhových podmínek, které ke konci lyžařské sezóny měly panovat, jsme v pondělí ráno dne 2. března 2020 dorazili autobusem na Pekárny Rališka, která se na následujících 4 a půl dne stala naším domovem. Ubytovali jsme se hned dopoledne a taky jsme přivezli počasí (přestalo pršet). Nic nám tedy nebránilo v tom, vydat se ihned na sjezdovku, zakoupit permanentky a otestovat lyžaře, lyžařskou formu i kvality zdejšího sněhu. Počáteční kontakt s realitou (a gravitačními zákony) nemusel být pro každého snadný, ale rychle jsme se přizpůsobili. Rozdělili jsme se do družstev a záhy už vše lítalo a jezdilo jako na drátkách. Den nám rychle utekl. Přichází večer a opět rozdělení, ale tentokrát na teamy, které budou spolupracovat celý týden ve večerním programu. Přednáška pana učitele Lukáše Tomiczka s názvem 10 pravidel FIS. Pár herních aktivit a hajdy na kutě.

05 Březen 2020 LYŽAŘSKÝ KURZ RALIŠKA 2020

 
Letošní lyžařský kurz pro I. stupeň se vydařil. Zúčastnilo se ho sice jen 13 dětí, ale ty si to náležitě užily. Každý den začal lyžák v naší jídelně, protože malí lyžaři potřebovali nabrat sílu. Taky jsme si v jídelně vyzvedávali svačinky, které pro děti připravovaly paní kuchařky. Moc jim děkujeme, svačinky byly moc dobré.
 
Po obědě se děti převlékly ve venkovce a na půl jednou byly připravené nastoupit na autobus směr Bukovec. Tam si děti první den instruktoři rozdělili, podle dosavadních zkušeností s lyžemi, do skupinek, které si děti pojmenovaly. Po dvou hodinách na svahu a svačince, nás zase autobus dopravil zpět do Třince. A tak to bylo každý den. Tedy až na pátek. Ten byl trochu jiný. V pátek totiž byly děti ve skupinkách na svahu pouze hodinku a v té další předvedly své zkušenosti při slalomu. A všem to šlo na jedničku. Odměnu si zasloužil každý.
 
Těšíme se, že i příští rok bude o tento lyžařský kurz zájem a děti z Bezručky uvidíme zase na svahu v Bukovci pod vedením instruktorů z Malina Ski School.

04 Březen 2020 LYŽAŘSKÝ KURZ I. STUPNĚ V BUKOVCI

 
Dne 30. 1. 2019 byl pro 1. třídu významný den, naši nejmladší žáci dostali svá první vysvědčení. První hodinu žáci nakupovali v „obchodě“ za diamaty, které sbírali po celý půlrok.
 
Druhou hodinu k nám přišli vybraní žáci z pátých tříd a přečetli nám úryvky ze svých oblíbených knížek. Žáci první třídy slyšeli ukázky z knih – Kočičiny kocourka Damiána, Pták Ohnivák, Zdivočelé pohádky, Dětem, Pohádky z kouzelné hromádky, Nejlepší prázdniny na světě, Kosí bratři či O Kačírkovi a Modráčkovi. Páťáci si s prvňáčky i zacvičili a vyslechli si tituly oblíbených knih svých mladších spolužáků.
 
Třetí hodinu jsme se odměnili za půlrok společné práce a přečetli si ukázky oblíbených knih prvňáčků.
 
V poslední hodině si každý přiznal své silné a slabé stránky a rozdali jsme si vysvědčení a pochvaly. Doufám, že tak krásné vysvědčení budou mít žáci i na konci roku.

04 Únor 2020 DIAMANTY A ČTENÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍD

 
Výběr stravného v hotovosti na měsíc ÚNOR 2020
 
 
STŘEDA             29.01.2020
 
ČTVRTEK           30.01.2020
 
v době od 06:30 – 14:30 hod.
 
 I.st.                        330,-  Kč
II.st.                        360,-  Kč
9.tř.                         390,-  Kč
SVAČINY I.st.        195,-  Kč
SVAČINY II.st.        225,-  Kč
MŠ 6LET                600,-  Kč
MŠ 7LET                660,-  Kč
 
 
V PÁTEK 31.01.2020 NENÍ VÝBĚR  STRAVNÉHO!!!!
 
Výběr stravného v hotovosti na měsíc ÚNOR 2020STŘEDA             29.01.2020ČTVRTEK                  30.01.2020v době od 06:30 – 14:30 hod. I.st.              330,-  KčII.st.           360,-  Kč9.tř.            390,-  KčSVAČINY I.st.         195,-  KčSVAČINY II.st.         225,-  KčMŠ 6LET             600,-  KčMŠ 7LET             660,-  KčV PÁTEK 31.01.2020 NENÍ VÝBĚR  STRAVNÉHO!!!!{jcomments off}

24 Leden 2020 VÝBĚR STRAVNÉHO NA MĚSÍC ÚNOR 2020

 
ZŠ Petra Bezruče oslavila v tomto školním roce 95 let od svého založení. Výročí se uskutečnilo v tělocvičně školy, kde proběhla vystoupení žáků i učitelů. Diváci mohli zhlédnout stínové divadlo, třinecké akvabely, kovboje z divokého západu, agenty 007 a mnoho dalších povedených čísel. Jak se oslavy povedly či co vše ostatní bylo pro rodiny připraveno, se dozvíte v této reportáži. Reportáž byla také odvysílána na IFK TV Třinec. Moc děkujeme za spolupráci.
 
Odkaz na video je zde - https://www.youtube.com/watch?v=9107N...
 
Také se můžete podívat na všechna vystoupení. Odkaz na seznam videí je zde - https://www.youtube.com/playlist?list...
 

{jcomments off}

22 Leden 2020 95. výročí školy

 
Dne 19.12.2019 se uskutečnil Vánoční turnaj o pohár ředitele školy. Turnaje se zúčastnili žáci 2. stupně. Holky soutěžily v přehazované, kluci ve florbalu. Mezi děvčaty se nejlépe dařilo 9. třídě, na 2. místě skončily děvčata 8. třídy a na 3. místě žákyně 7.B.
 
Kluci ve florbalu sváděli napínavé zápasy. Nejlepší výkon podali kluci 9. třídy, zdatnými soupeři jim bylo družstvo 8. třídy, které obsadilo 2. místo, a 3. místo vybojovali florbalisté 7.A.
 
Velké díky patří organizátorům turnaje za uspořádání této každoroční akce a samotným žákům, kteří hráli zápasy v duchu fair- play a vzájemně se podporovali. Tak příští rok znova!

09 Leden 2020 VÁNOČNÍ TURNAJ O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY


V pátek 20. 12. se první třída v průběhu první hodiny přesunula do tělocvičny, kde pro ni bylo nachystáno Sportování s Ježíškem. Žáci si ve třídě vybrali svá družstva, pojmenovali si je, vymysleli znak a maskota. Soutěžili v následujících disciplínách: Štafetový běh s dárkem, běh slalomem s čepicí, běh s lžičkou a malými plastovými baňkami, kutálení míčů (baněk), střelba na cíl sněhovými koulemi (papírovými) a závěrečná disciplína - zazvoň na zvoneček zavázaný na žebřinách. Všichni účastníci obdrželi medaile a vítězové získali dárek se sladkou odměnou.

05 Leden 2020 SPORTOVÁNÍ S JEŽÍŠKEM

 
Výběr stravného v hotovosti na měsíc LEDEN 2020
 
 
ČTVRTEK    19.12.2019
v době od 06.30 – 14:30 hod.
 
PÁTEK       20.12.2019
v době od 06:30 – 12:00 hod.
 
 I.st.                  418,-  Kč
II.st.                  456,-  Kč
9.tř.                  494,-  Kč
SVAČINY I.st.  247,-  Kč
SVAČINY II.st. 285,-  Kč
MŠ 6LET          570,-  Kč
MŠ 7LET          627,-  Kč
 
 
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA NA MĚSÍC LEDEN PROBĚHNE JIŽ 17.12.2019, PROSÍM O KONTROLU SVÝCH ÚČTU.
 
Z DŮVODU UZÁVĚRKY ROKU ve ČTVRTEK 19.12. A PÁTEK 20.12. není možné oběd odhlásit, můžete si ho vyzvednou bez doplatků režií.
 
Kateřina Holcová
vedoucí školní jídelny

13 Prosinec 2019 VÝBĚR STRAVNÉHO NA MĚSÍC LEDEN 2020

 
Naše škola se opět zapojuje do mezinárodního eTwinningového projektu.Tentokrát si žáci druhé třídy vyměňují vánoční přáníčka s partnery zahraničních škol.
 
Hlavním cílem celého projektu je vzájemné sdílení radosti z Vánoc. Naše děti vyráběly ve výtvarné výchově různými technikami přáníčka a vánoční leporela, na které napsaly pár krásných slov naplněných vánoční atmosférou a vůní.
 
Na začátku prosince se přání a pozdravy odeslaly poštou do partnerských škol.Výstupem celého projektu bude výstavka všech přáníček, které získáme od ostatních spolupracujících škol.

11 Prosinec 2019 CHRISTMAS CHARDS

 
V úterý 26. 11. se na zahradu školní družiny slétli dravci - Káně Harrisova, Jestřáb lesní a Krahujec. Rodina chovatelů dravců, pan Nikola Turoň se svým tatínkem, nám přišli popovídat o dravcích, které chovají ve svých voliérách v Jablunkově a kterým věnují většinu svého volného času. Dravce jsme si mohli pohladit a vidět fascinující podívanou - krmení syrovým krůtím masem. Dozvěděli jsme se, kolik jednotliví dravci váží, jak tráví zimu, kolik mají ocasních per, jak rychle létají, jaká zvířata loví a mnoho dalších zajímavostí. Už teď se těšíme na další setkání.

02 Prosinec 2019 DRAVCI SE CHYSTAJÍ NA ZIMU

 
V úterý dne 19. 11. proběhlo v 1. třídě Slavnostní předání slabikáře. Na tuto slávu mohli přijít rodiče i prarodiče žáků. Nejdříve jsme se s žáky přivítali písničkou, kterou zpíváme každé ráno, pak jsme přivítali i rodiče a společně jsme předvedli, co jsme se za 2 měsíce práce naučili.
 
Nejdříve jsme si vyluštili křížovku, kde výsledek byl - Slabikář. Žáci četli písmenka, slabiky, slova i věty. Našli i chybu, kterou udělal tiskařský šotek. Poté žáci po jednom přistupovali před tabuli a slavnostně obdrželi slabikář. Každé dítě si mohli vyfotit rodiče před tabulí, rovněž byly pořízené fotografie ze školního fotoaparátu.
 
Celou hodinu nás doprovázeli deváťáci z Bezruč TV, za což jim moc děkuji. Doufám, že se akce líbila nejen rodičům, ale i dětem a odnesli si z dnešního dne krásný zážitek.

20 Listopad 2019 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ SLABIKÁŘE

 
V pondělí 4. 11. si žáci 1. stupně užili i projektové Halloweenské vyučování.
 
Cílem projektu bylo žáky seznámit se svátkem Halloween, populárním v anglicky mluvících zemích, a vysvětlit rozdíl mezi Halloweenem a českým svátkem Dušičkami. Kromě různých pracovních listů s touto tématikou a vydlabávání dýně si žáci užili i dostatek pohybu v tělocvičně.
 
Po přehlídce jednotlivých masek děti čekaly různé taneční hry a soutěže. Některé masky se dětem opravdu povedly. Posuďte sami.

11 Listopad 2019 HALLOWEEN

 
Když jsme přišli v pondělí 4.11.2019 do školy, čekalo nás ve třídě velké překvapení. Byl tam totiž pan Valko, který k nám přišel na besedu pod názvem Hmyzí duchové. Povídal nám o velmi zvláštním hmyzu, jako jsou strašilky, pakobylky a lupenatky. Nakonec jsme je dostali do ruky, a to byla teprve zábava. Beseda byla suprová, dověděli jsme se o tomto zvláštním hmyzu mnoho nového a zajímavého.
 
Děkujeme, paní učitelko, za bezvadnou besedu.
 
Zapsali žáci 5. B třídy.

10 Listopad 2019 BESEDA HMYZÍ DUCHOVÉ

 
 
Vážení rodiče, dne 6.11. 2019 vstupuje naše škola do stávky, kterou vyhlásily školské odbory. V tento den bude naše škola, tj, základní škola, mateřská škola a školní družina, uzavřena. Stávky se účastní všichni zaměstnanci organizace, a to především z následujících důvodů: STÁVKA ZA KVALITNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁN

5 % hrubého domácího produktu pro školství
výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání
130 % průměrné mzdy pro učitele
neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících
15 % navíc v roce 2020 pro pedagogy (z toho 10 % do tarifů)
projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou

Z uvedeného vyplývá, že nám nejde jen a pouze o navýšení platu, tak je to prezentováno v mediích, ale zejména o kvalitu českého školství jako celek a vzdělávání Vašich dětí.
 
Obědy v budou tento den všem strávníkům odhlášeny. Děkujeme za pochopení. Mgr. Martin Raška ředitel školy
 

Českomoravský odborový sraz - dopis rodičům

 

04 Listopad 2019 Stávka

  
Je pondělí 7. října a náš autobus nabírá směr Krakov. Krásné město, plné života, turistů, nabité historií i událostmi současných dnů, prostě to v něm vře. To, co nás však čeká teď, se jeví jako pravý opak. Lidí je tady sice také mnoho, ale atmosféra ponurá, smutná a my jsme v očekávání, co vše se o památníku Osvětim, Březinka dovíme. Není to lehké a vstřebáváme pomalu a snad jen zčásti, vše zní jako ozvěna minulosti, něco neskutečného, čemu jen těžko uvěřit…..
 
A jak vstřebaly atmosféru a informace naše děti si přečtěte z dopisů, které posílají fiktivním rodičům, jsou v táboře a mají strach….

16 Říjen 2019 EXKURZE 8.-9. TŘÍDY OSVĚTIM

 
Vážení rodiče, milí žáci,
na základě § 24 odst. 2, č. 561/2004 Sb., školského zákona vyhlašuji ve dnech 24. a 25. 10. 2019 ředitelské volno pro žáky Základní školy Petra Bezruče a mateřské školy, Třinec příspěvkové organizace z organizačních důvodů. V těchto dnech nebude fungovat provoz školní družiny. Provoz mateřské školy, školní vývařovny a výdejny zůstane nepřerušen.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Mgr, Martin Raška, řditel školy
{jcomments off}

25 Září 2019 Vyhlášení ředitelského volna

 
V období 14. – 27. července se dvě učitelky základní školy a jedna vyučující mateřské školy zúčastnily mobility v rámci projektu Erasmus+ v Brightonu ve Velké Británii.
 
Cílem mobility bylo zvýšení všeobecné jazykové úrovně anglického jazyka a následné zkvalitnění výuky a zapojení se do mezinárodních e-Twinningových projektů na I. stupni a mateřské škole. Vzdělávání bylo také zaměřeno na oblast metodiky anglického jazyka.

04 Září 2019 MOBILITA PRACOVNÍKŮ V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS +

 
 
1. třída: Po: Slavnostní přivítání prvnáčků. - 2 vyučovací hodiny Út:2 vyučovací hodiny (třídnické práce) St: 3 vyučovací hodiny (třídnické práce) Čt, Pá- 4 vyučovací hodiny- dle rozvrhu 1. stupeň Po: Slavnostní přivítání školáků (2 vyučovací hodiny) Út: 4 vyučovací hodiny (třídnické práce),
3.B, 5. A,B - plavání St: 4 vyučovací hodiny (třídnické práce) Čt, Pá:- 4 vyučovací hodiny - (podle rozvrhu) 2. stupeň: Po: Slavnostní přivítání školáků (3 hodiny) Út-Pá: 5 vyučovacích hodin (út, st - třídnické práce, čt, pá- dle rozvrhu)
 
Školní družina

provoz školní družiny bude ve všech odděleních během prvního zářijového týdne končit v 15:30
provoz ranní družiny bude zahájen od úterý 3.9.2019 od 6 hodin
provoz družiny se v odpoledních hodinách prodlužuje od 11:40 do 17.00 ve dnech pondělí až středa a od 11:40 do 16:30 ve dnech čtvrtek a pátek

{jcomments off}

30 Srpen 2019 Organizace 1. týdne šk. roku

 
Výběr stravného v hotovosti na měsíc ZÁŘÍ 2019
ČTVRTEK 29.08.2019
PÁTEK 30.08.2019 v době od 06.30 – 14:30 hod.
I.st. 462,- KčII.st. 504,- Kč9.tř. 546,- KčSVAČINY I.st. 247,- KčSVAČINY II.st. 285,- KčMŠ 6LET 630,- KčMŠ 7LET 693,- Kč
 
SVAČINKY PŘIPRAVUJEME OD STŘEDY 4.9.2019,
 
OBĚD V PONDĚLÍ 2.9.2019 BUDE JIŽ OD 9:00hod. A LZE ODHLÁSIT POUZE DO PÁTKU 30.8. DO 14:00hod. V pondělí ráno již nebude možné oběd odhlásit!!

26 Srpen 2019 VÝBĚR STRAVNÉHO V HOTOVOSTI NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2019

 
Pátek 21 .6. si všchni žáci prvního stupně náležitě užili. Paní učitelky spolu s žáky 5.třídy přichystali pro děti aktivity věnované zdravovědě. Na celkem deseti stanovištích plnily děti úkoly jako např.přenos raněného, navigace slepého člověka, poznávání čísel tísňového volání, rozpoznání nevhodných situací, poznávání předmětů z lékárničky a další. Děti byly rozděleny do variabilních družstev napříč ročníky. Bylo skvělé sledovat spolupráci žáků, kteří se v jedné skupince sešli poprvé. Všechny děti za své snažení a pilné splnění úkolů získaly odměnu v podobě občerstvení.

24 Červen 2019 HUMANITÁRNÍ DEN PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

 
Konečně jsme se dočkali. Doba prázdnin a dovolených se blíží, školní rok se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. S tím je také spojená poslední společná akce třídy- školní výlet. A kam jsme letos vyrazili? Ve čtvrtek 13.června jsme se vydali na průzkum Olomouckého kraje. Našimi cílovými body byly: Lázeňské městečko Teplice nad Bečvou a prohlídka Zbrašovských aragonitových jeskyní, dále pak Týn nad Bečvou s dominantní zříceninou hradu Helfštýn. Pohodlný a luxusní autobus nás dovezl do naší první výletní zastávky- Teplic nad Bečvou.

17 Červen 2019 PÁTÁ TŘÍDA NA ŠKOLNÍM VÝLETĚ

 
INFORMACE PRO STRÁVNÍKY
 
v následujících dnech Vaše děti obdrží přihlášky ke stravování včetně povolení k inkasu pro příští školní rok. Prosím o vyplnění a následné vrácení vedoucí školní jídelny. Nelze v srpnu stáhnout platbu za obědy na měsíc září bez řádně vyplněné přihlášky a znovu vyplněného povolení k inkasu. Nemusíte jít do banky, když máte nastavené inkaso bez data ukončení – stačí pouze Váš podpis.
Pokud se již Vaše dítě nebude stravovat, nahlaste to vedoucí stejně jako změnu účtu!!
 
Zároveň žádám o řádné odhlašování obědů, jinak vám bude zaúčtována režie za neodhlášený oběd (26Kč za den). Poslední 3 dny v měsíci již nebude možné obědy odhlásit z důvodu uzávěrky a vrácení přeplatků. Přeplatky budu vracet 27.-28.6. těm, kteří platí obědy v hotovosti a v měsíci červnu obědy řádně odhlásili. V případě platby bankou budou vraceny přeplatky zpět na účet.
V přílohách najdete přihlášky ke stravování a povolení k inkasu.
 
 
 
Přihláška obědy zde:
Povolení inkasa zde:
Přihláška svačiny zde:

14 Červen 2019 INFORMACE PRO STRAVNÍKY

 

Dne 7.6.2019 se konala v třineckém DDM zdravotnická soutěž pod názvem První pomoc- zachraň život. Soutěž byla určena pro žáky 8. tříd. Za každou školu mohlo nastoupit 5 vybraných reprezentantů. Soutěže se účastnily školy ze širokého okolí- Jablunkovska, Třinecka, Českotěšínska. Celkem tedy 14 týmů.
 
Naši žáci před soutěží využili možnost výuky v interaktivní učebně biologie v rámci projektu MAP II v ORP Třinec.
 
Děti soutěžily jako tým ve 14 modelových situacích, oproti loňsku přibyla 4 nová stanoviště a zpřísnilo se i bodování na jednotlivých stanovištích. Na znalosti a schopnosti v poskytování první pomoci dohlížela odborná komise složená se záchranářů MS kraje v čele s předsedkyní Mgr. Libuši Koppovou a Mgr. Radimem Holkem, profesionálními hasiči města Třinec, studenty střední zdravotnické školy ve Frýdku- Místku.

13 Červen 2019 ÚSPĚCH ŽÁKŮ 8. TŘÍDY V SOUTĚŽÍ PRVNÍ POMOC- ZACHRAŇ ŽIVOT

 
Již tradičně jsme na naší škole v rámci programu „Budu prvňáčkem“ přivítali budoucí žáčky 1. třídy. Na děti čekala 2 setkání, která proběhla v průběhu května a června.
 
Cílem bylo seznámit děti se školním prostředím, paní učitelkou, ale také podpořit vstup do školy a školního kolektivu. Setkání probíhala hravou formou se zaměřením na všestranný rozvoj tak, aby si dítě na školu postupně zvyklo a v září do ní nastoupilo s úsměvem a beze strachu.
 
Děti si vyzkoušely, jak se sedí ve školních lavicích, formou her si procvičily pravolevou orientaci, početní a matematické představy, řeč, sluchové vnímání, jemnou i hrubou motoriku a dokonce pro rodiče zahrály krátkou pohádku. Všechny úkoly byly motivované známými klasickými pohádkami, které všechny děti znaly. Úkoly se jim podařily splnit a děti prožívaly první radost ze školního úspěchu.

11 Červen 2019 BUDU PRVŇÁČKEM

 
Pátá třída se v hodině výtvarné výchovy vydala dne 7. 6. do Třineckého muzea. Zde nás čekaly celkem tři netradiční výstavy věnované různému uměleckému stylu. První zastávka patřila prohlídce sbírky umělecké litiny vyrobené koncem 19.století. Mohli jsme si prohlédnout architektonické zvláštnosti, šperky, nádobí či jiné produkty vyrobené z tohoto materiálu. Poté jsme zavítali na výstavu s názvem Werk design, která byla doprovozena videoukázkou. Výstava, jež svým pojetím evokovala moderní svět a extravagantnost v myšlení, mnohým žákům doslova vyrazila dech. Werk design je soutěž vyhlášená Třineckými železárnami pro studenty do 30 let.

11 Červen 2019 TRIO VÝSTAVA ANEB VÝSTAVA POKAŽDÉ JINAK

 
Ve čtvrtek 30. 5. 2019 jsme se vydali autobusem do Ostravy, kde jsme navštívili planetárium. Zhlédli jsme audiovizuální program zaměřený na zatmění Slunce a Měsíce a následně film, který se zabýval podstatou vzniku světla, stavbou lidského oka a principem vidění. V další části jsme v planetáriu aktivně řešili, ve 4 – 5 členných skupinkách, zajímavosti související s vesmírem, které nám pak pomohl vyhodnotit a doplnit robot Angie.
 
Simulovanou vesmírnou realitu nahradila krátce po poledni exkurze do opravdových štol hornického muzea. Adrenalinovým zážitkem byla jízda dolů hornickým výtahem a hodina strávená pod zemí provázená odborným výkladem. Po prohlídce jsme si šli vyzkoušet zajímavou průlezku, kterou využívají k tréninku důlní záchranáři. V síni slávy záchranářů, kteří přišli o život při záchraně svých kamarádů v dolech, jsme zakončili putování po Ostravě a v dešti se vraceli domů.

11 Červen 2019 ŠKOLNÍ EXKURZE 6. TŘÍD DO PLANETÁRIA A HORNICKÉHO MUZEA LANDEK

 
V pátek 31. května se žáci 1., 2. a 3. třídy proměnili v žluto-černé včelky a srdečně u nás na Bezručce přivítali pana včelaře Zielinu, který si pro ně přichystal zajímavou a poučnou besedu o včelách. Žáci se o těchto velmi užitečných a nepostradatelných tvorech dozvěděli mnoho důležitých informací, měli možnost prohlédnout si živé včelky, a dokonce si vyzkoušet včelařský klobouk. Z reakcí dětí bylo patrné, že je povídání pana včelaře zaujalo a pokládali mu mnoho zvídavých otázek.

06 Červen 2019 VČELY NA BEZRUČCE

 
 
V pondělí 27. 5. 2019 jsme se vydali na exkurzi do matičky Prahy. Někteří se nemohli dočkat a na nádraží byli už o hodinu dříve, že Romčo ☺. Napodruhé to klaplo. Nastoupili jsme do vlaku, zalezli do kupéček a jedem. Po 4 hodinách jízdy jsme na místě. Praha. Hurá, začíná maraton. Tak a jde se na to. První kroky nás vedly na hotel, odložit bágly a směr centrum. První prohlídka Národní divadlo, pak Prašná brána, Národní banka, Obecní dům. Muzeum Grevin – čokolády spojené s vlastní výrobou tabulky. Prohlídka voskových figurín dále Karlův most, Pražský hrad, Katedrála sv. Víta a nakonec Petřín. Po 299 schodech a několika puchýřích už měli toho všichni dost. Jde se na hotel. Večeře v MC Donald´s a pro velký úspěch opět procházka, tentokrát na lasergame. Kupodivu všichni byli svěží a čilí. Šlo vidět, že tuto zábavu si všichni užili.

29 Květen 2019 Praha

 
Výběr stravného v hotovosti na měsíc ČERVEN 2019
ČTVRTEK 30.05.2019a
PÁTEK 31.05.2019
 
v době od 06.30 – 14:30 hod.
I.st. 440,- KčII.st. 480,- Kč9.tř. 520,- KčSVAČINY I.st. 260,- KčSVAČINY II.st. 300,- KčMŠ 6LET 600,- KčMŠ 7LET 660,- Kč
 
V PÁTEK 31.05.2019 JIŽ NENÍ MOŽNÉ OBĚD ODHLÁSIT!!
Z důvodu zvýšení cen poštovného jsme byli nuceni zvednout cenu čipu z 85Kč na 87Kč. Děkuji za pochopení.

28 Květen 2019 VÝBĚR STRAVNÉHO NA MĚSÍC ČERVEN

 
Ve čtvrtek se naši žáci z 8. třídy zúčastnili na hřišti ZŠ D. a E. Zátopkových branného cvičení s názvem Wolfram. Na ně pak čekalo několik disciplín, například střelba ze vzduchovky, přechod minovým polem, silový trojboj, bojová dráha, poskytnutí první pomoci. Pro úspěšný postup do krajského kola potřebovali kromě fyzické kondice také vědomosti o historii svého kraje, protože testy vyžadují znalosti o operaci Wolfram nebo Ostravské operaci.

15 Květen 2019 WOLFRAM-BRANNÉ CVIČENÍ

 
Ve čtvrtek 9.5. si prvňáčci pozvali své maminky do školy, aby jim popřáli ke Dni matek.
 
Děti si s paní učitelkou a paní vychovatelkou pro ně připravily recitačně- hudební vystoupení a nádherné dárečky s květinkou. Děti vše zvládly na jedničku s hvězdičkou. Maminky jim za to donesly zákusky, buchty, koláče….no prostě výbornou svačinku, kterou si s dětmi mohly vychutnat při kávě nebo čaji. Na závěr si děti společně se svou maminkou vyrobily srdíčko k zavěšení.
 
Myslím si, že si to maminky i děti krásně užily. Bylo to krásně strávené odpoledne, za které patří všem zúčastněným srdečné poděkování.

15 Květen 2019 DEN MATEK

 
V pátek dne 10.5.2019 proběhl jarmark ke Dni matek. Naše třída 4.B spolupracovala během školního roku s Českou spořitelnou v Třinci v rámci projektu Abeceda peněz. 
 
Tento projekt se zaměřil na vzdělávaní dětí v oblasti peněz, soustředil se také na poznávání ceny peněz.
 
Celý projekt byl zakončen jarmarkem. Děti si připravily hodně výrobků, maminky napekly spoustu dobrot, které potom děti na jarmarku prodávaly.
 
Děti naší třídy si prodej moc užily a vydělaly spoustu peněz, které využijeme na společné zážitky.

14 Květen 2019 JARMARK

 
 
V rámci úspěšného projektu Erasmus plus jsem dostala příležitost vycestovat do Rakouska. Cílem byl metodický kurz pro učitele německého jazyka v mezinárodní jazykové škole ve Vídni, Actilingua school. Naše studijní skupina sestává celkem z šesti studentů, kteří jsou jak české tak i slovenské a maďarské národnosti.
 
Temperamentní a usměvavá lektorka Isabella je naší studijní průvodkyní po celý týden. Připravila si pro nás program, který se opírá o tři důležité body, kterými jsou: metodické možnosti a využití ve výuce německého jazyka s účelnou ukázkou doprovodné literatury a materiálů, reálie německy mluvících zemí s konkrétním využitím ve výuce německého jazyka a v neposlední řadě se jedná o kreativní a komunikativní výuku gramatiky.

17 Duben 2019 POSTŘEHY Z RAKOUSKA

 
Ve čtvrtek 4. dubna jsme s pátou třídou vyrazili do Městské knihovny v Třinci. Probíhal zde právě každoroční festival dokumentárních filmů o lidských právech s názvem Jeden svět. Na ten jsem se opravdu hodně těšila a nadšení byli i páťáci, kteří se akce zúčastnili podruhé. Z minulosti si již pamatovali, že se filmy týkají klíčových problémů a lidských práv. Paní koordinátorka nás nejdříve zasvětila do programu a řekla nám, jaké filmy nás čekají.

10 Duben 2019 FESTIVAL JEDEN SVĚT

DEN 10.
Poslední den posíláme v bodech:1. Rozcvička2. Snídaně3. Výuka4. Svačina5. Výšlap po sjezdovce lyžařského střediska Dolinky6. Oběd7. Odpolední klid8. Získávání superschopnosti - Hmat9. Odpolední svačina10. Hry na hřišti11. Balení kufrů12. Večeře13. Vyhodnocení pobytové hry + diskotéka14. Večerní hygiena15. Večerka Dětem se pobyt ve Žiaru líbil, zažily spoustu dobrodružství a poznaly nová místa. SRPŠ děkujeme za příspěvek na odměny.I přesto, že tady bylo moc dobře, těšíme se domů. :-)

07 Duben 2019 ŠKOLA V PŘÍRODĚ - DEN 10.

 
Dne 28. 3. proběhla prohlídka Legiovlaku. Třinecké nádraží bylo již třetí zastávkou legionářského vlaku, který tento rok putuje po okresních, ale i dalších městech ČR. Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagónů, které představují vojenský konvoj. Nalezneme zde např. vůz polní pošty, těplušky, ubytovací či filmový, vůz. V této reportáži se také třeba dozvíte plno dalších zajímavostí, či jak se žákům 8. a 9. třídy tato prohlídka líbila.
 

07 Duben 2019 Legiovlak v Třinci

 
V úterý 2. dubna uspořádala 4. A v rámci projektu Abeceda peněz velikonoční jarmark. Akce proběhla na pobočce České spořitelny v Třinci na Terase. A že se vydařila, o tom není pochyb. Příprava začala už v lednu. Děti založily fiktivní firmu s názvem Spořílci, vytvořily její logo, zvolily ředitele, účetního a mluvčího. Následovala výroba plakátů, letáčků, vytvořil se rozpočet, nakoupil materiál a mohlo se začít tvořit. S výrobou velikonočních dekorací nám vydatně pomáhala paní asistentka.

05 Duben 2019 PROJEKT ABECEDA PENĚZ POKRAČUJE

 
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu a chodců při odstraňovaní reklamačních závad na přechodu pro chodce dojde k dopravnímu omezení na ulici Bezručova v blízkosti základní a mateřské školy.
 
Dopravní omezení se týká:

jednostranného zúžení vozovky na místní komunikaci č. 51c (pasport komunikací statutárního města Třinec) na ulici Bezručova, pozemek parc. č. 2239/1 v k. ú. Třinec, konkrétně v úseku délky cca 20 m v místě přechodu pro chodce u školy (Bezručova 418),
upozornění na místní komunikaci č. 64c na ulici Lesní, kde budou řidiči upozorněni výstražným dopravním značením na provádění prací,
bude zamezen přístup chodců na přechod pro chodce.

Termíny pro dopravní omezení: první polovina vozovky:

08.04.2019 – 12.04.2019,
druhá polovina vozovky: 15.04.2019 – 18.04.2019.

Práce budou probíhat po polovinách vozovky. Na ulici Bezručova bude v prostoru přechodu pro chodce u školy, podél pracovního úseku délky do 20 m, provoz zúžen do jednoho jízdního pruhu šířky min. 2,75 m. Přechod pro chodce bude uzavřen (zamezen přístup chodcům). Pracovní místo bude od silničního provozu odděleno směrovacími deskami a řádně zajištěno (oplocení, zábrany). Žádáme řidiče, aby při průjezdu ulicí Bezručova dbali zvýšené pozornosti. Děkujeme za pochopení. (převzato z webu trinecko.cz)

04 Duben 2019 Oprava vozovky u přechodu pro chodce na ul. Bezručova

 
V úterý 19. března se konala akce s názvem Páťáci čtou prvňáčkům. Dlouhodobým záměrem a cílem předčítání je ukázat našim nejmenším žáčkům, jak i oni za chvíli budou číst a jaký půvab a kouzlo v sobě skrývá kniha. Děti z první třídy jsme chtěli namotivovat, aby se do předčítaného příběhu vžili a dostali tak chuť si třeba doma s maminkou nebo tatínkem nějakou knížku přečíst.
 
 
 
 

24 Březen 2019 PÁŤÁCI ČETLI PRVŇÁKŮM

 
V pátek 1.3. nás ve škole navštívil pán Samuel Valko, chovatel plazů. Pátá a sedmá třída měly možnost účastnit se besedy a prohlédnout si tak exotické druhy hadů. Věděli jste například, že kobra tančí dle pohybu píšťaly, nikoliv podle hudby? A nebo, že jsou hadi přecitlivělí na pachy a vůně? Zajímavých informací jsme se dozvěděli opravdu dost. Třešničkou na dortu byla pro všechny zúčastněné žáky možnost pohladit si hada a na chvíli si ho podržet v ruce. Vědomosti, které naše děti o hadech nabyly ve vyučování, tak mohli všichni vidět naživo.

10 Březen 2019 BESEDA O HADECH

 
Ve dnech 25.2.-1.3. se konal každoroční lyžařský kurz pro žáky 1. stupně. Výcvik na lyžích probíhal na upravených a prosluněných sjezdovkách v Kempalandu v Bukovci, v lyžařské škole Malina Ski.
 
Žáčci se každý den po vyučování vypravili autobusem do Bukovce, kde se jim věnovali kvalifikovaní instruktoři Maliny Ski school. Největší nadšení jako obvykle vyzařovalo z našich nejmenších prvňáčků, kteří se letošního kurzu zúčastnili v hojném počtu. Bylo úžasné vidět pokroky většiny našich malých lyžařů, z nichž mnozí stáli poprvé na lyžích.

10 Březen 2019 LYŽAŘSKÝ KURZ 1.STUPNĚ

 
Zápis do 1. třídy proběhne od 01.04. do 24.04.2020 bez přítomností dítěte (bez motivačního pohovoru)
Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věku 6 let a dětí, které měly odklad školní docházky.
 
Zákonní zástupci žádají o zápis těmito způsoby:

do datové schránky školy - vzqrgj4,
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (u přihlášky nelze jen poslat prostý email nebo sken s podpisem, vyžaduje se originál) na bezructri@volny.cz,
poštou na adresu školy – Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o., Bezručova 418, 73961 Třinec,
osobní podání (ve vyjímečných případech): během úředních hodin každé úterý a pátek od 9.00 – 11.00

Žádáte o zápis dítěte k povinné školní docházce?
 
Co budete k zápisu potřebovat?

rodný list dítěte (bude vyžadováno později na informační schůzce zapsaných dětí do 1. třídy, (předpokládaný termín červen)
občanský průkaz zákonného zástupce (bude vyžadováno později na informační schůzce zapsaných dětí do 1. třídy, předp. termín červen)

Vyplňte následující dokumenty a zašlete zpět:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zde
Zápisní lístek - zde
Žádost o odklad povinné školní docházky - zde
Informace pro zákonné zástupce dátěte o zápisu do ZŠ - zde
doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Žádáte o odklad povinné školní docházky?
 
Upozorňujeme, že podle školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky (v souladu s § 36, odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb.), nám zaslali na příslušné dokumenty.
 
Doložte nám následující dokumenty:

doporučení pro vzdělávání žáka příslušného školského poradenského zařízení
stanovisko o odkladu povinné školní docházky od odborného lékaře nebo klinického psychologa

Prosíme všechny zákonné zástupce, jejichž dítě bude přijato na naši školu, aby nás do 20. května 2020 informovali o skutečnosti, že se rozhodli své dítě dát na jinou školu a od září k nám nenastoupí. Usnadníte nám tak další rozřazování dětí do tříd a plánování dalšího školního roku.
 
Kriteria pro přijímaní dětí do 1. ročníku - zde
Desatero dobrého startu prvňáčka - zde
 

08 Březen 2019 Informace k zápisu do 1. třídy

 
Jako již tradičně každým rokem, i letos patřil měsíc leden matematice a přípravám na matematickou olympiádu. Žáci 5. třídy poměřili své početní schopnosti, poctivě se připravovali a tři nejúspěšnější postoupili do okresního kola. To se konalo ve středu 30. ledna v prostorách Jubilejní Masarykovy základní školy v Třinci.
 
Naši školu reprezentovali žáci 5. třídy. Nejúspěšnějším matematikem, který se zároveň probojoval mezi deset nejúspěšnějších žáků, se stal Jonáš Pospíšil. Žáci Šimon Lysek a Jiří Bocek  také získali pěkný počet bodů. Konkurence byla velká a naši žáci si tak mohli porovnat své matematické výkony s dětmi stejného věku z jiných škol.
 
Naši tři účastníci za svou úspěšnou reprezentaci školy získali diplom a sladkou odměnu.

08 Únor 2019 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

 
Výběr stravného v hotovosti na měsíc ÚNOR 2019
 
 
STŘEDA  30.01.2019 a ČTVRTEK 31.01.2019
v době od 06.30 – 14:30 hod.
 
V PÁTEK 01.02. NENÍ VÝBĚR!!
 
 I.st.                          308,-  Kč
II.st.                          336,-  Kč
9.tř.                           364,-  Kč
SVAČINY I.st.          182,-  Kč
SVAČINY II.st.         210,-  Kč
MŠ 6LET                  600,-  Kč
MŠ 7LET                  660,-  Kč
 
VE ČTVRTEK 31.01. JIŽ NENÍ MOŽNÉ OBĚD ODHLÁSIT!!
 
Z důvodu zvýšení cen poštovného jsme byli nuceni zvednout cenu čipu z 85Kč na 87Kč. Děkuji za pochopení.
 

28 Leden 2019 VÝBĚR STRAVNÉHO V HOTOVOSTI NA MĚSÍC ÚNOR 2019

 
V pondělí 7. ledna jsme se s pátou třídou vypravili do knihovny na lekci s názvem Komiksy. Musím říct, že i ve velkém počtu, v kterém jsme se setkání s paní knihovnicí zúčastnili, se tato lekce všem velmi líbila. Její podstatou byly Komiksy v literatuře. Děti měly z lekce radost, protože samy si komiksy vyhledávají, kupují a čtou. Je to jejich oblíbený žánr. Pomocí komiksu se děti seznámí s příběhem formou obrázků a dokáží si tak lépe představit děj a vžít se do něho.

14 Leden 2019 PÁŤÁCI TVOŘÍ KOMIKSY

 
Tak a konečně jsme se dočkali. Dlouho připravovaný a očekávaný jarmark v České spořitelně se pro širokou veřejnost otevřel ve čtvrtek 20.12. na pobočce banky v Třinci na Terase. Žáci páté třídy spolu s panem učitelem Tomiczkem a třídní učitelkou P. Protznerovou pracovali téměř tři měsíce na organizaci a přípravě výrobků pro jarmark. Děti si mimo jiné přichystaly také plakáty, pozvánky, vymyslely název firmy, určily si svého ředitele, zástupce i účetního.

02 Leden 2019 VÁNOČNÍ JARMARK V ČESKÉ SPOŘITELNĚ

 
Je dobře, že se Kouzelný advent na „Bezručce“ stává pěknou tradicí…..
 
Zastavit se v předvánočním shonu uklízení, pečení cukroví a shánění dárků, zaposlouchat se do koled, vánočních tanců a pohádek, nechat se pohltit krásnou atmosférou adventní doby, to patří už několik let na naší škole k pěkné tradici. Pro mne letos nově v tom, že jsem byla poprvé pouze v roli diváka a musím s nostalgií konstatovat, že mi chyběla ta trocha trémy a napětí, jak vystoupení dětí dopadne.

20 Prosinec 2018 KOUZELNÝ ADVENT

 
Páteční vyučování 16. 11. bylo ve znamení dvou důležitých událostí naší republiky, které se odehrály dne 17. listopadu. Uzavření vysokých škol v roce 1939 a Sametovou revoluci roku 1989 si druháčci připomněli formou různých aktivit, např. četli text, shlédli prezentaci, krátký film, vyplnili pracovní listy a také si každý vyrobil svou vlastní speciální knížku, která jim tyto významné dny bude připomínat.

29 Listopad 2018 17. LISTOPAD VE 2. TŘÍDĚ

 
Projekt Abeceda peněz, do kterého je zapojena 5. třída, je v plném proudu. V těchto dnech se žáci spolu s paní učitelkou Protznerovou a panem učitelem Tomiczkem pilně připravují na svůj první velký jarmark. Připomeňme, že tento projekt u dětí rozvíjí finanční gramotnost a žáci se pomocí úkolů a projektové práce seznamují se základními ekonomickými termíny jako je kapitál, hospodaření s penězi, rozpočet, příjmy a výdaje, firma atd.

14 Listopad 2018 NÁVŠTĚVA U PÁŤÁKŮ

 
Konečně je to tady. Dlouho očekávaný kroužek Bezruč TV odstartoval svou činnost na počátku října. Jedenáct přihlášených nadšenců se během října seznamovalo se špičkovým programem na úpravu videa Adobe Premiere. Halloweenský den se pak stal první akcí, kterou redaktoři, kameramani, střihači a režiséři v jednom zpracovávali. A zde je jejich první televizní reportáž. Buďme shovívaví, neb každý jednou musí začít. Všem bych popřál, ať jim jejich elán dlouho vydrží.
 

12 Listopad 2018 Startuje Bezruč TV

 
V úterý 16. října zavítala k nám na návštěvu společnost Nová mluva, jež se zabývá léčbou pacientů trpících koktavostí. Děti a mladí lidé ve věku od 11 - 26 let zavítali do 5.třídy, aby tak vystoupili veřejně před žáky. Cílem Nové mluvy a jejich vystoupení před dětmi je, aby se pacienti nebáli vystoupit a promluvit nahlas a také aby zjistili, jak je jejich léčba koktavosti úspěšná a posouvá je dál.

21 Říjen 2018 Nová mluva zavítala opět k nám

 
V úterý 9. 10. se 4. A třída vydala do třinecké knihovny, která je nyní místem expozice nazvané Gutský kostel ve vzpomínkách. Na panelech se děti seznámily s historií této vzácné památky, prohlédly si obrázky interiéru před požárem, přečetly si o událostech 2. 8. 2017, kdy byl tento kostel nenávratně zničen, a také o záchranném archeologickém výzkumu, který pak následoval. Děti zaujala  socha Panny Marie Fatimské, kterou věnovala novému kostelu v Gutech portugalská firma Mota-Engil při slavnostním otevření části obchvatu Třince v úseku Nebory - Bystřice.

13 Říjen 2018 Gutský kostel ve vzpomínkách

 
Dne 19. září 2018 jsme se vydali na chatu Hluchová do Nýdku, kde se poprvé konal dvoudenní adaptační kurz mimo naši školu. Celkem se kurzu zúčastnilo 38 žáků šestých tříd v doprovodu svých třídních učitelů, asistentů, metodika prevence a školního psychologa. Cílem adaptačního kurzu bylo stmelení jednotlivých tříd, vzájemné poznání se, schopnost pracovat v kolektivu, budování kolektivu, strávit společně čas, rozvíjet komunikaci mezi spolužáky, vzájemně si pomáhat.

26 Září 2018 Adaptační kurz 6. třídy

 
I. stupeň:

1. třída: Po-1h, Út-2h, St-3h, Čt-4h, Pá-4.h.
2.-5. třída: Po-2h, Út-Pá-4 vyučovací hodiny.
2.-5. třída - plavání od 4.9.2018.
V pondělí 3.9.2018 nebude v provozu ranní družina. Její provoz bude zahájen v úterý 4. 9. 2018 od 6:00 ve venkovní družině
V pondělí 3.9.2018 bude odpolední provoz družiny ukončen v 15:00. Následující dny odpolední provoz všech oddělení družiny funguje podle běžného provozu: Út: 16:30,St-Pá: 16:00

II. stupeň:

6.-9. třída: Po-3h, Út-Pá-5 vyučovacích hodin. Odpolední vyučování odpadá.

 
Od čtvrtku se žáci učí dle rozvrhu.

25 Srpen 2018 Organizace zahájení školního roku 2018/2019
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech