Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

Vážení rodiče,

je nám to moc líto, ale opět musíme přistoupit ke změnám. Vzhledem k situaci, která v ČR nastala, a z důvodu nařízení vlády jsme nuceni upravit organizaci vzdělávání pro následující období.

V období od 14.10.2020 - 23.10.2020 je zakázána přítomnost žáků na vzdělávání na základních školách (tj. 1. a 2. stupeň ZŠ), dále pak ve školní družině až do  2.11.2020. Mateřská škola je i nadále v provozu.

V období od 26. - 30.10.2020 budou probíhat podzimní prázdniny.

Organizace vzdělávání:

Vzdělávání bude pro oba stupně probíhat distančně  ve dvou rovinách:

  • zadáváním úkolů přes Školu online (hlavně předměty výchovného charakteru a samostatné práce, domácí úkoly atd.)
  • online vyučováním, rozvrh bude zveřejněn na stránkách školy tak, jak jste byli zvyklí na jaře. Online výuka bude probíhat přes aplikaci Jitsi meet. Přihlášení bude jednoduché, kliknutím na aktivní odkaz v rozvrhu. Připomínáme, že pokud budete aplikaci používat přes mobilní telefon, je nutné stáhnout si aplikaci do telefonu. 

https://www.zspbtrinec.cz/rozvrh-hodin2

Omlouvání:

Rádi bychom připomněli, že distanční výuka je povinná a budeme evidovat absenci. Rodiče jsou povinni absenci na online hodinách omluvit: telefonicky, e-mailem, Školou online, ale VŽDY musí být omluvenka zapsána v žákovské knížce!!    

Pokud žák nebude přítomen na online výuce, aniž by tomu bránily objektivní příčiny, nebo pokud nedodá zadané úkoly, bude hodina tomuto žákovi evidována jako neomluvená. 

Zadávání domácích úkolů:

Platí, že domácí úkoly se do modulu Domácí úkoly (na Škole online) zadávají vždy v pátek -  termín odevzdání -  následující pátek. Toto neplatí pro 1. a 2. třídu, kde zadávání a vyzvedávání úkolů bude stanoveno třídním učitelem.

Obdobný způsob funguje i pro žáky, kteří nemají přístup k internetu a zákonní zástupci o tom informovali třídního učitele. Úkoly si budou žáci vyzvedávat/odevzdávat na sekretariátě školy od 8:00 - 10.00 hodin. 

Technická podpora:

Technickou podporu pro rodiče a žáky zajišťuje pan učitel Filipczyk. V online konzultacích s ním můžete řešit technické problémy. Konzultace jsou nastaveny v rozvrhu.

  • pro žáky: pondělí v 18.00
  • pro rodiče: pondělí v 18.30

Žádáme zákonné zástupce, aby denně sledovali Školu online a webové stránky školy. Při problémech kontaktujte třídního učitele, při technických problémech pana uč. Filipczyka. 

Organizace obědů:

Žáci v distančním vzdělávání mají nárok na oběd. Oběd bude všem žákům automaticky odhlášen. Pokud budete mít o vyzvednutí obědu do jídlonosičů zájem, MUSÍTE si oběd přihlásit. Obědy budeme poskytovat od 15.10.2020

  • telefonicky na čísle 558 993 013
  • prostřednictvím systému e-strava

Z důvodu zabezpečení hygienických pravidel bude jejich výdej stanoven od 13:15 do 13:45. V jiné době nebude oběd vydán! Svačinky budou automaticky odhlášeny.

Činnost školních klubů je pozastavena, doučování, intervence a reedukace budou i nadále probíhat vzdálenou formou. Pokud si nejste jistí, kontaktuje svého vyučujícího.

Nadále bude v provozu školní poradenské pracoviště a můžete využít online služeb školního psychologa. 

  • konzultace - pátek od 13:00 - 13:45

Děkujeme všem za spolupráci a budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, jsme připraveni Vám ji poskytnout.

S pozdravem

Vedení školy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech