Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

1

 

Termín zápisu

Zápis do MŠ pro rok 2021/2022 proběhne v době od 02. května 2021 do 16. května 2021 prostřednictvím elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška

Prosíme o pozorné vyplnění všech údajů a nahrání nebo doručení dvou dalších dokumentů – kopii rodného listu dítěte a potvrzení o očkování dítěte (netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. Pro školní rok 2021/2022 budeme k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy přijímat 15 dětí. Dětem mladším 3 let předškolní vzdělávání neposkytujeme.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí učitelku MŠ na čísle 775 766 612

 

2

 

Dokumenty k zápisu

Odeslanou el. přihlášku vytiskněte a odevzdejte jedním z níže uvedeným způsobem:

- do datové schránky školy - vzqrgj4,
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (u přihlášky nelze jen poslat prostý email nebo sken s podpisem, vyžaduje se originál) na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- poštou na adresu školy – Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o., Bezručova 418, 73961 Třinec,
- osobní podání (ve výjimečných případech): během úředních hodin každé pondělí a pátek od 8:00 – 14:30

Jestliže přihlášku nemáte možnost vytisknout, dostavte se ji co nejdříve podepsat osobně na sekretariát školy.

Povinné dokumenty k zápisu do MŠ

- podepsaná elektronická přihláška k předškolnímu vzdělávání
- rodný list dítěte (stačí kopie, sken) – nahrajte k el. žádosti
- lékařské potvrzení o očkování dítěte (stačí kopie, sken) – nahrajte k el. žádosti

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Formulář k lékařskému očkování - docx

Formulář k lékařskému očkování - pdf

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

3

 

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Informace o přijetí do MŠ

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy i na vývěsce před budovou školy dne 20.05.2021. Dítě bude vedeno pod vygenerovaným veřejným kódem přihlášky, který se zákonným zástupcům vygeneruje po odeslání žádosti a přepošle se automaticky na zadaný mail. Kód si pečlivě uschovejte.

Důležité termíny

19. května 2021 - Právo nahlížet do spisu na sekretariátu školy od 8:00 do 14.30 hodin.

20. května 2021 - Oznámení výsledků přijímacího řízení na vývěsce a webových stránkách školy.

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání

Loading...

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech